/ Asioi / Tilaa aineistoa /

Hankintaehdotus

Ehdota uutta aineistoa kirjaston kokoelmiin – Tee hankintaehdotus

Jos et löydä tutkimuksessa, opetuksessa tai opiskelussa tarvitsemaasi julkaisua tai aineistoa Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista, voit yliopistolaisena tehdä siitä hankintaehdotuksen verkkolomakkeella.

Hankintaehdotukset uusista yliopiston tutkimuksessa, opetuksessa tai opiskelussa tarpeellisista aineistoista ovat tervetulleita ja otamme ne huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tarkista ensin tarvitsemasi aineiston saatavuus kirjastotietokanta Helkasta. Voit myös tilata tarvitsemasi aineiston kaukopalvelun kautta.

Aineistohankinnoista päätetään kirjaston aineistopolitiikan sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kausijulkaisut ja tietokannat hankitaan pääsääntöisesti vuositilauksina, joista päätetään alkusyksystä. Helsingin yliopiston kirjasto hankkii uutta aineistoa ensisijaisesti elektronisessa muodossa, jos se on kohtuuhintaan saatavilla.

Huomaathan, että Kansalliskirjastolla on oma hankintakäytäntönsä.

Kurssikirjahankinta ja kirjahankinnat laitoksille

Tiedekuntien vahvistamat kurssikirjat hankitaan kirjaston kokoelmiin pääosin tiedekuntien ja kirjaston yhteistyönä. Voit tehdä verkkolomakkeella ilmoituksia vain Kumpulan ja Viikin kampuskirjastoihin hankittavista vahvistetuista kurssimateriaaleista. Keskustakampuksen ja Meilahden kampuksen kurssikirjahankintoja ei hoideta verkkolomakkeella, vaan kurssikirjayhdyshenkilöiden kautta: hulib-textbooks@helsinki.fi

Kurssikirjoista hankitaan elektroninen versio, jos sellainen on saatavissa. Kurssikirjallisuuden valintaan liittyvä ohje opettajille.

Jos laitos on sopinut, että kirjasto tilaa laitoksen varoin kirjoja laitokselle, voi tiedot tilattavista kirjoista lähettää samaisella verkkolomakkeella.