/ Asioi / Tilaa aineistoa /

Hankintaehdotus

Ehdota uutta aineistoa kirjaston kokoelmiin – Tee hankintaehdotus

Jos et löydä tutkimuksessa, opetuksessa tai opiskelussa tarvitsemaasi aineistoa Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista, voit yliopistolaisena tehdä siitä hankintaehdotuksen verkkolomakkeella.

Hankintaehdotukset uusista yliopiston tutkimuksessa, opetuksessa tai opiskelussa tarpeellisista aineistoista ovat tervetulleita ja hankimme ne mahdollisuuksien mukaan. Tarkista ensin tarvitsemasi aineiston saatavuus kirjastotietokanta Helkasta. Voit myös tilata tarvitsemasi aineiston kaukopalvelun kautta.

Aineistohankinnoista päätetään kirjaston aineistopolitiikan sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kausijulkaisut ja tietokannat hankitaan pääsääntöisesti vuositilauksina, joista päätetään alkusyksystä. Helsingin yliopiston kirjasto hankkii uutta aineistoa ensisijaisesti elektronisessa muodossa, jos se on kohtuuhintaan saatavilla.

Huomaathan, että Kansalliskirjastolla on oma hankintakäytäntönsä.

Kurssikirjahankinta

Tiedekuntien vahvistamat kurssikirjat hankitaan kirjaston kokoelmiin. Voit ilmoittaa tarvittavan aineiston sähköpostilla kurssikirjayhdyshenkilöille hulib-textbooks@helsinki.fi tai verkkolomakkeella (Kumpula, Viikki).

Kurssikirjoista hankitaan elektroninen versio, jos sellainen on saatavissa. Kurssikirjallisuuden valintaan liittyvä ohje opettajille.

Hankinnat yksiköille

Jos yliopiston yksikkö on sopinut, että kirjasto tilaa yksikön varoin kirjoja yksikön henkilöstön käyttöön, voi tiedot tilattavista kirjoista lähettää  verkkolomakkeella. Valitessasi vaihtoehdon ”Hankittavan aineiston maksaa yksikkö” avautuu valikko, johon merkitään laskun käsittelijä ja muut laskutukseen tarvittavat tiedot.