Johtokunnan kokoonpano

Kirjastolla on yliopiston rehtorin asettama johtokunta. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.
Puheenjohtaja
Varajäsen, yliopiston johdon edustus
Valmistelija
Esittelijä
Jäsenet
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
varajäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Kir­jas­ton hen­ki­lös­tön edus­tus
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Yli­opis­ton si­dos­ryh­mien ja yh­teis­työ­ta­ho­jen edus­tus

Taneli Raivio, tutkimus- ja opetusjohtaja, professori, HUS-konserni
varajäsen Antti Väihkönen, tutkimuskoordinaattori, fysiikan tutkimuskeskus HIP

Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopiston kirjasto
varajäsen Miia Willman, kirjastonjohtaja, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Opis­ke­li­joi­den edus­tus

opiskelija Eelis Ojala, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
varajäsen Maryam Abdulkarim, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

väitöskirjatutkija Petteri Laine, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
varajäsen Aaro Sintonen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta