Tietoa kirjastosta

Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteellinen yliopistokirjasto, joka tarjoaa tieto- ja kirjastopalveluja Helsingin yliopiston tieteenaloilta.
Aktiivinen kumppani ja alansa kehittäjä

Kirjasto palvelee verkossa sekä yliopiston kaikilla neljällä kampuksella.

Helsingin yliopiston kirjasto tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia tietoympäristön palveluja yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Kirjasto edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä yhteiskunnassa.

Kirjasto on aktiivinen oman alansa kehittäjä ja yhteistyökumppani kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Kirjaston organisaatio

Kirjasto muodostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta:

  • Oppimisen palvelut tukee opettajia työssään ja opiskelijoita opiskelussaan. Yksikkö huolehtii kirjaston asiakas- ja neuvontapalveluista, tiedonhallintapalveluista (ml. tiedonhankinnan opastus ja koulutus) ja oppimisympäristöpalveluista.
  • Saatavuuspalvelut vastaa kirjaston kokoelmista, aineistojen hankinnasta ja markkinoinnista, metadatan tuotannosta sekä niistä tietojärjestelmistä, joiden avulla erilaiset aineistot saadaan asiakkaiden käyttöön.
  • Tutkimuksen palvelut tukee tutkimustyötä tekevää tutkimusprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen alaan kuuluvat tiedon- ja datanhallinnan palvelut, julkaisemisen palvelut, arvioinnin ja näkyvyyden palvelut sekä muu asiantuntijakonsultointi.
Johdon yhteystiedot
Johtokunta

Kirjastolla on yliopiston rehtorin asettama johtokunta. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

Neuvottelukunnat

Kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunta. Sen tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina sekä osallistua kirjastopalveluiden suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtäviin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat kampuksilla toimivien tiedekuntien ja erillisten laitosten henkilöstöä, opiskelijoita, kirjaston henkilöstöä sekä yliopiston yhteistyötahoja.

Keskustakampuksen kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja
Kumpulan kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja
Meilahden kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja
Viikin kirjastoneuvottelukunnan puheenjohtaja
Avainluvut 2023
Avoin tiede 2023
Kirjaston kokoelmat 2023
Vuosikertomukset

Helsingin yliopiston kirjaston vuosikertomus julkaistaan verkkojulkaisuna alkuvuodesta.