Vaikuttavuus, raportointi ja julkaisumetriikka

Kirjasto tarjoaa yliopistolaisten käyttöön näkyvyys- ja altmetriikkapalveluita, jotka kertovat julkaisujen levinneisyydestä, vastaanotosta ja käytöstä verkossa. Kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta seuraavien palveluiden käytössä:

  • Kudos – julkaisua koskevan tiedon jakaminen erilaisissa some-palveluissa
  • PlumX – julkaisujen saaman näkyvyyden seuranta
  • Altmetric Explorer – julkaisun näkyvyyden seuranta ja välineet näkyvyyden lisäämiseen

Kirjaston toteuttama metriikkaopas antaa tietoa julkaisemista koskevasta mittaamisesta – mittaamisen roolista, lukujen tulkinnasta, julkaisukanavien vaikuttavuudesta, käytössä olevista arviointityökaluista ja yleisimmistä viittaustietokannoista. Lisäksi opas tarjoaa ohjeita omatoimiseen arviointiin.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) on kansainvälinen tutkijatunniste, joka yksilöi tutkijan ja linkittää tutkimustuotokset tekijään. Helsingin yliopisto edellyttää tutkijoilta ORCID-tunnistetta, ja kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta tunnisteen käytössä.

Tutkimusportaali esittelee Helsingin yliopiston tutkimusta ja asiantuntemusta. Portaali sisältää tutkijoiden ja asiantuntijoiden sekä tutkimusyhteisöjen kotisivut, tohtoriohjelmien kouluttajat sekä yliopiston julkaisut, projektit ja tutkimusinfrastruktuurit.  Kartta- ja verkostonäkymässä voi tarkastella kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkijat itse ylläpitävät omat tietonsa Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä.

Yliopiston julkaisut löytyvät myös kansallisesta julkaisuportaalista (Juuli), joka sisältää Suomessa toimivien korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten julkaisutiedot vuodesta 2011 sekä ammattikorkeakoulujen vuodesta 2012 alkaen.