Tieteenalayhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kaikissa kirjastopalveluja koskevissa asioissa.
Tieteenalaoppaat apuna

Kirjaston tieteenalaoppaat esittelevät tieteenalaa tuntevien kirjaston tieteenalayhdyshenkilöiden valitsemia tietokantoja ja muita tiedonlähteitä. Suurin osa oppaista on englanninkielisiä.

Humanistinen tiedekunta

Yleinen historia, Suomen historia, Merihistoria

Museologia, sukupuolentutkimus, Aasian ja Afrikan tutkimus, Eurooppalaisten kulttuurien ja alueiden tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus, folkloristiikka ja kansantiede, arkeologia

Englannin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede

Balttilainen filologia - Slaavilainen filologia sekä Venäjän kieli ja kirjallisuus

Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, nykykreikka, uskontotiede, romaaniset kielet, saksan kieli

Estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri

Filosofia

Musiikkitiede

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, romani kieli ja kulttuuri

Pohjoismaiden tutkimus, pohjoismaiset kielet ja kulttuurit

Digitaaliset ihmistieteet, fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede, Heldig

Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

Polittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria

Tutkijakollegium, sosiaali- ja kulttuuriantropologia

Globaali kehitystutkimus

Taloustieteet, HECER

Eurooppa-tutkimuksen keskus, KRIMO, yhteiskuntapolitiikka ja yleinen valtio-oppi

Filosofia

Viestintä

Kumpulan kampus

Matematiikka ja tilastotiede

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

Fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede, HIP, INAR

Kemia, Verifin

Meilahden kampus

Medicum (pl. psykologia ja logopedia); Clinicum: kansanterveystieteen osasto, lastenklinikka, naistenklinikka, neurotieteiden osasto, silmä- ja korvaklinikka, suu- ja leukasairauksien osasto (hammaslääketiede); HiLife, HOH

Medicum: psykologia ja logopedia; Clinicum: psykiatria

Clinicum: Diagnostis-terapeuttinen osasto, ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikka, kirurgian osasto, sisätautien osasto, syöpätautien osasto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Viikin kampus
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maataloustieteet, metsätieteet, Ruralia

Taloustieteet

Elintarvike- ja ravitsemustieteet, mikrobiologia

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan
LUO­MUS - Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo