Tieteenalayhdyshenkilöt
Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kaikissa kirjastopalveluja koskevissa asioissa.
Humanistinen tiedekunta

Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, saksan kieli

Merihistoria, museologia, sukupuolentutkimus, Aasian ja Afrikan tutkimus, Euroopan tutkimus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, Pohjois-Amerikan tutkimus

Englannin kieli, käännöstiede, yleinen kielitiede

Balttilainen filologia - Slaavilainen filologia sekä Venäjän kieli ja kirjallisuus

Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, nykykreikka, uskontotiede, romaaniset kielet

Estetiikka, elokuva- ja televisiotutkimus, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, Suomen kieli ja kulttuuri

Filosofia, fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede, Tutkijakollegium, Heldig

Musiikkitiede

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, romani kieli ja kulttuuri

Pohjoismaiden tutkimus, pohjoismaiset kielet ja kulttuurit

Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, YDK

Politiikan tutkimus, poliittinen historia, talous- ja sosiaalihistoria

Globaali kehitystutkimus, Eurooppa-tutkimuksen keskus

Taloustieteet, HECER

Yleinen valtio-oppi

Filosofia

Viestintä

Kumpulan kampus

Matematiikka ja tilastotiede

Geologia, maantiede ja seismologia, tietojenkäsittelytiede, HIIT

Fysiikka, geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede, HIP, INAR

Kemia, Verifin

Meilahden kampus

Medicum (pl. psykologia ja logopedia); Clinicum: kansanterveystieteen osasto, lastenklinikka, naistenklinikka, neurotieteiden osasto, silmä- ja korvaklinikka, suu- ja leukasairauksien osasto (hammaslääketiede); HiLife, HOH

Medicum: psykologia ja logopedia; Clinicum: psykiatria

Clinicum: Diagnostis-terapeuttinen osasto, ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien klinikka, kirurgian osasto, sisätautien osasto, syöpätautien osasto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto

Viikin kampuskirjasto
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maataloustieteet, metsätieteet, Ruralia

Taloustieteet

Elintarvike- ja ravitsemustieteet, mikrobiologia

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan
LUO­MUS - Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo