Julkaisuarkisto Helda

Yliopiston julkaisuarkisto Heldasta löydät kaikki Helsingin yliopiston avoimet julkaisut.

Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa julkaistaan tutkijoiden artikkeleita, väitöskirjoja ja tutkielmia, monografioita, yksiköiden julkaisusarjoja sekä muuta yliopistossa tuotettua aineistoa.

Helsingin yliopisto on sitoutunut tieteen avoimuuteen, ja kirjaston ylläpitämä Helda-julkaisuarkisto on keskeinen palvelu tämän toteuttamisessa. Heldan tarkoituksena on lisätä yliopiston julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta. Helda tarjoaa julkaisuille myös vakaan säilytyspaikan.

Helsingin yliopistossa väitöskirjat ja tutkielmat julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti Heldassa. Kaikkiin kirjaston kokoelmissa oleviin opinnäytteisiin on mahdollista tutustua kirjaston tiloissa.

Helsingin yliopiston tutkijoiden rinnakkaistallennetut julkaisut siirtyvät Tuhat-tutkimustietojärjestelmästä Heldaan avoimesti saataville.

Monografioista Helda Open Books -kokoelmaan nostetaan Helsingin yliopiston tutkijoiden kirjoittamia ja toimittamia korkeatasoisia kirjoja ja tieteenalojen klassikoita. Aiemmin esimerkiksi painettuna julkaistu teos on mahdollista julkaista uudelleen avoimena tekijänoikeuden haltijoiden luvalla.

Julkaisuarkisto Helda

 • turvaa julkaisujen pitkäaikaisen säilytyksen ja saatavuuden
 • antaa julkaisuille pysyvän verkko-osoitteen
 • tarjoaa julkaisujen tiedot haravoitavaksi kansainvälisiin digiarkistoihin ja portaaleihin
 • täyttää tutkimusrahoittajien Plan S:n vaatimukset.

Haluatko julkaista Heldassa? Tai onko sinulla kysymyksiä Heldaan liittyen? Ota yhteyttä kirjastoon: 
openaccess@helsinki.fi.

Opastusta Heldan käyttöön

Heldasta löydät Helsingin yliopiston tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tuottamia aineistoja. Suurin osa on tekstiaineistoja, mutta Heldaan on tallennettu myös esitysgrafiikkaa sekä ääni-, kuva- ja videotiedostoja. Suuri osa Heldan pääkokoelmista kasvaa jatkuvasti tuoreen aineiston lisäysten myötä. Vuonna 2021 Heldan aineisto karttui n. 11 000 julkaisulla. Helda jakautuu sisällön tyypin mukaisiin pääkokoelmiin:

 • Artikkelit: Kokoelmassa on Helsingin yliopiston tutkijoiden kirjoittamia artikkeleita – tutkimusartikkeleita, ammatillisia artikkeleita ja suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja. Valtaosa artikkeleista (yli 90 %) on yliopiston Tuhat-tutkimustietojärjestelmän avulla rinnakkaistallennettuja artikkeleita – artikkeleiden vertaisarvioituja käsikirjoitusversioita tai kustantajan versioita. Ne siirtyvät Heldaan kustantajan mahdollisesti asettaman embargoajan jälkeen. Tiettyjen kustantajien (BioMed Central, MDPI, Copernicus ja Frontiers) julkaisemia Helsingin yliopiston tutkimusartikkeleita saadaan suoraan kustantajalta omiin alakokoelmiin.
 • Helda Open Books: Kokoelma nostaa esiin laadukkaan valikoiman Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opettajien avoimia monografioita ja kokoomateoksia. Helda Open Books on yliopistolaisille suunnattu maksuton avoimen julkaisemisen palvelu. Kirjat saavat pysyvän DOI-tunnisteen ja niistä löytyy lisenssitieto, mikä edistää kirjojen löydettävyyttä ja käyttöä.
 • Väitöskirjat ja tutkielmat: Kokoelma sisältää Helsingin yliopistossa tehtyjä opinnäytteitä ja niiden tiivistelmiä. Kaikista opinnäytteistä ei ole kokotekstiä avoimesti saatavilla, mutta näissä tapauksissa tutkielma on useimmiten luettavissa kirjaston tiloissa.
 • Kirjat: Yliopistolaisten kirjoittamia monografioita ja kokoomateoksia
 • Julkaisusarjat: Kokoelmaan on tallennettu Helsingin yliopiston yksiköiden julkaisusarjoja ja verkkolehtiä.
 • Konferenssit: Kokoelmassa on Helsingin yliopiston konferenssien aineistoja (mm. abstrakteja, videoita, esityksiä).
 • Oppimateriaalit: Kokoelmasta löytyy Helsingin yliopiston opetussuunnitelmiin sisältyvää oppimateriaalia. Oppimateriaalit on jaettu tiedekuntakohtaisiin alakokoelmiin.
 • Tutkimusaineistot: Kokoelma sisältää Helsingin yliopiston tutkijoiden tuottamia erityyppisiä tutkimusaineistoja.
 • Asiakasorganisaatiot: Sisältää Heldan asiakasorganisaatioiden kokoelmia, julkaisuja ja aineistoja.
Yhteistyökumppaneiden kokoelmat

Heldassa on myös Helsingin yliopiston ulkopuolisten toimijoiden ylläpitämiä kokoelmia ja sisältöjä. Yhteistyökumppaneita ovat Ilmatieteen laitos, Hanken, Ruokavirasto (ent. Evira, ent. Elintarviketurvallisuusvirasto), Kela (Kansaneläkelaitos), Maanmittauslaitos, Syke (Suomen Ympäristökeskus) ja Työväenperinne ry (kirjasto). Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa ulkopuolisille asiakkaille julkaisuarkistopalveluita, mutta ei vastaa kokoelmien sisällöistä.

Heldan aineistot ovat löydettävissä muun muassa Heldan oman käyttöliittymän avulla, kirjaston Helka-palvelusta sekä hakukoneiden avulla. Lisäksi Heldan aineistoa on haravoitu julkaisuarkistojen sisältöjä kokoaviin palveluihin (mm.  OpenAIRE, Core, Base).

 • Helda: Heldan käyttöliittymää voi hyödyntää pikahauissa (vapaasanahaku) ja selailussa (browsing). Heldassa on kokotekstihaku, jolloin sanahaku kohdistuu suoraan Heldassa olevien tiedostojen tekstisisältöihin. Selailutyyppisessä hauissa voi hyödyntää Heldan kokoelmarakennetta; esimerkiksi kirjoja voi selailla Kirjat- ja Helda Open Books -kokoelmissa. Selailuun voi yhdistää erilaisia rajauksia käyttöliittymässä näkyvien vaihtoehtojen (esim. julkaisuvuodet, tekijät, aiheet) avulla.
 • Helka: Suurin osa Heldan aineistosta löytyy, kuten muukin kirjastossa tarjolla oleva aineisto, Helka-hakukäyttöliittymän avulla. Voit esimerkiksi hakea samanaikaisesti sekä Heldassa olevia digitaalisia tutkielmia että kirjaston kokoelmissa olevia painettuja tutkielmia.
 • Hakukoneet: Käyttötilastojen perusteella suurin osa Heldan aineistoista löydetään Heldan ulkopuolella, esimerkiksi Google-haun myötä. Löydettävyys hakupalveluissa onkin tärkeää Heldan käytön kannalta, ja Helda-sisällöt – mukaan lukien kokotekstit – indeksoituvat hyvin hakutuloksiin.
 • Avointa sisältöä kokoavat palvelut: Heldan julkaisujen ja muun aineiston tietoja on kerätty Heldan tarjoaman rajapinnan avulla julkaisuarkistojen sisältöjä kokoaviin palveluihin. Avointa tietoa yhteenkokoavista palveluista suurimpia ovat EU:n rahoittama OpenAIRE, Open Universityn ja Jiscin Core sekä Bielefeldin yliopiston ylläpitämä Base. Heldan aineistojen näkymisestä muissa palveluissa voit lukea Think Open -blogiartikkelissa.
Tutkimusjulkaisut / tutkimusartikkelit

Tuhat-järjestelmään tallennetut tutkimusjulkaisut siirtyvät Heldan Artikkelit-kokoelmaan. Suuri osa Heldassa julkaistavien artikkeleiden tallennuksesta Tuhat-järjestelmään tehdään kirjastossa (ks. rinnakkaistallennuspalvelu). Jos tutkimusartikkelia ei ole vielä julkaistu Heldassa, voit lähettää artikkelin kirjaston palveluosoitteeseen openaccess@helsinki.fi. Voit myös itse tallentaa oman julkaisusi Tuhatiin ja Heldaan. Ohje tallennukseen on saatavilla kirjaston open access -oppaassa.

Väitöskirjat

Kirjasto tallentaa yliopiston digitaaliset väitöskirjat Heldaan. Pääsääntöisesti julkaistavat väitöskirjatiedostot saadaan Heldassa julkaistavaksi Unigrafiasta. Tutustu digitaalisten väitöskirjojen julkaisemista käsittelevään ohjeeseen kirjaston sivulla. Tutustu digitaalisten väitöskirjojen julkaisemista käsittelevään ohjeeseen palvelun ohjesivustolla.

Tutkielmat

E-thesis-järjestelmässä arvioitujen ja hyväksyttyjen ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmien (maisterintutkielmat, lääketieteen syventävien opintojen tutkielmat ja eläinlääketieteen lisensiaatintutkielmat) kuvailutiedot siirtyvät automaattisesti Heldaan. Jos opiskelija antaa työlleen julkaisuluvan E-thesis-järjestelmässä, myös tutkielmatiedosto siirtyy Heldaan. Lisätietoja löydät E-thesis-järjestelmän ohjesivustolta.

Monografiat

Heldassa julkaistaan yliopistolaisten monografioita ja sarjajulkaisuja. Helda Open Books (HOB) on avointen kirjojen näyteikkunakokoelma Heldassa: teokset saavat DOI-tunnisteen, joka lisää niiden kansainvälistä näkyvyyttä, ja teokset julkaistaan Creative Commons -lisenssillä, joka täsmentää niiden käyttöehtoja. HOB-oppaassa on kuvattu tarkemmin, mitä palveluun kuuluu ja mitä kokoelmassa julkaistaan (ks. myös blogiartikkelisarja, joka esittelee Heldan ja Helda Open Booksin julkaisutyyppejä). Jos haluat julkaista monografian, sarjajulkaisun tai tutkimuksen loppuraportin Heldassa, ota yhteyttä palveluosoitteeseen heldaopenbooks@helsinki.fi.

Julkaisusarjat ja raportit

Yliopiston julkaisusarjoille on perustettu julkaisusarjakohtaisia kokoelmia Heldaan. Jos haluat julkaista sarjajulkaisun Heldassa jo olevassa kokoelmassa tai jos julkaisusarja voisi tarvita oman kokoelmansa Heldassa, ota yhteyttä helda-admin@helsinki.fi-palveluosoitteeseen.

Oppimateriaalit

Suositeltava julkaisualusta useimmille oppimateriaaleille on valtakunnallinen Avointen oppimateriaalien kirjasto. Jos haluat tiedustella oppimateriaalin tai oppikirjojen julkaisemisesta Heldassa, ota yhteyttä helda-admin@helsinki.fi-palveluosoitteeseen.

Tutkimusaineistot

Heldassa ei tällä hetkellä ole aktiivista palvelua tutkimusaineistojen julkaisemiseksi. Tutkimusaineistojen säilyttämiseen, avaamiseen ja julkaisemiseen liittyviä neuvoja voi kysyä yliopiston datatuen palveluosoitteesta (datasupport@helsinki.fi). Heldaan aiemmin tallennettuja aineistoja koskevia kysymyksiä voi lähettää Heldan palveluosoitteeseen (helda-admin@helsinki.fi).

Heldan asiakasorganisaatioiden aineistot

Heldaa hyödyntävät asiakasorganisaatiot huolehtivat itse aineston tallentamisesta Heldaan. Tallennusoikeuksia koskevat kysymykset kannattaa lähettää Heldan palveluosoitteeseen helda-admin@helsinki.fi.