Vuosikertomus 2022

Helsingin yliopiston kirjaston vuosi 2022 tiivistetysti artikkeleina, avainlukuina ja valokuvina.
Kirjasto lyhyesti

Helsingin yliopiston kirjasto toimii yliopiston neljällä kampuksella ja verkossa.

Toimintaa johtaa ylikirjastonhoitaja Minna Niemi-Grundström. Johtokunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Kai Nordlund.

Helsingin yliopiston kirjasto syntyi vuonna 2010, kun Helsingin yliopiston kampuskirjastot, tiedekuntakirjastot ja Opiskelijakirjasto liitettiin yhteen.

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen kattavat monitieteiset painetut ja digitaaliset kokoelmat. Elektroniset aineistot ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä kirjastojen tiloissa ja yliopistolaisilla myös verkon kautta missä tahansa.

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla ja lainausoikeus yli 15-vuotiailla pysyvästi Suomessa asuvilla henkilöillä.