Vierailuprofessoriohjelma
HSSH:n vierailuprofessoriohjelma vahvistaa tutkimusverkostoja.

Vierailuprofessoriohjelma tuo kansainvälisesti tunnustettuja tutkijoita vierailemaan Helsingin yliopiston keskustakampukselle. Vuosittainen haku ohjelmaan on auki syyskuussa.

Tietoa aiemmasta vierailuprofessorihausta

Vuoden 2022 deadline ensimmäisen kierroksen hakemuksille on 18.3.2022.

Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) tehtävä on tukea monitieteistä tutkimusta, tiedekuntien välistä yhteistyötä ja metodologista kehitystä keskustakampuksella. Vierailuprofessori-ohjelma on osa HSSH/PROFI6 projektia, joka keskittyy erityisesti datafikaation haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

HSSH kutsuu lähettämään ehdotuksia vierailevista professoreista vuosina 2022–2025 kahdessa kategoriassa, joista ensimmäinen on vierailuprofessori datafikaatio-tutkimusohjelmassa ja toinen on avoin haku vierailuprofessorista missä tahansa HSSH:n aloihin liittyvässä tutkimuksessa.

Datafikaatio-tutkimusohjelma etsii vierailuprofessoriksi ehdokkaita, jotka vahvistavat ohjelman agendaa ja rakentavat pitkän aikavälin yhteistyötä, tehostavat instituuttien välisiä verkostoja, helpottavat akateemista liikkuvuutta, ottavat osaa opiskelijoiden mentorointiin, sekä mahdollistavat yhteisiä rahoitushakemuksia ja julkaisuja.

Avoin haku HSSH:n aloihin liittyvässä tutkimuksessa tavoittelee vierailuprofessoria, joka edistää tutkimusryhmien välistä yhteistyötä Helsingin yliopistossa palvelemalla useampia tutkimusryhmiä, tehostamalla poikkitieteellistä keskustelua ja avunantoa.

HSSH:n tutkimusaloihin kuuluvat tutkijat ja tutkimusryhmät voivat kutsua alansa johtavia tutkijoita Helsinkiin. Tehtävä vaatii vuodessa minissään kahden viikon läsnäoloa kampuksella.

HSSH tukee vierailuja budjetilla, johon kuuluu vierailevan professorin palkkio sekä matka- ja asumiskulut.

Vierailevan professorin ohjelmaan Helsingissä tulisi kuulua erilaista ohjelmaa, kuten yksi julkinen luento tai työpaja, väitöskirjatutkijoiden mentorointi ja osallistuminen vähintään kahden HSSH:n kanssa yhteistyötä tekevän tutkimusryhmän toimintaan.