Metodologinen tuki

Tavoitteemme on tukea humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoita heidän metodologisen pätevyytensä vahvistamisessa sekä uusien metodien käytössä. Tämän saavuttaaksemme kokoamme ja ylläpidämme listaa metodologisista kursseista Helsingin yliopistossa, järjestämme metodologisia työpajoja ja tarjoamme matalan kynnyksen tukea metodologisissa kysymyksissä.