Kaupallistamisen rahoittaminen
Mistä rahat kaupallistamiseen?

Ilmoittaudu mukaan Business Finlandin Research to Business 1/2022 -rahoitushakuun viimeistään 24.6.2022.

Merkittävimmät oivallukset syntyvät usein pitkän tähtäimen perustutkimuksesta. Koska oivallusten kaupallinen arvo määrittyy siitä, kuinka hyvin ne vastaavat markkinoiden kysyntään, on vuorovaikutus yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, sillä tässä voimme olla suureksi avuksi.

Esimerkiksi kevään 2022 Research to Business -haussa valmisteluprosessiimme osallistui viisi tutkijaryhmää. Aiempien vuosien kokemusten perusteella valmisteluprosessin kautta hakemuksensa jättäneiden tulokset ovat olleet muihin verrattuna erinomaisia.

Rahoitus vaatiii kaupallistamisen valmistelua

Kaupallistamisen valmisteluvaiheessa keksintöä on usein täydennettävä kaupallisia tavoitteita palvelevalla lisätutkimuksella ja testauksella. Business Finlandin kaksi kertaa vuodessa järjestämä Research to Business -haku tarjoaa kaupallistamisen valmistelurahoitusta akateemisesta tutkimuksesta saatujen tulosten kääntämiseksi kaupalliseen muotoon.

Research to Business -prosessin tavoitteisiin kuuluu idean tai keksinnön kohdemarkkinoiden selvittäminen ja sen kaupallisen toimivuuden todentaminen esimerkiksi prototyypin tai pilotin avulla. Moniin muihin rahoitusmuotoihin verrattuna Research to Business -rahoitus mahdollistaa keksinnön tai idean soveltuvuuden ja kiinnostavuuden testaamisen varsin riskittömästi yritysmaailman kontekstissa ennen kuin tuote tai palvelu saa lopullisen muotonsa.

Rahoituksen saamisen edellytykset

Research to Business -rahoitusta myönnetään tyypillisesti 1–2 vuodeksi, mikä riittää yleensä kaupallistamiseen tähtäävien tukitoimenpiteiden ja niitä seuraavan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 40 % rahoituksesta käytetään tutkimuksen kaupallistamisen valmisteluun. Business Finland maksaa tuesta 70 %, loput 30 % tulee kyseistä tutkimusalaa edustavalta laitokselta Helsingin yliopistosta.

Ilmoittaudu mukaan valmisteluprosessiin

Toimimme Research to Business -rahoituksen haussa Business Finlandin kumppanina ja Helsingin yliopistosta tulleiden ilmoittautumisten vastaanottajana. Hakeminen tapahtuu järjestämämme valmisteluprosessin, ns. Research to Business Funding Coaching -valmennuksen kautta.   Sen tavoitteena on lisätä rahoituksen saamisen todennäköisyyttä muokkaamalla hakemukset yhdessä Business Finlandin vaatimusten mukaisiksi. Tarjoamme apuamme myös hankkeen valmistelussa ja keksinnön tai idean esittelyssä Business Finlandille.

Henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi valmisteluun kuuluu kaksi myyntipuheen harjoittelutilaisuutta. Jälkimmäisessä esityksiä kommentoi myös Business Finlandin edustaja, jonka arvion pohjalta hakemus voidaan vielä hioa lopulliseen muotoonsa. Valmisteluprosessin myötä mahdollisuudet rahoituksen saamiseen paranevat merkittävästi.

Hakuajat

Ilmoittautumiset Business Finlandin rahoitushakuun 1/2022 tulee jättää HIS:lle viimeistään 24.6.2022.