Helsingin yliopisto tukee osittain opiskelijoiden harjoittelua. Harjoittelutuki on 1.1.2017 alkaen 1800 euroa/harjoittelu. Harjoittelutukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan sillä katetaan osa kuluista, joita työnantajalle syntyy opiskelijan palkkaamisesta.  Harjoittelijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa työnantajaan, joka maksaa vähintään Kelan vuosittaisen vähimmäispalkan (v. 2017 1 187 euroa) suuruista palkkaa. Työnantaja laskuttaa harjoittelijan palkkauskustannuksia harjoittelutuen verran yliopistolta harjoittelun päätyttyä.

Vaatimukset harjoittelupaikalle

Harjoittelijan työtehtävien tulee olla luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa opiskelija voi mahdollisimman paljon soveltaa ja kehittää saamaansa koulutusta. Harjoittelulle tulee olla nimetty ohjaaja. Harjoittelun kesto on vähintään 2-3 kuukautta.

Harjoittelupaikasta ilmoittaminen

Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta harjoittelupaikasta Rekrynetin kautta. Jos työnantaja edellyttää harjoittelussa yliopiston harjoittelutukea, tulee sen käydä ilmi ilmoituksesta. Helsingin yliopiston urapalvelut arvioi, soveltuuko paikkatarjous vaativuudeltaan ja sisällöltään opiskelijoille harjoittelupaikaksi. Tukea edellyttävät paikkatarjoukset julkaistaan yliopiston intranetissä. Mikäli harjoittelupaikan haluaa ilmoittaa samalla kertaa myös muihin yliopistoihin, kannattaa ilmoitus jättää Aarresaari.netin (http://www.aarresaari.net/) kautta.

Lomakkeelta voi valita myös tarkemmin koulutusalat, joilta harjoittelijaa haetaan. Muita harjoittelijan alaan tai koulutukseen liittyviä toiveita voi täsmentää kohtaan ”työnkuvaus ja edellytetty osaaminen”. 

Paikkatarjoukseen tulee selkeästi kirjoittaa kohtaan Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot, edellyttääkö harjoittelijan palkkaaminen yliopiston tukea.

Opiskelijat valitsevat harjoittelupaikan

Opiskelijat hakevat harjoittelupaikkoja omien tavoitteidensa mukaisesti ja työnantajat valitsevat harjoittelijat saamiensa hakemusten perusteella. Mikäli harjoittelun työnantaja edellyttää harjoittelutukea opiskelijalta, ilmoittaa opiskelija urapalveluihin harjoittelupaikasta ja hakee samalla tukea. Opiskelija saa tukipäätöksen yhteydessä esitäytetyn harjoittelusopimuspohjan työnantajalle toimitettavaksi.

Tukea ei kuitenkaan riitä kaikille opiskelijoille. Mikäli työnantaja maksaa harjoittelijan koko palkan, harjoittelijan löytyminen on varmempaa. Harjoittelijaa tai tukea työnantajalle ei siis voida taata.

Harjoittelusopimuksen solminen

Mikäli työnantaja edellyttää harjoittelutukea ja työnantajan valitsemalle opiskelijalle on myönnetty harjoittelutuki, solmivat työnantaja ja yliopisto ennen harjoittelutuen alkamista harjoittelusopimuksen, jossa sovitaan harjoittelutuen laskutuksesta ja harjoittelun kuulumisesta opiskelijan tutkintoon. Ohjeet harjoittelutuen laskutukseen työnantaja saa tässä kohtaa yliopistolta. Harjoittelutuki laskutetaan harjoittelun jälkeen.

Tästä mahdollisuudesta voi tiedustella urapalveluista.