Yliopiston harjoittelutuki

Helsingin yliopisto myöntää vuosittain harjoittelutukea tutkintoihin sisältyvään harjoitteluun. Harjoittelutuki on ensisijaisesti tarkoitettu mahdollistamaan opiskelijan harjoittelu, joka ei ilman tukea toteutuisi. Harjoittelutuki on 1 800 euroa/harjoittelu ja sillä katetaan osa kuluista, joita työnantajalle syntyy opiskelijan palkkaamisesta.  Harjoittelijan tulee olla työ- tai virkasuhteessa työnantajaan, joka maksaa vähintään Kelan vuosittaisen vähimmäispalkan (1 211 euroa v. 2019) suuruista palkkaa. Työnantaja laskuttaa harjoittelijan palkkauskustannuksia harjoittelutuen verran yliopistolta harjoittelun päätyttyä.

Helsingin yliopistossa ei ole erillistä hakuaikaa harjoittelutuelle, vaan harjoittelutukea voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Opiskelijat voivat hakea tukea siinä vaiheessa, kun he ovat saaneet harjoittelupaikan. Mikäli harjoittelun työnantaja edellyttää harjoittelutukea opiskelijalta, ilmoittaa opiskelija urapalveluihin harjoittelupaikasta ja hakee samalla tukea. Opiskelija saa tukipäätöksen yhteydessä esitäytetyn harjoittelusopimuspohjan työnantajalle toimitettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Harjoittelutuki pitää hakea ennen harjoittelun alkamista. Myös yliopiston ja työnantajan harjoittelusopimus tulee olla työnantajan allekirjoittama ennen harjoittelun alkua.

Huomioithan, että Helsingin yliopisto ei voi taata harjoittelutukea kaikille opiskelijoille.

Kriteerit harjoittelupaikalle ja harjoittelujaksolle

  • Harjoittelupaikka voi olla yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa joko Suomessa tai ulkomailla.
  • Harjoittelija on työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (1 211 €/kk vuonna 2019).
  • Harjoittelun vähimmäispituus on pääsääntöisesti kaksi kuukautta.
  • Harjoittelijalla tulee olla nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa.
  • Harjoittelijan työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa ja kehittää saamaansa koulutusta.

Ilmoita harjoittelupaikasta

Suosittelemme ilmoittamaan harjoittelupaikasta Helsingin yliopiston Rekrynetin kautta.  Jos työnantaja haluaa ilmoittaa harjoittelupaikasta samalla kertaa myös muihin yliopistoihin, voi ilmoituksen jättää Aarresaari.net -palvelun kautta. Lomake kannattaa täyttää huolellisesti; työnantaja voi esimerkiksi valita koulutusalat, joille haluaa ilmoituksensa erityisesti kohdistaa. Muita harjoittelijan alaan tai koulutukseen liittyviä toiveita voi täsmentää kohtaan ”työnkuvaus ja edellytetty osaaminen”. 

  • Yliopisto päättää sille tarjottujen paikkojen julkaisemisesta (ks. julkaisehdot). Yliopisto arvioi harjoittelupaikkatarjouksia mm. seuraavien kriteerien mukaan: tehtävien soveltuvuus opiskelijalle (laatu) ja työnantajan osallistuminen palkkakustan­nuksiin.
  • Paikkatarjouslomakkeen tulee mainita selvästi, mikäli työnantaja edellyttää harjoittelutukea. HUOM! Mikäli työnantaja maksaa harjoittelijan koko palkan, harjoittelijan löytyminen on varmempaa. 
  • Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös Suomessa tutkintoaan suorittavalle ulkomaalaiselle opiskelijalle. Tällöin ilmoitus kannattaa kirjoittaa englanniksi ja lomakkeelta rastia vaihtoehto: suomen tai ruotsin kielen taito ei ole tehtävässä välttämätön.