Oppilaaksi Viikin normaalikoulun alaluokille

Perusopetuksen oppilaat otetaan ensisijaisesti koulumme oppilaaksiottoalueelta. Sen lisäksi otetaan oppilaita myös muilta alueilta, jotta mahdollistetaan opetusharjoittelun vuoksi eri oppiaineiden opetusryhmien muodostuminen. Ohessa on oppilaaksioton tarkemmat perusteet. Tälle sivulle tulee myös vuosittaiset tiedot tulevien oppilaiden huoltajien info-tilaisuuksista.

OP­PI­LAAK­SIOT­TO 1-LUO­KAL­LE

Tiedotustilaisuus koulutulokkaiden huoltajille järjestettiin koulun auditoriossa keskiviikkona 13.12.2023.

Tilaisuuden diaesityksen löydät täältä.

MUIDEN LUOKKIEN OPPILAAKSIOTTO

HY:n viikin luokkien 1-6 oppilaaksiotto on päättynyt. Oppilaaksiottoalueellemme muuttavien oppilaiden huoltajat voivat olla sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen vink-kanslia@helsinki.fi.

 

Lukuvuosi 2023-2024

Ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokkien oppilaille. Kumpaankin toimintaan osallistuminen on maksullista. Aamupäivätoiminta maksaa 40 e/kk ja iltapäivätoiminta (päättyy klo 16.00) 100 e/kk.

Viikin normaalikoulun aamupäivätoimintahakemus

Lisätietoa Helsingin kaupungin järjestämästä iltapäivätoiminnasta.

Lisätietoja antaa peruskoulun rehtori Kimmo Koskinen, p. 050-3263394, kimmo.i.koskinen(ät)helsinki.fi, sihteeri Heli Poutala-Villanen p. 050-3894125 ja AP:n ja IP:n vastuuohjaajat Anne Herlin, anne.herlin(ät)helsinki.fi p. 050-5409229 ja Heidi Hänninen, heidi.z.hanninen(ät).helsinki.fi p. 050-3387130

Oppilaaksioton perusteet Viikin normaalikoulussa

1. Lähikouluperiaate.

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalueen oppilailla on ensisijainen oikeus oman lähialueen kouluun.

2. Mikäli koulussa on oppilaspaikkoja ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan oppilaiksi ottaa Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien perusteiden mukaisesti:

  • 2.1 Opetusharjoittelun kehittämisen ja monipuolisuuden varmistaminen sopivin ainevalinnoin. Peruste on OKM:n harjoittelukouluille antama tehtävä: ”Harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta ja kehittävät monipuolista opetusharjoittelua.”
  • 2.2 Tarvittaessa käytetään arvontaa.

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilainen koulumatkakuluja. Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston ilmoittamia ensisijainen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

Lapsen lähikoulun voit tarkistaa Helsingin kaupungin palvelukartasta osoitteessa https://palvelukartta.hel.fi/

1. Viikin normaalikoulun kuudesluokkalaiset.

2. Lähikouluperiaate: omalta oppilaaksiottoalueelta hekevat oppilaat. Mikäli koulussa on tilaa em. perusteilla tehdyn oppilaaksioton jälkeen, voidaan oppilaiksi ottaa Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien (3. ja 4.) perusteiden muaisesti:

3. Opetusharjoittelun jatkuvan kehittämisen ja monipuolisuuden varmistaminen sopivin ainevalinnoin. Peruste on OKM:n harjoittelukouluille antama tehtävä:”Harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajakoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta ja kehittävät monipuolista opetusharjoittelua.”

4. Tarvittaessa käytetään arvontaa.

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilaiden koulumatkakuluja. Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston ilmoittamia ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

Lapsen lähikoulun voit tarkistaa Helsingin kaupungin palvelukartasta osoitteessa https://palvelukartta.hel.fi/