Alakoulu

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun alakoulussa on kolmisarjainen perusopetus. Huoltajien kanssa tapahtuva tiedotus ja viestintä hoidetaan wilman kautta.

Olemme Helsingin yliopiston harjoittelukoulu Viikissä ja koulun historia alkaa jo vuodesta 1869 ensimmäisenä suomenkielisenä tyttökouluna. Monilla perinteillämme on pitkät juuret ja ne luovat perustan toimintakulttuurillemme, mutta antavat myös pohjaa myös kehittämiselle. Koulu on sijainnut eri puolilla Helsinkiä, ja viimeinen muutto tapahtui Haagasta Viikkiin uusiin koulutiloihin vuonna 2003, mistä lähtien alaluokat ovat toimineet saman katon alla yläkoulu-lukion kanssa.

Perusopetuksessa luomme oppilaille hyvän ja turvallisen ympäristön oppimiselle sekä tuemme oppilaan hyvinvointia ja kasvua kohti opintojen toista astetta.

Viikin normaalikoulun alaluokilla on kolmisarjaisena (A, B, C) 18 luokkaa ja vähän yli 400 oppilasta ja opettajamme ovat akateemisia ammattilaisia, joiden kanssa oppilaiden on hyvä ja turvallinen kehittyä.

Viikin normaalikoulun alakoulun hallinnollisista asioista vastaa rehtori on Kimmo Koskinen, kimmo.i.koskinen@helsinki.fi.

Alaluokkien asioista vastaavana sihteerinä toimii Heli Poutala-Villanen, vink-kanslia@helsinki.fi.

Luokanopettajia meillä on 19 ja koulunkäynninohjaajia 9. Koulunkäynninohjaajat toimivat myös osittain yläkoulun puolella.

 

Alakoulussa toimii oppilaskunta. Tämä toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Jokaiselta luokalta valitaan syksyn alussa kaksi jäsentä oppilaskunnan hallitukseen. Alakoulussa hallituksen nimenä on pikkuparlamentti. Oppilaskuntaan kuuluu kaikki koulumme oppilaat. Toiminta kehittää oppilaiden kykyä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaa yhteistoimintaa. Pikkuparlamentin tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Viikin norssin Tuki ry toimii koulun ja kodin välisen yhteistyön foorumina. Tuen toimintaan voivat osallistua oppilaiden vanhemmat, opettajat ja koulun henkilökunta. Opettajajäsen valitaan lukuvuodeksi 2021-2022 toukokuussa 2021. Toimintansa rahoittamiseksi Viikin Norssin tuki kerää vapaaehtoista kannatusmaksua. Vanhempainyhdistys myöntää vuosittain stipendejä ja järjestää mahdollisuuksien mukaan kerhoja ja erilaisia tapahtumia pyrkien herättämään ja ylläpitämään yhteistyöhenkeä kodin ja koulun välillä. Kevätkeikaus on vanhempainyhdistyksen organisoima, vuosittain järjestettävä huvin ja hyödyn yhdistävä tapahtuma koululla. Viikin Norssin Tuen puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudelle syyskokouksessa. Merkittävistä tapahtumista tiedotetaan Wilman tiedotteiden avulla.

Lukuvuosi 2024-2025

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi

  • lukuvuosi alkaa pe 9.8.24 (91 koulupäivää)
  • Syysloma (vko 42) ma 14.10 — pe 18.10.2023
  • Joululoma su 22.12.2024 — pe 6.1.2025

Kevätlukukausi

  • ti 7.1. — la 31.5.2025 (96 koulupäivää)
  • Talviloma (vko 8) ma 17. — pe 21.2.2024
  • Alakoululla lauantaikoulupäivä la 5.4.2025 ja sitä vastaava vapaapäivä pe 2.5.2025

Periodit (lukio)

1A ke 9.8.-ke 30.8. (16)

1B to 31.8.-ke 20.9. (15)

koeviikko to 21.9.-pe 29.9. (7)

 

2A ma 2.10.-pe 27.10. (15)

2B ma 30.10. –to16.11. (14)

koeviikko: pe 17.11.-ma27.11. (7)

 

3A ti 28.11. –to 21.12. (17)

3B ma 8.1. –pe 26.1. (15)

koeviikko: ma 29.1.-ti 6.2. (7)

 

4A ke 7.2. –ti 5.3. (15)

4B ke 6.3. –ti 26.3. (15)

koeviikko: ke 27.3. –ma 8.4. (7)

 

5A ti 9.4. –pe 26.4. (14)

5B ma 29.4. –ti 21.5. (15)

koeviikko: ke 22.5. –to 30.5. (7)

 

6 pe 31.5. –la 1.6. (2)

 

Jaksot(yläluokat)

1. ke 9.8. –pe 29.9. (38)

2. ma 30.9. –ma27.11. (36)

3. ti28.11. –ti 6.2. (39)

4. ke 7.2. –ma 8.4. (37)

5. ti 9.4. –la 1.6. (38)

Mikäli olet pois koeviikon kokeesta tai saat kurssista hylätyn arvosanan, voit osallistua uusintakuulusteluun. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava kirjallisesti kansliassa viimeistään koetta edeltävän viikon perjantaina klo 12.00.

Koe­vii­kot

1. koeviikko: to 21.9.-pe 29.9

2. koeviikko: pe17.11.-ma 27.11.

3. koeviikko: ma 29.1.-ti 6.2.

4. koeviikko: ke 27.3. –ma 8.4.

5. koeviikko: ke 22.5. –to 30.5.

Uusintakuulustelut

ma 10.6.2024 klo 16.30 (myös korotus) luokassa HI1

pe 9.8.2024 klo 15.00  luokassa HI1

Lukuvuosi 2023-2024

Ohjattua aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokkien oppilaille. Kumpaankin toimintaan osallistuminen on maksullista. Aamupäivätoiminta maksaa 40 e/kk ja iltapäivätoiminta (päättyy klo 16.00) 100 e/kk.

Viikin normaalikoulun aamupäivätoimintahakemus

Lisätietoa Helsingin kaupungin järjestämästä iltapäivätoiminnasta.

Lisätietoja antaa peruskoulun rehtori Kimmo Koskinen, p. 050-3263394, kimmo.i.koskinen(ät)helsinki.fi, sihteeri Heli Poutala-Villanen p. 050-3894125 ja AP:n ja IP:n vastuuohjaajat Anne Herlin, anne.herlin(ät)helsinki.fi p. 050-5409229 ja Heidi Hänninen, heidi.z.hanninen(ät).helsinki.fi p. 050-3387130

Asiakirjoja ja lomakkeita

Opetussuunnitelmat

Perusopetuksen opetussuunnitelma: POPS 2016

Lukion opetussuunnitelmat: LOPS 2021 ja LOPS 2016

Lukion kurssiopas (LOPS 2021)

Lukion kurssiopas (LOPS 2016)

Opetussuunnitelmien liitteet

POPS 2016: Käyttäytymisen arviointi vuosiluokilla 7-9

LOPS 2016 Liite 1

LOPS 2016 Liite 4

LOPS 2016 Liite 5

LOPS 2016 Liite 6

LOPS 2016 Liite 7

 

Tavoitteet

Järjestyssääntöjemme tarkoitus on parantaa turvallisuutta ja koulutyön häiriötöntä sujumista sekä viihtyvyyttä. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa.

 

Koulun tehtävänä on ohjata oppilaita hyviin tapoihin. Kouluyhteisön kaikki jäsenet pyrkivät omalla myönteisellä käyttäytymisellään edistämään koulun työrauhaa. Järjestyssäännöistä keskustellaan oppilaiden kanssa vuosittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä myös luokka-astekohtaisia täsmennyksiä. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää oppilasta voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla.

Päivittäinen työskentely

Edistä koulun yleistä järjestystä hyvällä käyttäytymiselläsi. Käyttäydy asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä ja vieraita kohtaan. Sopimaton ja loukkaava kielenkäyttö ja kaikenlainen kiusaaminen ovat kiellettyjä. Kiusaamisen estäminen on kaikkien yhteinen asia.

 

Tule oppitunnille ajoissa, noudata määräaikoja ja tee annetut tehtävät. Ilmoita poissaolon, myöhästymisen ja tehtävien laiminlyönnin syy opettajalle.

 

Pukeudu sääolosuhteiden ja lukujärjestyksen mukaisesti. Säilytä päällysvaatteesi niille varatuissa paikoissa. Luokkiin, ravintolaan, auditorioon ja muihin erikseen ilmoitettuihin tiloihin ei tulla ulkovaatteissa tai päähine päässä.

 

Päivänavaukset pidetään lukujärjestykseen merkittynä aikana koulussa oleville oppilaille ja opettajille. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta. Seurakunnan päivänavauksen sijasta voi valita rinnakkaistilaisuuden. Auditorioissa pidettävissä päivänavauksissa istutaan luokan omalla rivillä.

 

Osallistu kouluruokailuun, ellei huoltajasi ole pyytänyt vapautusta siitä. Syö tarjotut ruuat ravintolassa. Noudata ruokailussa hyviä tapoja ja siivoa jälkesi. Ruokien tai juomien tuonnissa opetustiloihin noudata opettajan ohjeita. Alaluokilla kouluun saa tuoda makeisia ja virvoitusjuomia vain opettajan luvalla. Vietä välitunnit koulun alueella.

 

Huolehdi koulussa ja koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta. Säilytä kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa. Niitä ei saa käyttää koulun sisätiloissa ja piha-alueellakin ainoastaan opettajan luvalla.

 

Tupakkatuotteiden, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

 

Käsittele huolellisesti omaa ja toisen omaisuutta. Olet korvausvelvollinen aiheuttamastasi vahingosta. Arvoesineiden, rahan ja muun koulutyöhön kuulumattoman omaisuuden tuominen kouluun tapahtuu oppilaan omalla ja huoltajien vastuulla.

 

TVT- laitteita käytetään oppitunneilla opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä.

 

Voit jakaa painotuotteita ja tiedotuksia vain rehtorin luvalla.

 

Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn. Noudata kirjaston käytöstä annettuja ohjeita.

 

Huolehdi koulun tilojen ja koulualueen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Suojele ja säästä ympäristöä.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita perusopetukseen

 

Myöhästyminen

Oppilaan myöhästymiset ilmoitetaan huoltajalle Wilman kautta. Yläluokilla myöhästymiset voivat vaikuttaa arviointiin. Poissaolo päivänavauksesta merkitään myöhästymiseksi oppitunnilta.

 

Poissaolo

Kaikki oppilaan poissaolot merkitään Wilmaan, ja niistä tiedotetaan huoltajalle Wilman kautta. Huoltaja selvittää oppilaan poissaolon Wilmaan viipymättä. Opettaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi. Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmasta saatava loma-anomuslomake.

 

Oppitunneilta poistaminen

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan oppitunnilta. Oppilaan on tällöin toimittava opettajan ohjeiden mukaan.

Järjestyssääntöjä täydentäviä toimintaohjeita lukioon

 

Myöhästyminen

Toistuva myöhästyminen voi alentaa kurssin arvosanaa.

 

Poissaolo

Poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle Wilman kautta. Mikäli opiskelija sairastuu koeviikolla, poissaolosta on ilmoitettava kurssin opettajalle tai kansliaan ennen kurssikokeen alkamista. Pyydettäessä opiskelijan on toimitettava koululle huoltajan selvitys tai lääkärintodistus poissaolosta.

 

Etukäteen anottavaa poissaoloa varten täytetään Wilmassa oleva loma-anomuslomake. Ryhmänohjaaja voi etukäteen myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi, rehtori pidemmäksi ajaksi.

 

Opiskelijan kaikki poissaolot merkitään Wilmaan, jossa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija selvittää ne. Poissaolo on selvitettävä viipymättä. Mikäli kurssin poissaoloja on enemmän kuin 4 ja niistä ei ole annettu riittävää selvitystä, voidaan kurssi jättää arvioimatta. Arvioimatta jättämisestä päättävät rehtori ja kurssin opettaja. Arvioimatta jätetyn kurssin voi suorittaa ainoastaan käymällä sen uudelleen.

 

Opiskelija vastaa siitä, että poissaolojen aikaiset tehtävät tulevat tehdyiksi.

Poissaoloanomus Wilmassa

Huoltaja valitsee ”Hakemukset ja päätökset”-otsikon ja tämän jälkeen ”Tee uusi hakemus” ja valitsee hakemuksen:

a) Loma-anomus 1-3 päivää

b) Loma-anomus yli 3 päivää

Hakemukset ovat samanlaisia. Loma-anomus 1-3 päivää lähtee automaattisesti luokanopettajalle tai luokanohjaajalle ja loma-anomus yli 3 päivää lähtee automaattisesti rehtorin käsittelyyn. Huoltajan tai opiskelijan ei siis tarvitse tietää kenelle hakemus lähetetään.

Oppilaan on selvitettävä loman aikana suoritettavat tehtävät suoraan opettajalta/opettajilta ennen loman alkamista.

Huom! ”Koulu ei ole velvollinen antamaan tukiopetusta, mikäli opinnoissa jälkeen jääminen johtuu siitä, että huoltajat ovat pyytäneet oppilaalle tilapäistä vapautusta koulutyöstä. Koulu ei ole myöskään velvollinen järjestämään oppilaalle em. syystä ylimääräistä koetta” (koulun opetussuunnitelma).