Koulumme on opiskelumyönteinen oppimisympäristö, jossa oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta arvostavat toisiaan ja jossa jokainen jäsen on tärkeä ja arvokas. Turvallisessa kouluyhteisössä opitaan ja harjoitellaan monipuolisia taitoja ja tietoja. Taidokkuudelle ja taiteellisuudelle annetaan runsaasti tilaisuuksia muun muassa koulun juhlissa. Oppilasta ja opiskelijaa kohdellaan yksilönä, jonka oppimista ja itsetunnon kasvua pyritään tukemaan. Heitä ohjataan tarkkailemaan ympäröivää maailmaa. Opiskelijakunta- ja tutortoiminta tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön.