Kirjasto ja oppimisympäristöt
Helsingin normaalilyseossa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä. Koulun oppimisen tiloja ovat luokkahuoneiden lisäksi muun muassa kirjasto, juhla-aula, koulun käytävät oppilastöineen sekä erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt kuten Teams ja Wilma.
Kirjasto

Kirjasto on merkittävä osa koulun oppimisympäristöä. Kirjasto on myös viihtyisä tila, jossa sekä peruskoululaiset että lukiolaiset voivat viettää välituntinsa ja satunnaiset vapaat tuntinsa esimerkiksi itsenäisesti työskennellen.

Helsingin normaalilyseon kirjasto toimii ensisijaisesti oppilaskirjastona, mutta hankintaohjelmassa otetaan huomioon opetusharjoittelijoiden ja opettajien työssään tarvitsema materiaali.

Lukukausien aikana kirjasto palvelee ma-pe klo 9.30–14.35. Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kirjaston ulko-ovessa.

Kirjastoon voi tulla opettajan kanssa ryhmittäin tai itsenäisesti.

Kirjaston kokoelman (käsikirjasto, lainattavat kirjat, lehdet), tilojen ja laitteiden käyttöoikeus on koulun oppilailla, koulun henkilökunnalla ja opetusharjoittelijoilla. Kirjastonhoitaja avustaa tiedonhaussa ja opastaa kirjaston käytössä.

Helsingin harjoittelukouluilla on yhteinen tietokanta kirjastojen aineistoille. Aineistoja voit selata aineistohaulla: WeLib. Valitsemalla sivun yläreunan silmävalikosta kouluksi Helsingin normaalilyseo, saat haussa näkyviin vain Ratakadun toimipisteestä löytyvät kirjat.

Kirjoja annetaan lainattavasta kokoelmasta maksutta lainaksi. Laina-aika on pääsääntöisesti 4 viikkoa. Kirjalainan voi uusia kirjastossa, ellei kirjaan kohdistu varauksia. Lainaa kirja täyttämällä lainauskuitti tai kirjastonhoitajalta.

Käyttäjä on vastuussa käyttämästään aineistosta ja velvollinen korvaamaan palauttamatta jätetyn tai turmellun aineiston (käyttösäännöt § 4).

Kirjastossa tulee noudattaa koulun ja kirjaston sääntöjä. Häiritsevä käytös ja sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen. Lukusali on tarkoitettu itsenäiseen ja hiljaiseen työskentelyyn.

Digitaaliset oppimisympäristöt

Helsingin normaalilyseon opetuksessa ja opiskelun tukena on käytössä useita virtuaalisia oppimisympäristöjä ja työkaluja. Näistä keskeisin on Microsoft Office 365 -ympäristö, sen Teams-opiskeluympäristö ja siihen integroidut erilaiset työkalut ja sovellukset kuten ThingLink tai Whiteboard. Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää. Muita käytössä olevia digitaalisia opetussovelluksia ovat mm. Seppo.io, Flinga ja Seesaw.