Lukio

Helsingin normaalilyseo eli Norssi on Helsingin yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, johon kuuluvat peruskoulun luokat 1–5 ja 7–9 sekä lukio. Norssilla on pitkä historia klassisena kouluna, ja Norssissa voi lukea latinaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Koulu käyttää myös latinankielistä mottoa "Non scholae sed vitae" ("ei koulua, vaan elämää varten").

Lukiomme on laaja-alainen yleislukio, jossa on opiskelijoita likimain 245 ja aloituspaikkoja vuosittain 81.

Kannustamme opiskelijoitamme itsenäiseen työskentelyyn, vankan yleissivistyksen hankkimiseen, tutkivaan oppimiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Koulun kieliohjelma on monipuolinen ja tarjoamme mahdollisuuden opiskella esimerkiksi latinaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus lukioaikanaan suorittaa opintoja Helsingin yliopistossa. Arvostamme myös luovuutta ja kädentaitoja. Norssissa voi suorittaa kotitalouden, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan lukiodiplomit.

Järjestämme runsaasti erilaisia teemapäiviä, opintokäyntejä museoihin ja näyttelyihin, käymme teattereissa ja oopperassa. Toukokuun alussa vietämme perinteistä Norssin päivää ja toukokuun lopussa otamme mittaa Ressusta urheilun merkeissä.

Koulussamme on aktiivisesti toimiva lukion opiskelijakunta ja heitä kuullaan vahvasti esimerkiksi silloin, kun päätetään lukioon liittyvistä asioista. Norssissa yhteisöllisyys ja opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeää.

Helsingin normaalilyseon lukion rehtori on Marja Honkaheimo.

Yhteystiedot: marja.honkaheimo@helsinki.fi; +358-50-3054131

Lukion opetuksesta vastaavat koulun aineenopettajat ja opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat. Jokaisella lukioryhmällä on oma ryhmänohjaajansa.

Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön. Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijat. Kaikilla sen jäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus vuoden alussa järjestettävissä opiskelijakunnan vaaleissa, joissa valitaan lukion opiskelijakuntaa edustava lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitus tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lukiolaisia koskevissa asioissa. Hallitus järjestää opiskelijakunnan jäsenille erilaisia tapahtumia ja muita aktiviteetteja. Lukion opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden viihtyvyydestä myös sopimalla lukiolaisia hyödyttäviä sopimuksia erilaisten yritysten kanssa. Opiskelijakunnalla on yhteistyösopimuksia juoma-automaattiyrityksien kanssa.

Yhteys lukion opiskelijakuntaan

Postiosoite:

Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijakunta

PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:

opiskelijakunta@normaalilyseo.fi

Opiskelijakunnan hallitus haluaa edustaa ja palvella Norssin opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi opiskelijakunnan hallituksen pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa myös koulun käytäviltä.

Nuorten lukiokoulutuksessa tehdään yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Aktiivinen yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Yhteistyö vahvistaa opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu säännöllisenä opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: Vanhempainyhdistys

Nopola

Nopolasta löydät tietoa opiskelusta lukiossa, ylioppilaskirjoituksista ja jatko-opinnoista. 

Asiakirjat ja lomakkeet

Opetussuunnitelmat

Tiedostot ovat pdf-muodossa, ellei muuta mainita.

Perusopetuksen opetussuunnitelma: POPS 2016

Lukion opetussuunnitelmat: LOPS 2021 ja LOPS 2016

 

Opetussuunnitelmien liitteet

Helsingin normaalilyseon strategia 2020 - 2025

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Perusopetuksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake (pdf)

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake (pdf)