Opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskeluhuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muista ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö suojat mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuolto sisältää oppilashuollollisen työn ja oppilashuollon palvelut. Opiskeluhuollon työ tarkoittaa kouluyhteisön kaikkien aikuisten tekemää oppimisedellytyksiä lisäävää sekä hyvinvointia terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä. Se on arjessa tapahtuvaa huolenpitoa oppilaista. Jokainen Helsingin normaalilyseon työntekijä tekee sitä osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on erilaisia tehtäviä. Opiskeluhuollon palveluja ovat Normaalilyseossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin sekä koulupsykologin asiakastyöt.