Yliopistopedagogiikan aineopinnot
Helsingin yliopisto tarjoaa 35 opintopisteen yliopistopedagogiikan aineopinnot henkilöstökoulutuksena. Tämä opintokokonaisuus on lähtökohtaisesti suunnattu Helsingin yliopiston ja sen yhteistyöyliopistojen henkilökunnalle, jotka ovat jo suorittaneet 25 op laajuiset yliopistopedagogiikan perusopinnot. Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin julkaistaan marraskuun lopussa 2022.

Lukuvuodelle 2022 - 2023 koulutukseen hyväksyttiin yhteensä 20 uutta opiskelijaa. Vuoden 2023 valittavien enimmäismäärä tiedetään marraskuun lopussa 2022.

Yliopistopedagogiikan aineopinnot järjestetään pääasiassa suomeksi, mutta osallistujalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä.

Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Opinnot edellyttävät läsnäoloa, ja poissaolon korvaaminen sovitaan opintojaksokohtaisesti.