Yliopistopedagogiikan aineopinnot

Helsingin yliopisto tarjoaa 35 opintopisteen yliopistopedagogiikan aineopinnot henkilöstökoulutuksena. Tämä opintokokonaisuus on lähtökohtaisesti suunnattu Helsingin yliopiston ja sen yhteistyöyliopistojen henkilökunnalle, jotka ovat jo suorittaneet 25 op laajuiset yliopistopedagogiikan perusopinnot. Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 29.2.2024 -14 3.2024.

Lukuvuodelle 2024 - 2025 koulutukseen hyväksytään yhteensä 20 uutta opiskelijaa.

Yliopistopedagogiikan aineopinnot järjestetään pääasiassa suomeksi, mutta osallistujalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä. Valintahaastattelut järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä.

Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Opinnot edellyttävät läsnäoloa, ja poissaolon korvaaminen sovitaan opintojaksokohtaisesti.

Lukuvuonna 2024-2025 on tarjolla myös englanninkielinen valintaryhmä, johon valitaan enintään 20 opiskelijaa. Ryhmä aloittaa jos hyväksyttyjä opiskelijoita on vähintään 12.