Pedagogiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle

Mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon voit hakeutua erillisenä opiskelijana perus- ja lukio-opetuksen (yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) tai aikuisopetuksen (vain yliopistotutkinto) tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Erilliset perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot ovat tarjolla myös englannin- ja ruotsinkielisinä. Voit hakea vain yhdessä valintaryhmässä.
Tiedotustilaisuus ja hakuinfo erillisille hakijoille 2024

Kasvastustieteellinen tiedekunta ja hakijapalvelut järjestävät pedagogisten opintojen erillisille hakijoille (joilla on jo suoritettu ylempi korkeakoulututkinto) tiedotustilaisuuden hakumenettelystä ja opinnoista.

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoom -ohjelmalla osoitteessa

https://helsinki.zoom.us/j/63138958642

maanantaina 4.3.2024 kello 16.00 - 17.30.

Tervetuloa kuuntelemaan ja kyselemään!

 

Esityksen Powerpoint materiaali:

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Hakijapalvelut

 

Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot 2024

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin jossain seuraavista valintakiintiöistä. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä. Opetettavan aineen vastaavuustodistusta ei tarvitse toimittaa.

 

Valintakiintiöt ja valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä hakuryhmittäin 2024

 

Kieliaineet 10
Tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet 12
Kasvatustieteelliset ja katsomusaineet, psykologia 8
Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet; johtaminen ja henkilöstöhallinto 8
Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet 5
Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Voit hakea tässä valintaryhmässä, mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot jostain koulussa opetettavasta aineesta. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Muistathan toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistuksen!

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä aineittain 2024

Englanti: 10

Espanja, italia, portugali, latina: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 12

Historia: 5

Japani, kiina, viro: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 5

Ranska: 4

Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 10

Saksa: 4

Suomi toisena kielenä: 4

Venäjä: 3

Äidinkieli ja kirjallisuus: 4

Psykologia: 3

Biologia: 3

Fysiikka: 10

Kemia: 5

Maantiede: 3

Matematiikka: 15

Tietojenkäsittelytiede: 5 (huom. Koska tietojenkäsittelytiede ei ole nykyisen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta, eli vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot, myös jossakin nykyisessä perusopetuksessa opetettavassa aineessa.)

Ev. lut. uskonto: 5

Yhteiskuntaoppi: 3

Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot: Yhteensä 14 (yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa)

Filosofia: 5

Oikopolut