Suomenkieliset erilliset pedagogiset opinnot 2022
Mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon voit hakeutua erillisenä opiskelijana perus- ja lukio-opetuksen (YO tai AMK-tutkinto) tai aikuisopetuksen (vain YO-tutkinto) tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Erilliset perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot ovat tarjolla myös englannin- ja ruotsinkielisinä. Voit hakea vain yhdessä valintaryhmässä.
Tiedotustilaisuus ja hakuinfo erillisille hakijoille

Kasvastustieteellinen tiedekunta ja hakijapalvelut järjestivät pedagogisiin opintojen erillisille hakijoille (joilla on ylempi korkeakoulututkinto suoritettu ennen 4.3.2022) tiedotus- ja info tilaisuuden hakumenettelystä ja opinnoista perjantaina 18.2.2022 kello 15.00 - 16.30.

Tilaisuuden powerpoint esityset ovat tässä:

Kasvastustieteellinen tiedekunta, hakijapalvelut.

Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin jossain seuraavista valintakiintiöistä. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Valintakiintiöt ja valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä hakuryhmittäin

Kieliaineet: 10

Tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet: 12

Kasvatustieteelliset ja katsomusaineet, psykologia: 8

Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet; johtaminen ja henkilöstöhallinto 8

Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet: 5

Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Voit hakea tässä valintaryhmässä, mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot jostain koulussa opetettavasta aineesta. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Muistathan toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistuksen!

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä tiedekunnittain

Englanti: 10

Espanja, italia, portugali, latina: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 12

Historia: 5

Japani, kiina, viro: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 5

Ranska: 4

Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 10

Saksa: 4

Suomi toisena kielenä: 4

Venäjä: 3

Äidinkieli ja kirjallisuus: 4

Psykologia: 3

Biologia: 3

Fysiikka: 10

Kemia: 5

Maantiede: 3

Matematiikka: 15

Tietojenkäsittelytiede: 5 (huom. Koska tietojenkäsittelytiede ei ole nykyisen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta, eli vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot, myös jossakin nykyisessä perusopetuksessa opetettavassa aineessa.)

Ev. lut. uskonto: 5

Yhteiskuntaoppi: 3

Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot: Yhteensä 14 (yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa)

Filosofia: 5

Oikopolut