Erilliset pedagogiset opinnot
Mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai YAMK-tutkinnon) voit hakeutua erillisenä opiskelijana perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Erilliset perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot ovat tarjolla myös englannin- ja ruotsinkielisinä. Voit hakea vain yhdessä valintaryhmässä.
Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin jossain seuraavista valintakiintiöistä. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Valintakiintiöt ja valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä hakuryhmittäin

Kieliaineet: 10

Tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet: 12

Kasvatustieteelliset ja katsomusaineet, psykologia: 8

Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet: 8

Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet: 5

Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Voit hakea tässä valintaryhmässä, mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60-120 op laajuiset opetettavan aineen opinnot jostain koulussa opetettavasta aineesta. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Muistathan toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistuksen!

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä tiedekunnittain

Englanti: 10

Espanja, italia, portugali, latina: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa

Historia: 5

Japani, kiina, viro: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa

Ranska: 4

Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 10

Saksa: 4

Suomi toisena kielenä: 4

Venäjä: 3

Äidinkieli ja kirjallisuus: 4

Psykologia: 3

Biologia: 3

Fysiikka: 10

Kemia: 5

Maantiede: 3

Matematiikka: 15

Tietojenkäsittelytiede: 5 (huom. Koska tietojenkäsittelytiede ei ole nykyisen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta, eli vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot, myös jossakin nykyisessä perusopetuksessa opetettavassa aineessa.)

Ev. lut. uskonto: 5

Yhteiskuntaoppi: 3

Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot: Yhteensä 14 (yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa)

Filosofia: 5

Ruotsinkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Voit hakea tässä valintaryhmässä, mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60-120 op laajuiset opetettavan aineen opinnot jostain koulussa opetettavasta aineesta. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä ruotsin kielen taito. Opinnot järjestetään ruotsin kielellä.

Muistathan toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistuksen!

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä hakuryhmittäin

Kieliaineet: 6

 • Svenska som modersmål/andra språk
 • Finska som andra inhemska språk
 • Engelska
 • Spanska
 • Tyska
 • Italienska
 • Latin
 • Franska
 • Ryska
 • Kinesiska
 • Japanska
 • Portugisiska
 • Estniska

Biologi, fysik, kemi, geografi, matematik: 6

Historia, livsåskådningslära, ev. luth. religion, filosofi, psykologi ja samhällslära: 3

Englanninkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot (STEP)

Englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (STEP-ohjelma) voivat hakeutua sellaiset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on riittävä englannin kielen taito ja joilla on opetettavana aineena vähintään yksi seuraavista: fysiikka, kemia, matematiikka, tai jokin seuraavista kieliaineista: englanti, espanja, ranska, saksa, italia tai ruotsi. Opetus järjestetään englanniksi.

Oikopolut