Pedagogiset opinnot tutkinto-opiskelijalle

Kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat hakea perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin soveltuvista koulutusohjelmista. Opinnot järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi, perus- ja lukio-opetukseen suutautuvat opinnot myös englanniksi. Pedagogiset opinnot suoritetaan pääosin maisterivaiheessa ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon.
Pedagogisten opintojen hakuinfoja tutkinto-opiskelijoille

2024 seuraavat tiedekunnat järjestivät järjestävät omia info-tilaisuuksia pedagogisista opinnoista ja niihin hakeutumisesta.

 

Humanistinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 

Seuraavat aineet järjestivät myös oman info tilaisuuden:

Maantiede

Biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakuoikeus rajattu

Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä eli yhdessä suuntautumisvaihtoehdossa yhteen aineeseen joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Yhden hakukohteen sääntö ei kuitenkaan tutkinto-opiskelijoiden osalta koske englanninkielisiä opettajan pedagogisia opintoja (STEP-ohjelmaa): Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka hakevat englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat samalla hakukierroksella osallistua lisäksi myös yhteen suomen- tai ruotsinkielisen valintaryhmän valintamenettelyyn. Hakijan tulee tässä tapauksessa ilmoittaa hakemuslomakkeella hakukohteiden sitova suosituimmuusjärjestys, jota ei voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa eikä täydentää.

Vararehtori on päättänyt, että tutkinto-opiskelija voi hakea pedagogisiin opintoihin korkeintaan 3 kertaa. Hakukertojen laskeminen aloitettiin hakukierroksesta 2021.

Suomenkieliset aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Tutkinto-opiskelijana voit hakea aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin, mikäli sinulla on oikeus hakeutua suorittamaan maisterintutkintoa jossain soveltuvista koulutusohjelmista ja opintosuunnista. Kielitaito tulee osoittaa suomen kielessä. Opetus järjestetään suomeksi.

Aikuisopetukseen soveltuvat koulutusohjelmat ja valittavien opiskelijoiden määrä suomenkielisessä koulutuksessa 2024 hakukierrokeslla.

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • kasvibiologian maisteriohjelma
 • neurotieteiden maisteriohjelma
 • ympäristön muutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 2

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: vain Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintosuunnasta islamin erikoisalan opiskelijat, jotka opiskelevat aineenopettajan tutkintorakenteen mukaan
 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
 • historian maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • kielten maisteriohjelma:
   • japani: aineenopettajakoulutus
   • kiina: aineenopettajakoulutus
   • latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
   • espanjalainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • portugalilainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • italialainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • venäjän kieli ja kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
 • kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • kulttuuriperinnön maisteriohjelma:
   • folkloristiikka
   • kansatiede
   • taidehistoria
   • uskontiede
 • pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:
   • pohjoismaiset kielet: aineenopettajakoulutus
   • pohjoismainen kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
 • suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma:
   • suomen kieli: aineenopettajakoulutus
   • suomen kieli ja kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • viron kieli ja kulttuuri: aineenopettajakoulutus
 • taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • yleinen kirjallisuustiede: aineenopettajakoulutus

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 8

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
 • inriktning inom allmän och vuxenpedagogik

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • maantieteen maisteriohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 2

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • kaikki koulutusohjelmat

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 3

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • politiikan ja viestinnän maisteriohjelma; politiikka ja organisaatio -opintosuunta
 • sosiaalitieteiden maisteriohjelma; sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
 • taloustieteen maisteriohjelma
 • magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 4

Soveltuvat koulutusohjelmat:

  Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä: 4 (kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan soveltuvat koulutukset)

Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot hakukierroksella 2024

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana voit hakea suomenkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin allaolevista koulutusohjelmista ja opintosuunnista. Hakuvaiheessa tulee osoittaa suomen kielen taito. Opetus järjestetään suomeksi.

Soveltuvat koulutusohjelmat ja valittavien enimmäismäärät tiedekunnittain

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Biologia (Biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandidaattiohjelmat)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Biologia: 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma)
 • Suomi toisena kielenä (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma)
 • Historia (historian kandiohjelma)
 • Islam (kulttuuritutkimuksen kandiohjelma)
 • Filosofia (filosofian kandiohjelma)
 • Evankelisluterilainen uskonto (kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma)
 • Englanti (kielten kandiohjelma, englannin opintosuunta)
 • Espanja (kielten kandiohjelma, espanjan opintosuunta)
 • Saksa (kielten kandiohjelma, saksan opintosuunta)
 • Italia (kielten kandiohjelma, italian opintosuunta)
 • Latina (kielten kandiohjelma, latinan opintosuunta)
 • Ruotsi (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, ruotsin opintosuunta)
 • Ranska (kielten kandiohjelma, ranskan opintosuunta)
 • Venäjä (kielten kandiohjelma, venäjän opintosuunta)
 • Kiina (kielten kandiohjelma, kiinan opintosuunta)
 • Japani (kielten kandiohjelma, japanin opintosuunta)
 • Portugali (kielten kandiohjelma, portugalin opintosuunta)
 • Viro (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, viron opintosuunta)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus: 35
 • Suomi toisena kielenä: 12
 • Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 14
 • Englanti: 28
 • Espanja, italia, latina, portugali: yhteensä 12 (yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa)
 • Japani, kiina, viro: yhteensä 5 (yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa)
 • Ranska, saksa: yhteensä 19
 • Venäjä: 9
 • Historia: 10
 • Ev.lut uskonto (hum. tdk uskontotiede pääaineena)
 • Filosofia (humanistisen tdk kandidaattivaiheen opiskelijoille)
 • Pienryhmäiset uskonnot (islam), yhteinen määrä erillisten hakijoiden kanssa ryhmässä elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot: 14

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Psykologia (psykologian koulutusohjelma)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Psykologia: 3

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Maantieteen kandiohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Maantiede: 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Evankelisluterilainen uskonto (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma)
 • Islam (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma)
 • Katolinen uskonto (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma), perusopinnot oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Ev. lut. uskonto: 25
 • Pienryhmäiset uskonnot (katolinen uskonto, teologinen tdk; islam, humanistinen ja teologinen tdk) sisältää myös erilliset hakijat 14

Soveltuvat koulutusohjelmat:

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Yhteiskuntaoppi: 6
 • Samhällslära (kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper)

 

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä: 6 (opetettavaan aineeseen, myös muita soveltuvia koulutuksia)

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Elämänkatsomustieto (elämänkatsomustiedon perusopinnot oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Yhteensä: 14; yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa ryhmässä elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot
Oikopolut