Pedagogiset opinnot tutkinto-opiskelijalle
Kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat hakea suomenkielisiin perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin soveltuvista koulutusohjelmista. Perus- ja lukio-opetuksen suuntautuvat opinnot järjestetään myös ruotsin ja englannin kielellä. Pedagogiset opinnot suoritetaan maisterivaiheessa ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon.

Samalla hakukierroksella voi hakea vain yhdessä opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmässä eli yhdessä suuntautumisvaihtoehdossa yhteen aineeseen joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Yhden hakukohteen sääntö ei kuitenkaan tutkinto-opiskelijoiden osalta koske englanninkielisiä opettajan pedagogisia opintoja (STEP-ohjelmaa): Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka hakevat englanninkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat samalla hakukierroksella osallistua lisäksi myös yhteen suomen- tai ruotsinkielisen valintaryhmän valintamenettelyyn. Hakijan tulee tässä tapauksessa ilmoittaa hakemuslomakkeella hakukohteiden sitova suosituimmuusjärjestys, jota ei voi hakuajan päättymisen jälkeen muuttaa eikä täydentää.

Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Tutkinto-opiskelijana voit hakea aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin, mikäli sinulla on oikeus hakeutua suorittamaan maisterintutkintoa jossain soveltuvista koulutusohjelmista ja opintosuunnista. Kielitaito tulee osoittaa joko suomen tai ruotsin kielessä. Opetus järjestetään suomeksi.

Soveltuvat koulutusohjelmat ja valittavien opiskelijoiden määrä

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
 • genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
 • kasvibiologian maisteriohjelma
 • neurotieteiden maisteriohjelma
 • ympäristön muutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 2

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: vain Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen opintosuunnasta islamin erikoisalan opiskelijat, jotka opiskelevat aineenopettajan tutkintorakenteen mukaan
 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
 • historian maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • kielten maisteriohjelma:
   • japani: aineenopettajakoulutus
   • kiina: aineenopettajakoulutus
   • latinan kieli ja Rooman kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
   • espanjalainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • portugalilainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • italialainen filologia: aineenopettajakoulutus
   • ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • venäjän kieli ja kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
 • kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • kulttuuriperinnön maisteriohjelma:
   • folkloristiikka
   • kansatiede
   • taidehistoria
   • uskontiede
 • pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:
   • pohjoismaiset kielet: aineenopettajakoulutus
   • pohjoismainen kirjallisuus: aineenopettajakoulutus
 • suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma:
   • suomen kieli: aineenopettajakoulutus
   • suomen kieli ja kulttuuri: aineenopettajakoulutus
   • viron kieli ja kulttuuri: aineenopettajakoulutus
 • taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: aineenopettajakoulutus
 • yleinen kirjallisuustiede: aineenopettajakoulutus

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 8

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • erityispedagogiikan opintosuunta
 • yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
 • inriktning inom allmän och vuxenpedagogik

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • logopedian koulutusohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 2

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • maantieteen maisteriohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 2

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • kaikki koulutusohjelmat

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 3

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • sosiaalitieteiden maisteriohjelma
 • taloustieteen maisteriohjelma
 • yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • 4
Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana voit hakea suomenkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin allaolevista koulutusohjelmista ja opintosuunnista. Hakuvaiheessa tulee osoittaa suomen kielen taito. Opetus järjestetään suomeksi.

Soveltuvat koulutusohjelmat ja valittavien enimmäismäärät tiedekunnittain

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Biologia (Biologian, molekyylibiotieteiden ja ympäristötieteiden kandidaattiohjelmat)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Biologia: 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma)
 • Suomi toisena kielenä (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma)
 • Historia (historian kandiohjelma)
 • Islam (kulttuuritutkimuksen kandiohjelma)
 • Filosofia (filosofian kandiohjelma)
 • Evankelisluterilainen uskonto (kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma)
 • Englanti (kielten kandiohjelma, englannin opintosuunta)
 • Espanja (kielten kandiohjelma, espanjan opintosuunta)
 • Saksa (kielten kandiohjelma, saksan opintosuunta)
 • Italia (kielten kandiohjelma, italian opintosuunta)
 • Latina (kielten kandiohjelma, latinan opintosuunta)
 • Ruotsi (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, ruotsin opintosuunta)
 • Ranska (kielten kandiohjelma, ranskan opintosuunta)
 • Venäjä (kielten kandiohjelma, venäjän opintosuunta)
 • Kiina (kielten kandiohjelma, kiinan opintosuunta)
 • Japani (kielten kandiohjelma, japanin opintosuunta)
 • Portugali (kielten kandiohjelma, portugalin opintosuunta)
 • Viro (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, viron opintosuunta)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus: 35
 • Suomi toisena kielenä: 12
 • Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 14
 • Englanti: 28
 • Espanja, italia, latina, portugali: yhteensä 12 (yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa)
 • Japani, kiina, viro: yhteensä 5 (yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa)
 • Ranska, saksa: yhteensä 19
 • Venäjä: 9
 • Historia: 10

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Psykologia (psykologian koulutusohjelma)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Psykologia: 4

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Maantieteen kandiohjelma

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Maantiede: 15

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Evankelisluterilainen uskonto (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma)
 • Islam (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma)
 • Katolinen uskonto (teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma), perusopinnot oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Ev. lut. uskonto: 25

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Yhteiskuntaoppi (politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden, taloustieteen ja yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmat)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Yhteiskuntaoppi: 6
 • Samhällslära (separat definierade studier)

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Elämänkatsomustieto (elämänkatsomustiedon perusopinnot oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Elämänkatsomustieto
 • Ev.lut uskonto (hum. tdk uskontotiede pääaineena)
 • Filosofia (humanistisen tdk kandidaattivaiheen opiskelijoille)
 • Pienryhmäiset uskonnot (katolinen uskonto, teologinen tdk; islam, humanistinen ja teologinen tdk)
  • Yhteensä 14 (yhteiset määrät erillisten hakijoiden kanssa ryhmässä elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot)
Ruotsinkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana voit hakea ruotsinkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (Pedagogiska studier för studerande vid Helsingfors Universitet, undervisning på svenska) allaolevista koulutusohjelmista ja opintosuunnista. Hakuvaiheessa tulee osoittaa ruotsin kielen taito. Opetus järjestetään ruotsiksi.

Soveltuvat koulutusohjelmat ja valittavien enimmäismäärät tiedekunnittain

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Biologi (kandidatprogram i biologi, molekylbiovetenskaper och miljövetenskaper)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

Biologia, maantiede: 4

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Modersmål och litteratur (svenska)/svenska som andra språk (Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk, svenska som modersmål/nordisk litteratur)
 • Finska som andra inhemska språk
 • Historia (kandidatprogrammet i historia)
 • Filosofi (kandidatprogrammet i filosofi)
 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammen i kulturforskning)
 • Engelska(kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i engelska)
 • Spanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i spanska)
 • Tyska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i tyska)
 • Italienska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i italienska)
 • Latin (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i latin)
 • Franska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i franska)
 • Ryska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i ryska)
 • Kinesiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i kinesiska)
 • Japanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i japanska)
 • Portugisiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i portugisiska)
 • Estniska (kandidatprogrammet i inhemska språk (kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, studieinriktningen i estniska)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Kieliaineet: 6

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Psykologi (utbildningsprogrammen i psykologi

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Historia, elämänkatsomustieto, ev.lut. uskonto, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi: 5

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Geografi (utbildningsprogrammen i geografi)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Biologia, maantiede: 4

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Historia, elämänkatsomustieto, ev.lut. uskonto, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi: 5

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Samhällslära (kandidatprogrammen i politik, medier och kommunikation, sociala vetenskaper, och ekonomi; och kandidatprogrammet för samhälle i förändring)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Historia, elämänkatsomustieto, ev.lut. uskonto, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi: 5

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Samhällslära (separat definierade studier)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Historia, elämänkatsomustieto, ev.lut. uskonto, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi: 5

Soveltuvat koulutusohjelmat:

 • Livsåskådning (perusopinnot tulee olla suoritettu)

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä:

 • Historia, elämänkatsomustieto, ev.lut. uskonto, filosofia, psykologia ja yhteiskuntaoppi: 5
Englanninkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot (STEP)

Joidenkin humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusten tutkinto-opiskelijat voivat hakea englanninkielisiin perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Katso soveltuvat koulutukset englanninkielisiltä sivuilta. Hakuvaiheessa tulee osoittaa englannin kielen taito. Opetus järjestetään englanniksi.

Oikopolut