Tutkijakoulu ja tohtoriohjelmat
Helsingin yliopiston tutkijakoulussa toimii 33 tohtoriohjelmaa. Tutkijakoulun ja tohtoriohjelmien alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Tohtorikoulutusrakenne kattaa yliopiston kaikki tieteenalat ja väitöskirjatutkijat.
Helsingin yliopiston tutkijakoulu

Tutkijakoulu järjestää tohtoriohjelmien väitöskirjatutkijoille yleisten työelämätaitojen koulutusta ja kehittää tohtorikoulutusta yhteistyössä tohtoriohjelmien ja niistä vastaavien tiedekuntien kanssa.

Tohtoriohjelmat järjestävät väitöskirjatutkijoilleen systemaattista tieteenalakohtaista koulutusta ja ohjausta.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan aina tohtoriohjelmasta.

Humanistis-yhteiskuntatieteelliset tohtoriohjelmat
Luonnontieteellisen alan tohtoriohjelmat
Terveyden tutkimuksen tohtoriohjelmat
Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisen alan tohtoriohjelmat