Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma

Kemian asiantuntijat ovat avainasemassa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Kemian ja molekyylitieteiden tohtoriohjelma (CHEMS) keskittyy kokeellisen, teoreettisen ja laskennallisen kemian perustutkimukseen, pienmolekyyleistä makromolekyyleihin. Tutkimusaiheita ovat muun muassa synteesi, eristysmenetelmät, karakterisointi, analyyttiset menetelmät ja spektroskopia.
Etsitkö näitä?