Avoin yliopisto: Kestävän johtamisen haasteet

Kestävän johtamisen haasteet -kokonaisuus on Helsingin yliopiston monitieteinen temaattinen opintokokonaisuus. Opinnoista osa tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Johtamisopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille tutkimukseen perustuvan tiedon avulla monitieteinen ja laaja kuva kestävän johtamisen haasteisiin vaikuttavista ilmiöistä ja sen luonteesta.

Opinnot sisältävät muun muassa sukupuoleen ja etiikkaan liittyviä elementtejä sekä yhteistoiminnallista, strategista johtamistoimintaa eri ympäristöissä. Johtamisopinnot auttavat siten sopeuttamaan johtamistietoa eri yhteyksissä laajasta näkökulmasta.

Johtamisen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella Kestävän johtamisen haasteet 15 op tai 25 op kokonaisuuden tai valita itseäsi kiinnostavia yksittäisiä kursseja. Opintokokonaisuuden kurssitarjonta vaihtelee vuosittain.

Huom. Lukuvuoden 2023-2024 opintotarjonta avoimina yliopisto-opintoina on vähäistä.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on kokonaisuuden suoritettuaan:

 • organisaatiotutkimuksen eri käsitteiden, teorioiden ja merkityksien hyvä ymmärrys
 • tutkittuja näkökulmia kestävän johtajuuden monimuotoisuuteen ja monitieteisyyteen
 • työkaluja johtamisen luonteen, tärkeyden ja kehittämisen tutkimiseen ja analysointiin
 • taidot tulkita ja reflektoida johtamista ja organisaatiojohtamista eri näkökulmista

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija

Jos opiskelet seuraavissa koulutusohjelmissa tutkinto-opiskelijana, voit osallistua maksutta Johtamisen opintoihin, kunhan ilmoittaudut kursseille suoraan Helsingin yliopistoon Sisun kautta, ei Avoimeen yliopistoon.

Poikkeuksena on MSV-LJ201 Kestävän johtamisen johdantokurssi, joka on maksuton kaikille Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Lukuvuodesta 2023-2024 alkaen opintojen rakenne:

Pakollinen:
MSV-LJ201 Kestävän johtajuuden johdantokurssi 5 op

Valinnaiset jaksot (valitse 2 seuraavista):

MSV-LJ305 HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritettut johtamisen opinnot 5 op
MSV-SP302 Työ- ja organisaatiopsykologia III: Valta, moninaisuus ja tasa-arvo (Työ- ja organisaatiopsykologia II: Valta, moninaisuus ja yhdenvertaisuus) 5 op
MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen 5 op
MSV-SA305 Yhteiskunnan muutokset ja johtajuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op
TUM-T3232 Yhteistoiminnan etiikka 5 op
SOTE-322 Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
MSV-SF302 Poliittinen ja strateginen toiminta 5 op
SPT-376 Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op

Huom. MSV-LJ305 -jaksoon voit hyväksilukea esimerkiksi jonkin seuraavista jaksoista: KSV-SF203, KSV-SP203, PVK-V207, ATM373

Kaikkia opintojaksoja ei ole tarjolla lukuvuonna 2023-2024. Suurin osa kursseista järjestetään yhteisopetuksena, jolloin opiskelupaikkoja on vain rajoitetusti.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi.
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista kaksi

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Lukuvuodesta 2023-2024 alkaen opintojen rakenne:

Pakollinen:
MSV-LJ201 Kestävän johtajuuden johdantokurssi 5 op

Valinnaiset jaksot (valitse 4 seuraavista):

MSV-LJ305 HY:ssä tai toisessa yliopistossa suoritettut johtamisen opinnot 5 op
MSV-SP302 Työ- ja organisaatiopsykologia III: Valta, moninaisuus ja tasa-arvo (Työ- ja organisaatiopsykologia II: Valta, moninaisuus ja yhdenvertaisuus) 5 op
MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen 5 op
MSV-SA305 Yhteiskunnan muutokset ja johtajuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5 op
TUM-T3232 Yhteistoiminnan etiikka 5 op
SOTE-322 Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
MSV-SF302 Poliittinen ja strateginen toiminta 5 op
SPT-376 Feministisiä johtamisen tutkimuksen näkökulmia 5 op
EDUMCE25 Educational Leadership 5 op

Huom. MSV-LJ305 -jaksoon voit hyväksilukea esimerkiksi jonkin seuraavista jaksoista: KSV-SF203, KSV-SP203, PVK-V207, ATM373

Kaikkia opintojaksoja ei ole tarjolla lukuvuonna 2023-2024. Suurin osa kursseista järjestetään yhteisopetuksena, jolloin opiskelupaikkoja on vain rajoitetusti.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi.
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista neljä
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Löydät ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta. Vanhat koodit löydät hakusanoilla AYMSV-LJ, AYKSV-SF, AYPVK-V207, AYSPT-376, AYATM373en