Avoin yliopisto: Johtaminen
Johtaminen on Helsingin yliopiston monitieteinen temaattinen opintokokonaisuus. Opinnoista osa tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Johtamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.  Opinnot sisältävät muun muassa näkökulmia sukupuoli- eettisiin, yhteistyö, ja strategiavetoisten johtajuuskysymyksiin eri ympäristöissä.

Johtamisen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella Johtamisen 15 op tai 25 op kokonaisuuden  tai valita itseäsi kiinnostavia yksittäisiä kursseja. Opintokokonaisuus kuuluu Helsingin yliopistossa valinnaisiin opintoihin.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija

Jos opiskelet seuraavissa koulutusohjelmissa tutkinto-opiskelijana, voit osallistua maksutta Johtamisen opintoihin, kunhan ilmoittaudut kursseille suoraan Helsingin yliopistoon Sisun kautta, ei Avoimeen yliopistoon.

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)

Huom! Johdatus johtamiseen/Introduktion till Ledarskap -kurssi järjestetään vain Avoimessa yliopistossa ja se on maksuton kaikille Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille koulutusohjalmasta riippumatta.

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Aiemmista tiedoista poiketen lukuvuonna 2022-2023 järjestetään Johdatus johtamiseen -kurssin lisäksi myös muita johtamisen kursseja. Osa kursseista järjestetään yhteisopetuksena jaksosta vastaavan koulutusohjelman kanssa. Näille kursseille  Avoimen ylipiston opiskelijoille on varattu rajoitetusti paikkoja:

 • Palvelujen johtaminen 5 op, 2 periodi
 • Arbets- och organisationspsykologi I: en introduktion 5 sp, 3. periodi
 • Leadership for Sustainable Change 5 cr, 3. periodi

sekä lisäksi järjestetään kurssit, joille mahtuu enemmän opiskelijoita:

 • Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op, 4 periodi
 • Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op, 3 periodi

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi.
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista kaksi

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi.
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista neljä
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot

Löydät ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot Opintotarjonnan hausta hakusanoilla AYMSV-LJ, AYKSV-SF, AYPVK-V207, AYSPT-376, AYATM373en