Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu proviisoreille, jotka haluavat kehittyä omalla farmasian alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutuksessa pystyt kehittämään omaa asiantuntemustasi, työtäsi ja uramahdollisuuksiasi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden myös koko työyhteisön uudistumiseen mm. antamalla työkaluja laadun kehittämiseen, lääkehoitopalveluiden tarjoamiseen ja yhteistyön virittämiseen muun terveydenhuollon kanssa.

Voit valita apteekki- ja sairaalafarmasian yleisen opintopolun tai residenssiopintopolun. Yleinen opintopolku keskittyy laaja-alaisesti apteekki- ja sairaalafarmasiaan. Residenssiopintopolku syventyy kunkin opiskelijan erikoisalaan.

Opiskelu on työelämälähtöistä ja tapahtuu työn ohessa. Opintosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ottaen huomioon aiemmat opintosi, työurasi, tämänhetkiset työtehtäväsi ja kehittymistarpeesi sekä tulevaisuuden suunnitelmasi. Voit suunnata eri opintojaksojen oppimistehtäviä niin, että ne hyödyttävät sinua ja työympäristöäsi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

  • Koulutuksen laajuus: 60 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 4 vuodessa työn ohella.
  • Hakuaika: Seuraava hakuaika ja koulutuksen alkamisajankohta julkaistaan syksyllä 2024.
  • Tarkemmat tiedot koulutuksesta julkaistaan näillä sivuilla syksyllä 2024.