Valo Therapeutics hankki PeptiENV-teknologian Helsingin yliopistolta
Helsingin yliopiston spinout-yhtiö Valo Therapeutics laajentaa onkolyyttisiin viruksiin ja syöpäantigeeneihin perustuvan syövän immunoterapia-teknologiansa vaipallisiin viruksiin.

Valo Threapeutics (Valo Tx) on lisensoinut PeptiENVTM-syöpärokotealustan Helsingin yliopistolta. PeptiENVTM-syöpärokotealustan avulla voidaan päällystää vaipallisia onkolyyttisiä viruksia syöpäsoluissa ilmentyvillä antigeeneillä.

Valo Tx on jo aiemmin lisensoinut adenoviruksiin pohjautuvan PeptiCRAdTM-syöpärokotealustan Helsingin yliopistolta. PeptiENV-syöpärokotealustan ennustetaan merkittävästi parantavan vaipallisten onkolyyttisten virusten tehoa useiden syöpien hoidossa.

Viime vuonna julkaistu tutkimus osoitti PeptiENV-konseptin toimivuuden hiirimalleissa. Kokeissa testattiin sekä onkolyyttista vaccinia-virusta että herpes simplex 1 -virusta (HSV-1) [1]. T-VEC on ensimmäinen markkinoille hyväksytty geneettisesti muokattu HSV-1 virus, jota käytetään tällä hetkellä metastaattisen melanooman hoidossa. Prekliinisissä kokeissa PeptiENV aiheutti merkittävästi tehokkaamman immuunijärjestelmän aktivaation syöpäsoluja vastaan verrattuna samaan virukseen ilman syöpäantigeeneillä päällystämistä.

– Olemme parhaillaan poistamassa yhtä suurimmista hidasteista syöpärokotteiden tehokkaassa kliinisessä käytössä. Uusilla immuuniaktivaation vapauttajalääkkeillä (immune checkpoint inhibitors) voimme tehostaa T-solujen toimintaa niin, että ne pystyvät kontrolloimaan syöpäkasvainten kasvua, kertoo Helsingin yliopiston professori Vincenzo Cerullo.

– Myös neoantigeenien tutkimus on valtavassa kasvussa ja seuraavaksi onkin keskityttävä löytämään sellaiset immuunijärjestelmän aktivaattorit (adjuvantit), jotka mahdollistavat riittävän vahvan syöpäsoluihin kohdistuvan CD8+ T-soluvasteen syntymisen, jotta kasvaimet saadaan kokonaan häviämään. Onkolyyttiset virukset käytettynä yhdessä syöpäantigeenien kanssa aiheuttavat voimakkaan immuuniaktivaation ja ovat siksi erinomaisia adjuvantteja syöpärokotteille, Cerullo jatkaa.

Professori Cerullo on kehittänyt PeptiCRAd-teknologian yhdessä tohtori Cristian Capasson kanssa ja PeptiENV-syöpärokotealustan yhdessä tohtori Erkko Ylösmäen kanssa.

– Olemme innoissamme siitä, että PeptiENV-teknologian avulla voimme laajentaa PeptiCRAd-syöpärokotealustan käytön mahdollisuudet myös vaipallisiin viruksiin. Tämän uuden IP:n hankinta on luonnollinen jatke meidän nykyiselle teknologialle, ja mahdollistaa uusien ja yhä tehokkaampien hoitomuotojen kehittämisen syöpäpotilaille, sanoo Valo Tx:n toimitusjohtaja tohtori Michael Stein.

Käyttämällä erilaisia viruksia syöpäantigeenien kuljettajina voidaan merkittävästi vahvistaa syöpään kohdistuvaa immuunivastetta ja tällä strategialla ennustetaan saavutettavan erinomaisia kliinisiä vasteita, erityisesti yhdistelmähoitona immuuniaktivaation vapauttajalääkkeiden kanssa.

__

[1] Erkko Ylösmäki et al. Personalized Cancer Vaccine Platform for Clinically Relevant Oncolytic Enveloped Viruses. Molecular Therapy (2018). 

Lue lisää:

Kii­tol­li­suus ki­rit­tää Vincenzo Ce­rul­loa ke­hit­tä­mään hoi­toa syö­pään
Valo The­ra­peu­tics ja DNAt­rix aloit­ta­vat yh­teis­työn - ta­voit­tee­na ke­hit­tää pep­ti­deil­lä pääl­lys­tet­ty­jä on­ko­lyyt­ti­siä vi­ruk­sia syö­vän hoi­toon

 

Tutustu myös:

Helsingin Innovaatiopalvelut auttavat tutkijoita kaupallistamaan tutkimustuloksia.