Valo Therapeutics hankki PeptiENV-teknologian Helsingin yliopistolta

Helsingin yliopiston spinout-yhtiö Valo Therapeutics laajentaa onkolyyttisiin viruksiin ja syöpäantigeeneihin perustuvan syövän immunoterapia-teknologiansa vaipallisiin viruksiin.

Valo Threapeutics (Valo Tx) on lisensoinut PeptiENVTM-syöpärokotealustan Helsingin yliopistolta. PeptiENVTM-syöpärokotealustan avulla voidaan päällystää vaipallisia onkolyyttisiä viruksia syöpäsoluissa ilmentyvillä antigeeneillä.

Valo Tx on jo aiemmin lisensoinut adenoviruksiin pohjautuvan PeptiCRAdTM-syöpärokotealustan Helsingin yliopistolta. PeptiENV-syöpärokotealustan ennustetaan merkittävästi parantavan vaipallisten onkolyyttisten virusten tehoa useiden syöpien hoidossa.

Viime vuonna julkaistu tutkimus osoitti PeptiENV-konseptin toimivuuden hiirimalleissa. Kokeissa testattiin sekä onkolyyttista vaccinia-virusta että herpes simplex 1 -virusta (HSV-1) [1]. T-VEC on ensimmäinen markkinoille hyväksytty geneettisesti muokattu HSV-1 virus, jota käytetään tällä hetkellä metastaattisen melanooman hoidossa. Prekliinisissä kokeissa PeptiENV aiheutti merkittävästi tehokkaamman immuunijärjestelmän aktivaation syöpäsoluja vastaan verrattuna samaan virukseen ilman syöpäantigeeneillä päällystämistä.

– Olemme parhaillaan poistamassa yhtä suurimmista hidasteista syöpärokotteiden tehokkaassa kliinisessä käytössä. Uusilla immuuniaktivaation vapauttajalääkkeillä (immune checkpoint inhibitors) voimme tehostaa T-solujen toimintaa niin, että ne pystyvät kontrolloimaan syöpäkasvainten kasvua, kertoo Helsingin yliopiston professori Vincenzo Cerullo.

– Myös neoantigeenien tutkimus on valtavassa kasvussa ja seuraavaksi onkin keskityttävä löytämään sellaiset immuunijärjestelmän aktivaattorit (adjuvantit), jotka mahdollistavat riittävän vahvan syöpäsoluihin kohdistuvan CD8+ T-soluvasteen syntymisen, jotta kasvaimet saadaan kokonaan häviämään. Onkolyyttiset virukset käytettynä yhdessä syöpäantigeenien kanssa aiheuttavat voimakkaan immuuniaktivaation ja ovat siksi erinomaisia adjuvantteja syöpärokotteille, Cerullo jatkaa.

Professori Cerullo on kehittänyt PeptiCRAd-teknologian yhdessä tohtori Cristian Capasson kanssa ja PeptiENV-syöpärokotealustan yhdessä tohtori Erkko Ylösmäen kanssa.

– Olemme innoissamme siitä, että PeptiENV-teknologian avulla voimme laajentaa PeptiCRAd-syöpärokotealustan käytön mahdollisuudet myös vaipallisiin viruksiin. Tämän uuden IP:n hankinta on luonnollinen jatke meidän nykyiselle teknologialle, ja mahdollistaa uusien ja yhä tehokkaampien hoitomuotojen kehittämisen syöpäpotilaille, sanoo Valo Tx:n toimitusjohtaja tohtori Michael Stein.

Käyttämällä erilaisia viruksia syöpäantigeenien kuljettajina voidaan merkittävästi vahvistaa syöpään kohdistuvaa immuunivastetta ja tällä strategialla ennustetaan saavutettavan erinomaisia kliinisiä vasteita, erityisesti yhdistelmähoitona immuuniaktivaation vapauttajalääkkeiden kanssa.

__

[1] Erkko Ylösmäki et al. Personalized Cancer Vaccine Platform for Clinically Relevant Oncolytic Enveloped Viruses. Molecular Therapy (2018). 

Lue lisää:

Kii­tol­li­suus ki­rit­tää Vincenzo Ce­rul­loa ke­hit­tä­mään hoi­toa syö­pään

Valo The­ra­peu­tics ja DNAt­rix aloit­ta­vat yh­teis­työn - ta­voit­tee­na ke­hit­tää pep­ti­deil­lä pääl­lys­tet­ty­jä on­ko­lyyt­ti­siä vi­ruk­sia syö­vän hoi­toon

 

Tutustu myös:

Helsingin Innovaatiopalvelut auttavat tutkijoita kaupallistamaan tutkimustuloksia.

 

 

 

Valo Therapeutics (Valo Tx) Oy

Valo Tx on syövän immunoterapiaan erikoistunut yritys, joka kehittää syöpäantigeeneillä päällystettyihin onkolyyttisiin viruksiin perustuvaa terapeuttista syöpärokotetta. Valo Tx Helsingin yliopiston spinout-yhtiö.

Yrityksen omistaman teknologian avulla onkolyyttiset virukset voidaan päällystää immunogeenisillä syöpäpeptideillä aiheuttaen nopean ja voimakkaan adaptiivisen immuunivasteen hoidettavaa syöpää kohtaan. Koska virusten pinta voidaan helposti päällystää syöpäpeptideillä, teknologian avulla hoito voidaan helposti ja nopeasti kohdentaa erilaisia syöpäantigeeneja ilmentäviin kasvaimiin ilman tarvetta valmistaa uusia geneettisesti muokattuja viruksia.

Valo Tx:n PeptiCRAdTM (Peptide-coated Conditionally Replicating Adenovirus) -syöparokotealustan avulla mikä tahansa onkolyyttinen adenovirus voidaan pinnoittaa syövän antigeeneillä ja PeptiEnvTM-syöparokotealusta toimii kaikkien vaipallisten virusten (kuten HSV-1, VSV tai vaccinia virus) kanssa. Valo Tx:n kliininen kandidaattivirus, VALO-D102, on geneettisesti muokattu adenovirus, jota testataan parhaillaan prekliinisissä kokeissa.

Valo Tx tekee strategista yhteistyötä DNAtrix:n kanssa kehittääkseen tehokkaampia syöpärokotteita käyttämällä DNAtrix:n kliinisen vaiheen onkolyyttisiä adenoviruksia yhdessä PeptiCRAdTM -teknologian kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena kehitetty kliininen kandidaatti, geneettisesti muokattu adenovirus DNX-2440 yhdistettynä PeptiCRAdTM -syöpärokotealustaan, pääsee kliinisiin kokeisiin yhdistelmähoitona immuuniaktivaation vapauttajalääkkeen kanssa vuonna 2020.

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa ja toinen toimipiste on Oxfordissa, Iso-Britanniassa. Teknologia kehitettiin Professori Vincenzo Cerullon laboratoriossa Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja antaa:

Matthew Vaughan, Valo Therapeutics

Email:  matthew.vaughan@valotx.com

www.valotx.com