Tiede ja tutkimus eivät yksin ratkaise kestävyysongelmia - tarvitaan yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS järjestää 16. –17. päivä toukokuuta Suomen suurimman kestävyystiede-tapahtuman, joka tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen kestävyyskysymysten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS järjestää 16. –17. päivä toukokuuta Suomen suurimman kestävyystiede-tapahtuman (Sustainability Science Days 2018), joka tuo yhteen akateemisen yhteisön ja sidosryhmiä, jotka paneutuvat kestävyyden kysymyksiin kahden päivän ajan. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja ja työpajoja, jotka tarjoavat osallistujille uusia näkökulmia kestävyystieteeseen. Tapahtumat tarjoavat myös hyvän tilaisuuden verkostoitumiseen kestävyyskysymysten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Kestävää kehitystä ja kestävyystiedettä

Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 tähtääviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) Tavoitteiden saavuttaminen vaatii määrätietoisia toimia ja parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja osa-alueilla. Kestävyystiede on kansainvälisesti verrattain tuore ja nopeasti kehittynyt tieteenala, joka tarkastelee ja pyrkii tarjoamaan ratkaisuja kestävyyden monitahoisiin ongelmiin.

Kestävyystieteellisen tutkimuksen tavoitteena on poikkitieteisen tutkimuksen avulla lisätä ymmärrystä kestävyysongelmien luonteesta ja tuottaa vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää tutkimuksen keinoin kokonaisvaltaista siirtymää kohti yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kantokykyjen rajoissa ja mahdollistaa tasa-arvoisen hyvinvoinnin nykyisille ja tuleville sukupolville.

Tiivis yhteistyö yhteiskunnan eri osien kanssa

Kestävyystieteelliselle tutkimukselle on ominaista tieteen ja yhteiskunnan tiivis yhteistyö niin kestävyyshaasteiden tunnistamisessa kuin ratkaisuvaihtoehtojen tuottamisessa. Uuden tutkimustiedon ja käytännönläheisten ratkaisujen lisäksi lähestymistapa mahdollistaa oppimisprosessin, jota pidetään välttämättömänä yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseksi.

Paikallisesti ja globaalisti kestäviä ratkaisuja haetaan yhteistyössä yhteiskunnallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään tutkimuksen yhteissuunnittelua sekä tiedon yhteistuotantoa.

Tervetuloa kuulemaan lisää tiedon yhteistuotannosta!

Tervetuloa kuulemaan lisää tiedon yhteistuotannosta, hiilineutraaleista kaupungeista, globaalin etelän suurista kysymyksistä ja mahdollisuuksista kestävämpään kulutukseen.

Keskiviikon 16.5. tilaisuus on suomenkielinen ja se järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Torstaina 17.5. jatketaan englanniksi yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa.  

Toi­mit­ta­ja – ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kiinnostuitko tietystä tilaisuudesta tai esiintyjästä? Ota yhteyttä jo etukäteen, jos haluat varmistaa haastattelun tai lisätietoa.

  • Esiintyjät & tiedeaiheet:

Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki

+358(0) 2941 57905

kaisa.korhonen@helsinki.fi

Tutkimuskoordinaattori Paula Schönach

paula.schonach@helsinki.fi

  • Käytännön järjestelyt:

Erika Haakana

erika.haakana@helsinki.fi