Sustainability Science Days

Kestävyyshaasteet ovat koko yhteiskuntaa koskettavia ja luonteeltaan monimutkaisia kysymyksiä. Niiden ratkaisemiseksi on rakennettava kumppanuuksia tutkimuksen, politiikan, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Sustainability Science Days 2018 -tapahtuman tieteellinen ohjelma keskittyy pohtimaan, millainen tieteenala kestävyystiede oikeastaan on. Lisäksi keskustellaan, millainen merkitys monitieteisellä ja tieteidenvälisellä lähestymistavalla on kestävyystutkimuksessa. Sustainability Science Days tarjoaa myös tutkijoille ja sidosryhmille näkökulmia, kuinka kehittää parhaita toimintatapoja ja konkreettisia ratkaisuja viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen. Tapahtuma järjestetään toukokuun 16. ja 17. päivä.