Mikko Koskinen farmasian tiedekunnan lääkekehityksen työelämäprofessoriksi

Helsingin yliopiston rehtori on päättänyt, että dosentti FT Mikko Koskinen kutsutaan osa-aikaiseksi (20 %) lääkekehityksen työelämäprofessoriksi. Koskinen aloittaa kolmen vuoden määräaikaisessa tehtävässään tammikuun 2024 alussa.

Mikko Koskinen toteaa että on erityisen hienoa saada kutsu työelämäprofessoriksi.

– Lääkekehityksessä on minua eniten kiehtonut monialaisuus, joka lähtee perustutkimuksesta ja jatkuu aina uuden lääkkeen kaupallistamiseen asti. Olen syventynyt tähän kenttään ensisijaisesti lääkkeen farmakokinetiikan kautta ja näin olen saanut hyvän kuvan myös lääkkeen tehon ja turvallisuuden tutkimuksesta sekä farmaseuttisesta kehityksestä. Näen, että farmasian tiedekunnassa on lähestytty näitä asioita hyvin. Olen innoissani, että pääsen jakamaan kokemuksiani, joiden uskon edelleen vahvistavan tähän liittyvää opetusta ja tutkimusta, sekä edistävän vuoropuhelua lääketeollisuuden kanssa.

Dekaani Jari Yli-Kauhaluoma on iloinen siitä, että dosentti Mikko Koskinen aloittaa farmasian tiedekunnan uutena työelämäprofessorina. Hänen mukaansa työelämäprofessuuri vahvistaa erityisesti tiedekunnan teollisen lääkekehityksen osaamista.

– Lääkekehitys tuottaa uusia, tehokkaita ja käyttäjälleen turvallisia lääkeaineita sekä innovatiivisia lääkemuotoja sairauksien parantamiseen ja tautien oireiden lievittämiseen. On tärkeää, että opiskelijamme, opettajamme ja tutkijamme saavat ajantasaisinta tietoa ja kokemusta teollisen lääkekehityksen uusista suuntauksista, Yli-Kauhaluoma kuvailee.

Opetuksesta vastaava varadekaani Mia Sivén kokee tärkeänä sen, että työelämäprofessuurin tehtävät suunnitellaan tukemaan tiedekuntaa alueen opetuksessa.

– Kehitettävät uudet lääkehoidot vaativat korkeatasoista alan koulutusta ja monialaisen asiantuntijuuden kartuttamista lääkekehityksen eri vaiheissa aina osaamiseen uuden tyyppisistä lääkemuodoista ja teknologioista, kaikissa vaiheissa kestävyysnäkökulmat huomioiden. Työelämäprofessuuri antaa erinomaisen tilaisuuden kirkastaa opetuksen painopisteitä ja tuoda opetukseen tulevaisuuden sisältöjä, Sivén toteaa.

Mikko Koskisen CV lyhyesti

Farmaseuttisen kemian dosentti, FT Mikko Koskisella on yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus alkuperälääkkeiden kehityksestä Orion Pharmassa. Tämä kattaa koko lääkekehityksen kaaren varhaisen vaiheen tutkimuksesta kliiniseen kehitykseen ja aina myyntilupadokumentaation kokoamiseen asti.  Työ on pitänyt sisällään runsaasti kansainvälistä yhteistyötä lääkeyritysten kesken erilaisissa projekteissa ja konsortioissa.  Hän on tehnyt kansainvälisen uran tutkijana. Lisäksi hän osallistunut yliopisto-opetukseen ja akateemisten opinnäytteiden ohjaamisen sekä arvioimiseen.

Mikä on työelämäprofessori

Yliopiston johtosäännön mukaan työelämäprofessoriksi voidaan kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen ja osa-aikainen.

Helsingin yliopiston työelämäprofessorit