Maailman ensimmäinen kestävän farmasian professori haussa Helsingin yliopistoon

Uusi professuuri edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Professuurin ovat mahdollistaneet lukuisat lahjoitukset farmasian kestävän kehityksen rahastoon.

Farmasian tiedekuntaan sijoittuva professuuri antaa lisää resursseja farmasian kestävän kehityksen sisällyttämiseen kaikkeen farmasian opetukseen ja tutkimukseen. Tiedekunnan toiminnassa kestävää kehitystä on korostettu jo pitkään, mutta professuuri nostaa toiminnan aivan uudelle tasolle ja terävöittää tavoitteita.

Professuurin kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin ympäristöä huomioivaan suuntaan.

Kaikki alkoi vuonna 2020, kun farmasian kestävän kehityksen rahasto perustettiin.

Farmasian opiskelija- ja ainejärjestö Yliopiston farmasiakunta YFK lahjoitti 200 000€.

– Ympäristöasioiden huomioiminen farmasian alalla on kasvamassa tulevaisuudessa, ja haluamme olla mukana kehittämässä alaa tähän suuntaan. Lisäksi YFK:n säännöissäkin on mainittu yhdistyksen yhdeksi tarkoitukseksi farmasian opetuksen kehittäminen, joten lahjoitus ajaa myös tätä asiaa, totesi YFK:n silloinen puheenjohtaja Sanne Keskimäki

Vuosien varrella lahjoituksia on saatu useilta eri taholta, sekä yrityksiltä että muilta organisaatioilta, ja yksityishenkilöiltä. Osa lahjoituksista kohdennettiin valtion vastinrahakampanjaan. Helsingin yliopisto on tehnyt päätöksen kohdentaa osan lahjoituksista kestävän farmasian professuuriin.

Farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma on ilahtunut lääkealan toimijoiden erittäin myönteisestä suhtautumisesta kestävän farmasian professuurin perustamiseen Helsingin yliopistoon.

– Olen vakuuttunut professuurin tuomista uusista mahdollisuuksista ja siitä, että farmasia ja lääkeala voivat omalta osaltaan edistää siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa sekä luonnon tila että ihmisten hyvinvointi parantuvat, Yli-Kauhaluoma toteaa.

Varoja kerättiin myös taiteen keinoin. Keväällä 2022 tiede kohtasi taiteen Art Meets Science –taidenäyttelyssä. Monet eri alojen taiteilijat saivat inspiraationsa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa tehtävästä monipuolisesta, alansa huippua edustavasta tutkimuksesta. Taideteosten myyntituotoista puolet ohjattiin professuuria tukevaan rahastoon.

Lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä

Lahjoittajien joukossa on muun muassa lääkeyritys Pfizer.

– Pfizer haluaa osaltaan tukea kestävän farmasian tutkimusta ja koulutusta, koska näemme lääkealan ympäristövaikutusten vähentämisen erittäin tärkeänä, sanoi Pfizer Oy:n lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen vuonna 2021 lahjoituksen yhteydessä.

– Pfizer pyrkii omassa toiminnassaan hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä, ja olemme aktiivisesti mukana kehittämässä lääkealan kestäviä toimintatapoja. Tarvitsemme entistä laajempaa yhteistyötä esimerkiksi lääkejäämien ympäristövaikutusten tutkimuksessa, Parkkinen kuvaili.

Suomen Apteekkariliitto lahjoitti rahastoon vuonna 2021. Tulevien farmaseuttien ja proviisorien halutaan omaksuvan kestävän kehityksen lähtökohdat olennaisena osana ammatti-identiteettiään. Lääkealalla kestävä kehitys tarkoittaa paitsi ympäristövaikutusten huomioimista lääkkeiden kehityksessä, tuotannossa ja jakelussa, myös lääkkeiden käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten hallintaa. Ohjaustyötä tehdään pitkälti apteekeissa.

– Kestävän farmasian professuuri on tärkeä koko toimialan kannalta. On hienoa, että Suomessa tehdään maailman mittakaavassa ainutlaatuista ja uraauurtavaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi farmasian alalla. Tätä arvokasta työtä tahdomme osaltamme tukea, sanoi Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Kanerva.

Uusi professuuri innosti myös yksityisiä henkilöitä lahjoittamaan. Vihreän farmasian pioneeri, proviisori ja pitkän linjan apteekkari Eeva Teräsalmi lahjoitti YFK:n viitoittamalla polulla.

–  Jos nuoriso ryhtyy tällä tavalla toimiin, meidän kokeneempien konkarien täytyy liittyä mukaan. Minulle tarjoutui ainutkertainen tilaisuus tehdä niin, kun myin yritykseni, Teräsalmi totesi vuonna 2022.

Teräsalmi on ollut pitkään mukana Helsingin yliopiston farmasian Generation Green -projektissa, jossa on vapaaehtoisvoimin yritetty saada kestävän kehityksen näkökulmia pysyvästi mukaan esimerkiksi farmasian opetukseen ja tutkimukseen.

–  Vapaaehtoisuus on hyvä juttu, kun asioita ja hankkeita käynnistetään. Mutta se ei ole kovin pysyvä lähtökohta tieteenalan kehitykselle. Sen taustalle tarvitaan pysyvä organisaatio ja esimerkiksi tämä professuuri, Teräsalmi jatkaa.

Haku professuuriin on nyt siis vihdoin auki – lahjoittajien ansiosta!

Hakuaika päättyy 15.8.2023.

 

Kestävän farmasian professuurista lyhyesti

Lääketutkimus on Helsingin yliopiston vahva ja kansainvälisesti arvostettu tutkimusalue. Uusin farmasian tiedekunnan tutkimusalueista, kestävä farmasia, kuuluu yliopiston kestävän kehityksen profiloitumisalueeseen. Nyt hakuun avattu kansainvälisestikin ainutlaatuinen kestävän farmasian professuuri on osa juuri alkanutta Resilient and Just Systems (RESET) -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on rakentaa monitieteinen tutkimusympäristö yhdistämään elämäntieteitä, luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä, tuottamaan kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja sekä edistämään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kestävän farmasian professuuriin valittavalla henkilöllä onkin ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää tieteenalan tutkimusta ja opetusta. Kestävän farmasian tavoitteena on tunnistaa ja korjata lääkkeiden koko elinkaaren kestävyysvajeita lääkkeiden keksimisestä ja kehityksestä aina niiden tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja hävittämiseen saakka sekä löytää keinoja lääkkeiden ympäristöjalanjäljen vähentämiseksi.