Väitöskirjatutkijan vastuuhenkilö

Kaikille väitöskirjatutkijoille nimetään ohjaajan tai ohjaajien lisäksi vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt.

Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta. Vastuuhenkilöksi voidaan kuitenkin nimetä myös ohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Vastuuhenkilöstä on aiemmin käytetty nimitystä vastuuprofessori tai valvova professori.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijan vastuuhenkilönä voi toimia

 • tiedekunnan professori ja toisen kauden apulaisprofessori (Associate professor)
 • erillisestä hakemuksesta ja tiedekunnan päätöksestä muu yllä mainitut kriteerit täyttävä henkilö.
  • dosentti, vanhempi kliininen opettaja Anna Hielm-Björkman
  • dosentti, vanhempi kliininen opettaja Laura Hänninen
  • dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Mikael Niku
  • dosentti, apulaisprofessori Tarja Pääkkönen
  • dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Marja Raekallio
  • dosentti, kliininen opettaja Minna Rajamäki
  • dosentti, kliininen opettaja Stefan Björkman
  • dosentti, apulaisprofessori Pernilla Syrjä
  • dosentti, vanhempi kliininen opettaja Claudio Oliviero
   Heidän yhteystietonsa löydät tiedekunnan tutkimushenkilöstö-sivulta.
Vastuuhenkilön tehtäviä
 • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeus hakemuksen
 • vastaa yhdessä tohtoriohjelman johtoryhmän kanssa väitöskirjatutkijan ohjausjärjestelyjen jatkuvuudesta
 • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, arvosanalautakuntaa ja kustosta
 • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Ouriginal/Urkund)
 • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, jos tohtoriohjelma ei ole nimittänyt tähän toista henkilöä (tohtoriohjelman suunnittelija)

Opetustyön ohjeissa kerrotaan tarkemmin vastuuhenkilön roolista.