Kestävästi ja eettisesti tuotettu liha

Kotimaisen lihan tulee olla turvallista ja korkealaatuista. Tutkimuksemme painottuu punaisen lihan (nauta, sika, lammas, riista) ja siipikarjan lihan turvallisuuteen ja laatuun vaikuttaviin tekijöihin läpi koko tuotantoketjun pellolta pöytään. Tutkimuksessa kiinnitämme erityistä huomiota lihantuotannon kestävyyteen ja eettisyyteen.

Lihantuotanto on tärkeä elintarviketeollisuuden toimiala, jonka on tulevaisuudessa panostettava yhä enemmän kestävyyteen ja eettisyyteen. Kestävästi tuotetun lihan tulee olla turvallista ja hyvälaatuista. Kestävän lihantuotannon keskiössä ovat terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä lihantuotannon eettisyys. Eläinten kuljetus, käsittely, tainnutus ja teurastus vaikuttavat merkittävästi lihan laatuun. Osastollamme tutkitaan muun muassa tainnutuksen onnistumista ja sen vaikutusta lihan laatuun.

Lihantarkastuksessa ollaan vauhdilla siirtymässä kohti riskiperusteista lihantarkastusta, jossa otetaan huomioon koko ketju pellolta pöytään. Yhtenä merkittävänä tutkimuskohteena meillä on lihantarkastuksen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen. Tutkimus on osa laajempaa eurooppalaista tutkimusverkostoa. Tutkimme myös lihanvälityksellä leviävien mikrobien esiintymistä läpi lihantuotantoketjun ja niiden kansanterveydellistä merkitystä.

Villieläimillä on suuri merkitys tautia-aiheuttavien mikrobien eläinvarastona. Olemme kiinnostuneita villieläinten merkityksestä zoonoottisten taudinaiheuttajien leviämisestä lihantuotantoketjuun. Riistanliha mielletään usein eettisempänä ja kestävämpänä kuin tuotantoeläimistä saatu liha ja sen kulutuksen uskotaan tulevaisuudessa lisääntyvän. Meillä on meneillään useampi tutkimusprojekti liittyen riistanlihan laatuun ja turvallisuuteen.

Kestävään lihantuotantoon kuuluu myös sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Osa sivuvirroista voidaan hyödyntää elintarvikkeiksi ja elintarvikkeeksi kelpaamattomat teurastuksen sivutuotteet voidaan hyödyntää eläinten rehuiksi. Osastolla tutkimme muun muassa lemmikeille tarkoitettujen sivutuotteiden laatua ja turvallisuutta.