Antti Sukuran tutkimus

Pa­to­lo­gia

Kasvaimiin keskittyvässä tutkimuksessa professori Antti Sukura johtaa koiran maitorauhaskasvaimiin keskittyvää tutkimusta. 

Maitorauhaskasvaimet ovat leikkaamattomien narttukoirien yleisin ja leikattujen narttukoirien kolmanneksi yleisin kasvainsairaus. Koirien maitorauhaskasvaintutkimuksessa geenien mutaatiot ja vaimentamismekanismit ovat jääneet taka-alalle. Geneettiset ja epigeneettiset muutokset koirien maitorauhaskasvaimissa Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on määrittää koirien maitorauhaskasvaimissa todettavia geneettisiä (DNA-molekyylin) sekä epigeneettisiä muutoksia. Epigeneettiset muutokset vaikuttavat geenien toimintaan muuttamatta DNA:n emäsjärjestystä.