Eläinlääkäreiden työ on vaihtelevaa ja vaativaa. Työhön kuuluu monesti kiirettä, vastuuta sekä nopeita, mutta tarkkaan harkittuja päätöksiä. Terävän pään ja taitavien käsien lisäksi tarvitaan sosiaalisia taitoja ja empatiaa, sillä työ on usein myös asiakaspalvelua. 

Työympäristö on moninainen. Eläinlääkärin ammatissa voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä: 

  • elävien eläinten terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin parissa
  • elintarvikkeiden parissa
  • ympäristöterveydenhuollon hyväksi
  • tutkimuksen, johtamisen, valvonnan tai toiminnan suunnittelun parissa.

Suomessa on kaikkiaan vähän yli 2 630 laillistettua eläinlääkäriä, luku sisältää eläkeläiset (tammikuu 2017).

Suurin osa eläinlääkäreistä toimii kliinisessä potilastyössä tuotantoeläinlääkärinä tai pien- ja hevoseläinlääkärinä. Kolmannes eläinlääkäreistä työskentelee elintarvikehygienian parissa. Elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Myös seura- ja harraste-eläimet työllistävät eläinlääkäreitä runsaasti.

Eläinlääkäri kohtaa työssään eläimen koko elämänkaaren – positiivisten asioiden lisäksi työ on myös vakavien sairauksien hoitamista ja kuoleman kohtaamista.