Viikin tasa-arvohankkeet saivat tunnustusta

Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto jaettiin tänä vuonna kahdelle ehdokkaalle: Viikki Postdoctoral Association (ViPA) -järjestölle ja The Viikki Women´s Life Science Network -verkostolle.