Thriving Nature -hankkeelle lisävauhtia uusista professoreista - Esittelyssä Saijaliisa Kangasjärvi

Saijaliisa Kangasjärvi aloitti translationaalisen kasvitieteen apulaisprofessorina syyskuussa 2020. Kangasjärvi työskentelee sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa että maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Saijaliisa Kangasjärvi on erikoistunut molekulaariseen kasvibiologiaan. Miten hän päätyi alalle?

– Lukiossa luin kirjoituksen, jossa kerrottiin pyrkimyksistä löytää uusia lääkeyhdisteitä erilaisista kasvilajeista. Artikkeli avasi silmäni, ja siitä lähtien kasvien aineenvaihdunnallinen potentiaali on kiehtonut minua, Kangasjärvi kertoo. 

Tärkeää tietoa käytännön kasvinjalostukseen

Kangasjärvi kehittää translationaalisen kasvinviljelytieteen tutkimusta ja opetusta yhdistämällä tuoreimpia biotieteen sovelluksia maataloustieteen uusiin lähestymistapoihin.

– Olen kiinnostunut kasvien stressinsietokyvystä. Koska monet kasvien tuottamat kemialliset suojayhdisteet vaikuttavat viljelykasvien väriin, makuun ja ravintoarvoihin, ne ovat kasvinviljelytieteen kannalta merkittäviä tekijöitä. Parhaillaan tarkastelemme valon aikaansaamia muutoksia lehtien kemiallisessa koostumuksessa ja ikääntymisessä. Teemme myös yhteistyötä kaupallisten kumppanien kanssa tavoitteenamme edistää koti- ja kerrosviljelyä, Kangasjärvi sanoo. 

Kangasjärven mukaan tarvitaan uutta tietoa, jotta voidaan kehittää kestäviä järjestelmiä tuottamaan riittävästi tuoreita, maukkaita ja terveellisiä kasviksia maapallon kasvavalle ja kaupungistuvalle väestölle. Kangasjärven tutkimustyö auttaa jalostamaan entistä kestävämpiä kasvilajeja ja -lajikkeita, joilla on taloudellista arvoa tulevaisuuden ympäristöissä. 

– Molekulaarisen kasvibiologian sekä maatalouden ja elintarviketieteen kohtaaminen on jännittävää. Eri tieteenalojen tutkijat muodostavat uudenlaisia ryhmiä, joiden tavoitteena on tuottaa perustutkimukseen perustuvaa tietoa ja jalostaa siitä hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa kasvipohjaisen ravinnon laatua ja edistää sen kulutusta, Kangasjärvi toteaa.

Thriving Nature -hanke vahvistaa Helsingin yliopiston tutkimusprofiilia biologisen resilienssin eli sitkeyden saralla. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan, maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja HiLIFE-tutkimuskeskuksen yhteishankkeessa yhdistetään ekologian, evoluutiobiologian, genomitason prosessien ja biotekniikan asiantuntemusta hyödyntämällä isoa dataa uudella tavalla. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Saijaliisa Kangasjärven tehtävä jakautuu kahteen tiedekuntaan:
  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma, Viikin Biokeskus 3, 6. kerros (huone 6712), ja 
  • Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto (huone 120)

Saijaliisa Kangasjärven CV lyhyesti

  • Filosofian tohtori (kasvien fysiologia ja molekyylibiologia), Turun yliopisto, 19.9.2002 
  • Kasvibiologian dosentti, Turun yliopisto, 2009
  • Akatemiatutkija, Turun yliopisto, 2009–2014
  • Ryhmänjohtaja, primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikkö, 2014–2019
  • Vastuulinen johtaja, Kasvien valosopeutumisen ja puolustusvasteiden yhtymäkohdat -hanke, 2008–