Suomen Rakennebiologian tutkimusinfrastruktuurille kahden miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemialta

Suomen Rakennebiologian konsortio FINStruct on Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston ja Åbo Akademin Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuuritiekartalla (2021–2024) oleva yhteishanke.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä lähes 16 miljoonaa euroa FIRI2021-haun jälkimmäisessä päätöksessä 31.1.2022. Nyt myönnetyllä FIRI-rahoituksella tuetaan kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista.

Merkittävä rahoitus myönnettiin valtakunnalliselle rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri FINStruct:lle ja Suomen Instruct-ERIC-keskukselle. Nyt rahoitettua FIRI2021-hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. Hankkeen johtajana on Sarah Butcher, koordinaattorina Hanna Oksanen ja palveluyksiköiden johtajina Minna Poranen, Tommi Kajander ja Markku Varjosalo. Oulun yliopistosta mukana on Lari Lehtiö, Turun yliopistosta Anastassios Papageorgiou ja Åbo Akademista Tiina A. Salminen

Myönnetystä kahden miljoonan euron rahoituksesta yli puolet tulee Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteelliselle tiedekunnalle ja Helsinki Institute of Life Scienceen kuuluvalle Biotekniikan instituutille. Rahoituksella tuetaan ja vahvistetaan Helsingissä verkoston koordinointia ja hallintaa, biokompleksien puhdistusta, röntgenkristallografiaa ja yksisolumassaspektrometriaa.

Rahoituksella FINStruct varmistaa toiminnan tulevina vuosina korvaamalla ikääntyvät instrumentit ja kehittämällä uusia palveluja ja ohjelmistoja parempaan tiedonhallintaan, tehostamalla kansallisen tutkimusinfrastruktuurin FINStructin ja Suomen Instruct-ERIC-keskuksen koordinointia ja hallintaa ja vahvistamalla toimintaa edelleen Instruct-ERIC:n yhteydessä.

Suomen Akatemian tiedote 1.2.2022

 

Rakennebiologian palvelut Helsingin yliopistolla (Instruct-HiLIFE)
Suomen Rakennebiologian konsortio (FINStruct)
Suomen Instruct-ERIC-keskus
Instruct-ERIC