Sirkku Juhola: "Kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa"

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien elämään. Kaupunkiympäristöpolitiikan professori tutkii, miten yhteiskunnalliset toimet ja ympäristö kietoutuvat yhteen.

Mitä tutkit?  

Tutkin yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutusta, eli sitä, miten yhteiskunnalliset toimet vaikuttavat ympäristöön ja miten tätä toimintaa voidaan hallita politiikan keinoin. Tutkimusalani kaupunkiympäristöpolitiikka heijastaa sitä, että kaupungit ovat nousseet tärkeiksi toimijoiksi ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.

Kaupungit kuluttavat paljon luonnonvaroja ja vastaavat suuresta osaa päästöjä, joten niiden rooli kestävässä kehityksessä on keskeinen. Ne joutuvat tulevaisuudessa kokemaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, joihin pitää pystyä vastaamaan politiikan ja kaupunkisuunnittelun keinoin.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristömuutokset vaikuttavat meihin kaikkiin, kun maapallon elinolosuhteet muuttuvat. Ilmastonmuutoksella on vaikutusta jokaisen elämään myös ilmastopolitiikan kautta jo tällä hetkellä. On tärkeää löytää erilaisia keinoja tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, sillä ne voivat vaihdella suurestikin eri maiden sisällä. Samalla pitää miettiä, miten riskejä voidaan politiikan keinoin hallita ja mitä vaikutuksia politiikkatoimilla on.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Kaupungit ja ilmasto ovat olleet viime aikoina kovasti poliittisella ja yhteiskunnallisella agendalla, mutta tutkimusta tällä alalla on tehty jo pitkään. On ollut hienoa huomata, miten teoreettiset näkökulmat yhdistyvät empiiriseen kehitykseen ja auttavat ymmärtämään, miten tulevaisuuden kaupungit muodostuvat. 

 

Sirkku Juhola on kaupunkiympäristöpolitiikan professori bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

Lue lisää Sirkku Juholan tutkimuksesta.

Katso Sirkku Juholan uuden professorin tervetuliaisluento 29.5.2019.

Tutustu muihin Helsingin yliopiston uusiin professoreihin.