Mar Cabezalle Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto

Maikki Friberg -palkinto tasa-arvoa edistävästä työstä yliopistolla jaettiin yliopistonlehtori Mar Cabezan ja AGORA-tutkimuskeskuksen kesken.

Maikki Friberg -palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin yliopistossa. Vuoden 2021 Maikki Friberg -palkinto 6 000 euroa jaettiin AGORA-tutkimuskeskuksen ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori, PhD Mar Cabezan kesken.

Mar Cabeza on kiinnittänyt työssään erityistä huomiota tasapuolisuuteen ja monimuotoisuuteen. Johtamassaan Global Change and Conservation –laboratoriossa on osallistavat, sukupuoleltaan tasapainoiset sekä kulttuurisesti erilaiset tutkimusryhmät. Cabeza on myös vienyt eteenpäin lukuisia aloitteita yliopiston moninaistamiseksi ja kansainvälistämiseksi tehden tiedekunnassa mahdolliseksi kulttuurisesti erilaiset työ- ja johtamistavat.

Mar Cabezan aloitteesta on esimerkiksi kaikissa hänen laboratorionsa julkaisemissa hakuilmoituksissa mukana teksti, jossa rohkaistaan ihmisiä kaikista sukupuolista ja kaikista kulttuurisista taustoista hakijoiksi. Cabeza on myös edistänyt kulttuuristen vähemmistöjen sekä erityistarpeisten henkilöiden huomioonottamista muun muassa opetuksen suunnittelussa sekä opiskelijoiden mentoroinnissa.

Lisää Mar Cabezasta tutkimusryhmän verkkosivuilla (englanniksi)