Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetuspalkinto Hanna Koivulalle, Väinö Nurmelle ja Sampo Pihlaiselle

Erityisesti halutaan palkita Sampo Pihlaisen ja Väinö Nurmen ansiokas yhteistyö opetuksessa sekä Hanna Koivulan motivoituneisuus ja opiskelijoiden innostamiskyky.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on jakanut vuoden opetuspalkinnon. Palkinnon saavat yliopistonlehtori Hanna Koivula ja opetustiimiparina toimiva yliopisto-opettaja Väinö Nurmi ja tutkijatohtori Sampo Pihlainen. Jokainen palkittu saa 500 euroa.

Yliopisto-opettaja Väinö Nurmi on ansiokkaasti opetuksessaan tehnyt vaikeista kursseista opiskelijoille mielekkäämpiä tarjoten onnistumisen mahdollisuuksia. Opiskelijat toteavat, että Väinölle on aidosti tärkeää, että opiskelijat oppivat, ja hän näkee siinä vaivaa nauhoittamalla esimerkiksi harjoitustehtävien vastauksista videot. Väinöä kiitetään myös luentojen kannustavasta ilmapiiristä ja iloisesta otteesta, vaikka luennoilla käsitellään vaikeita asioita.

Tutkijatohtori Sampo Pihlainen on kehittänyt digitaalista opetusta ympäristöekonomia-opintojaksoilla, ja hän on yhdessä Väinö Nurmen kanssa onnistunut vahvistamaan opiskelijoiden pystyvyysuskomuksia opiskelijoiden vaikeaksi kokeman matematiikan oppimisessa.

Pihlainen on ollut erityisen aktiivinen opetusvideoiden ja muiden digitaalisten välineiden kehittämisessä.

Erityisesti halutaan palkita Sampo Pihlaisen ja Väinö Nurmen ansiokas yhteistyö opetuksessa. He ovat myös tukeneet muita tieteenalan opettajia digitaalisen opetuksen kehittämisessä.

Yliopistonlehtori Hanna Koivula on opetuksessaan hyvin motivoitunut, opiskelijoita innostava sekä vaativaksi kiitelty. Hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden oppimisesta ja on ansioitunut etenkin ryhmätöiden vetäjänä, joissa korostuu ratkaisukeskeinen oppiminen.

Hanna Koivula tuo kursseilleen mukanaan työelämäkontakteja, sillä opiskelijoiden ryhmätöinä syntyneet pakkausteknologiset ratkaisut ovat olleet julkisesti esillä ja sekä töiden aiheiden antajina että arvioijina on ollut elinkeinoelämän asiantuntijoita. Lisäksi hän haluaa jatkuvasti kehittää henkilökohtaista opetustyötään.