Luontopaneeli varoittaa peruuttamattomasta luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut ovat uhattuina luonnon monimuotoisuuden jatkuvan vähenemisen johdosta. Yksikään valtio maailmassa ei ole onnistunut pysäyttämään kiihtyvää luonnon monimuotoisuuden katoa.

– Luonnon monimuotoisuuden tila on hälyttävällä tolalla. Olemme saaneet lukea tänä keväänä lehdistä, miten kolmasosa Euroopan linnuista on kadonnut todennäköisesti hyönteisten häviämisen myötä. Luonnon monimuotoisuus on ihmisen hyvinvoinnin perusta, eikä meillä ole varaa olla piittaamattomia lajien ja elinympäristöjen kadon suhteen, toteaa Helsingin yliopiston rehtorina aloittava Luontopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston tuleva rehtori Jari Niemelä.Ihmiselle elintärkeitä luonnon tuottamia palveluita ovat muun muassa kasvien pölytys, makea vesi, puuraaka-ainetuotanto, maaperän muodostuminen ja tulvien säätely. Näiden palveluiden varmistaminen edellyttää luonnon monimuotoisuuden turvaamista.Luontopaneelin ja Ympäristötiedon foorumin järjestämässä seminaarissa 28.5.2018 esiteltiin tuoreinta kansainvälistä tutkimusta luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen heikkenemistä. IPBES:n maaliskuussa julkaistujen arviointiraporttien tuloksia oli tuottamassa noin 1 300 tutkijaa ympäri maailmaa.

Ilmastonmuutos kiihdyttää lajikatoa

IPBES-paneelin ennusteiden mukaan maailman luonnon monimuotoisuudesta ollaan vaarassa menettää vuoteen 2050 mennessä 40 prosenttia. Elinympäristöjen heikkeneminen ja ilmastonmuutos lisäävät epävakautta ja konflikteja, mikä voi johtaa satojen miljoonien ihmisten pakolaisuuteen.Arviointiraporttimme osoittavat, että ilman merkittäviä suunnanmuutoksia edessämme on vakavia ihmiskuntaa koettelevia ongelmia. Pölyttäjäkadon vuoksi Kiinassa pölytetään jo nyt omenankukkia käsin. Elinympäristöjen heikkenemisen perimmäiset syyt löytyvät massiivisesta kulutuksestamme, jota globaali väestönkasvu entisestään ruokkii. Kulutuksen haittojen näkyväksi tekeminen tuotteiden hinnoissa verojen ja tukien yhdistelmillä olisi varmasti toimiva ohjauskeino kohti viisaampaa kulutusta, sanoo ekologian professori ja Luontopaneelin jäsen Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta.Ilmastonmuutoksen haitallinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja sen tuottamiin hyötyihin voimistuu, ja se nopeuttaa lajien häviämistä etenkin eteläisessä Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Yhdessä luonnonvarojen hyödyntämisen, saastumisen ja haitallisten vieraslajien leviämisen kanssa ilmastonmuutos johtaa peruuttamattomaan lajikatoon.Suomen kansallinen Luontopaneeli edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevissa asioissa. Suomen ympäristökeskus toimii Luontopaneelin sihteerinä. Suomessa Luontopaneeli toteuttaa kansainvälisen IPBES-paneelin (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tavoitteita. Hallitusten välinen IPBES vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi tuottamalla kattavia raportteja tieteellisestä tiedosta.

Lisätietoa

Luontopaneelin puheenjohtajana professori Jari Niemelä, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, p. 0294 157 849Luontopaneelin jäsen professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto, etunimi.sukunimi@jyu.fi, p. 0505 946 881Luontopaneeliin asiantuntija biodiversiteettikeskuksen ryhmäpäällikkö Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 740Luontopaneeliin asiantuntija erikoistutkija Tiina Nieminen, Luonnonvarakeskus, tiina.m.nieminen@luke.fi, p. 0408 015 457Lue lisää