Lahdessa etsitään hybridiratkaisuja hulevesien hallintaan

Tarkoituksena on vähentää huomattavasti Vesijärven raskasmetalli- ja ravinnekuormitusta.

Lahden kaupunkikonserni toteuttaa parhaillaan Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -hanketta, joka vähentää huomattavasti Vesijärven hulevesikuormitusta.

Hankkeessa hyödynnetään uusia luonnonmukaisia käsittelymenetelmiä, ja se toimii myös tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa. Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista.

Hulevesien käsittelyä tehostetaan osana hanketta Ranta-Kartanon alueella hajautetuilla järjestelmillä kuten viherpainanteilla ja -katoilla sekä imeytys- ja viivytysaltailla. Uponorin kokeelliset Rain Garden -hulevesielementit asennetaan paikoilleen osana Ranta-Kartanon alueen katu-urakkaa. Kaksi niistä on jo paikallaan, ja kolmas elementti asennetaan tiedostustilaisuuden yhteydessä.

Kehittämishanketta toteuttavat kaupunkikonsernin kanssa yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Raportti: Vesijärven hulevesikuormitus Lahden kaupunkialueelta