Kasvien lumoissa - apulaisprofessori Roosa Laitinen on Thriving Nature -hankkeen uusin jäsen

Genomiikkapohjaisen kasvibiologian apulaisprofessori Roosa Laitinen aloitti 1.4.2021 työskentelyn Thriving Nature -hankkeessa, joka toimii bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelman alaisuudessa. Laitinen haluaa ymmärtää mekanismeja, joiden avulla kasvit sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin, ja tämän mukautumisen vaikutusta kasvien evoluutioon.

Roosa Laitinen tutkii mallikasvi lituruohoa yhdistämällä genetiikan ja genomiikan menetelmiä uusimpiin molekulaarisiin menetelmiin.

– Kasvit ovat kiinnostaneet minua pienestä pitäen, ja olen tutkijanurallani laajentanut tietämystäni ja kartuttanut kokemuksia eri mallikasveista ja tutkimusympäristöistä, Roosa Laitinen kertoo.

Väiteltyään tohtoriksi Helsingin yliopistossa aiheenaan Gerbera hybrida -lajin kukankehitys, Laitinen muutti Etelä-Saksaan ja aloitti tutkijatohtorikoulutuksen Detlef Weigelin laboratoriossa. Weigel tutustutti Laitisen lituruohon (Arabidopsis thaliana) luontaiseen vaihteluun ja siihen, miten lajin ekotyyppien avulla voidaan ymmärtää genomitason vaikutuksia kasvien sopeutumiseen.

– Tämän hetken tutkimusaiheistani kaksi tärkeintä ovat eri genomien välisten yhteisvaikutuksien tutkiminen ja kasvien muovautuvuuteen liittyvien geneettisten tekijöiden tunnistaminen. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi on yhdisteltävä eri lähestymistapoja yksilöstä populaatioihin ja molekyylitasolta lopullisten ilmiasujen ymmärtämiseen. Genomien luonnollinen vaihtelu on kasvitutkimuksen kiehtovimpia osa-alueita nykyisessä koko genomien tuntemisen jälkeisessä ajassa. Sen avulla voidaan saada tietoa uusista, sopeutumiseen vaikuttavista geeneistä ja niiden yhteivaikutuksista luonnossa, sanoo Laitinen.

Laitisen mukaan on tärkeää tuntea kasvien sopeutumisen ja evoluution mekanismeja, sillä niiden avulla voidaan paremmin ennustaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasveihin. Tällainen tieto on ensiarvoisen tärkeää ja arvokasta päättäjille, sillä se auttaa ymmärtämään ihmisen toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksia ja kehittämään entistä kestävämpiä viljelykasveja tulevaisuuden kasvuympäristöihin.

Laitisesta on innostavaa, että viimeaikainen teknologinen kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen suurella kapasiteetilla. Näin ollen tulevaisuudessa haasteena on se, mitä tällä tiedolla tehdään ja miten sen avulla voidaan esittää selväpiirteisiä kysymyksiä ja tarjota niihin vastauksia.

– Uskon Thriving Nature -hankkeen tarjoavan erinomaisen alustan tieteiden väliselle yhteistyölle, jonka ansiosta opimme tuntemaan ympäristömuutosten vaikutusta luontoon. Tutkimustyön lisäksi olen valmistautunut vetämään ohjelman puitteissa kursseja, jotka vahvistavat opiskelijoiden tieteiden välistä ajattelua, sanoo Laitinen.

Laitisella on myös pieni ryhmä Max Planck -instituutissa Saksassa toukokuun 2021 loppuun saakka.

Tärkeimmät etapit Roosa Laitisen tutkijanuralla
  • Maisterintutkinto biologiassa, Keski-Ruotsin yliopisto, Härnösand, 2001
  • Maisterintutkinto teoreettisessa filosofiassa, Helsingin yliopisto, 2006
  • Tohtorintutkinto genetiikassa, Helsingin yliopisto, 2006
  • Tutkijatohtori, Max Planck -instituutin kehitysbiologiaan erikoistunut instituutti, Tübingen, Saksa, 2007
  • Tutkimusryhmän johtaja, Max Planck -instituutin molekulaariseen kasvifysiologiaan erikoistunut instituutti, Potsdam, Saksa, 2011