Kansainvälinen konferenssi maapallon ja ihmisen terveyden haasteista Lahdessa marraskuussa

Lahdessa 8.–10.11.2021 järjestettävän kansainvälisen People and Planet –  From Theory to Solutions -konferenssin tavoitteena on tunnistaa niitä ratkaisuja, joita tieteellinen tutkimus sekä ihmisen ja maapallon terveyttä edistävät käytännöt voivat tuottaa maailmanlaajuisiin haasteisiin.

 Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 Lahdessa järjestetään 8.–10.11.2021 kansainvälinen People and Planet –  From  Theory  to Solutions -konferenssi. Monitieteisen ja monialaisen tapahtuman tavoitteena on tunnistaa niitä ratkaisuja, joita tieteellinen tutkimus sekä ihmisen ja maapallon terveyttä edistävät käytännöt voivat tuottaa maailmanlaajuisiin haasteisiin.Konferenssi kokoaa yhteen ympäristö- ja terveysalojen tutkijoita ja asiantuntijoita, päättäjiä ja opiskelijoita yhteiskunnan eri aloilta ja kansainvälisesti.– Koronavuoden jälkeen ihmisen ja luonnon välinen suhde on esillä enemmän kuin aiemmin. Ihmisen hyvinvointi on riippuvainen luonnosta, mutta ymmärrämme vielä liian vähän luonnon tarjoamista terveyshyödyistä kokonaisuutena, koko väestön tasolla. People and Planet -konferenssi kattaa pöydän uusimmalla tutkimussisällöllä ja kutsuu kaupunkeja keskustelemaan aiheesta, jonka merkitys kasvaa voimakkaasti, kertoo ympäristöpääkaupungin ohjelmajohtaja Saara Vauramo.Puheenvuoroista vastaavat suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja hankkeissa toimivat huippuasiantuntijat. Niissä käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta ihmiseen ja terveyteen sekä ihmisen vaikutusta ilmastoon ja ympäristöön. Puhujina ovat mm. akatemiaprofessori Markku Kulmala (Helsingin yliopisto) ja pääsihteeri Liisa Rohweder (WWF Suomi). Tapahtumassa käsitellään myös ajankohtaista COVID-19-pandemiaa.Konferenssi toteutetaan ns. hybriditapahtumana. Tilanteen salliessa paikan päälle toivotaan mahdollisimman paljon osallistujia, mutta myös osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista.Konferenssin järjestelyistä vastaavat Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Lahden kaupunki, Lahti - Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -projekti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Suomen Ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä WWF Suomi. Se on jatkoa Helsingissä vuonna 2019 järjestetylle Planetary Health -konferenssille, jonka julkilausumassa painotetaan tarvetta nopeisiin toimiin.