Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaaniksi yhdeksän hakijaa

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanin paikkaa ovat hakeneet biotieteiden laitoksen johtaja Kurt Fagerstedt (HY), professori Adrian Goldman (HY), bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan nykyinen dekaani Jari Niemelä, professori Jaakko Kangasjärvi (HY), professori Atte Korhola (HY), Associate Professor Madhavi Manolla (JIMS Medical College and Hospital, Intia), Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman, professori Liselotte Sundström (HY) ja professori Olli Silvennoinen (UTA).

Yliopiston hallitus valitsee dekaanin 18. lokakuuta, ja toimikausi alkaa 1.1.2018.