Sweden Alumni Club

Sverige och Finland har inte bara sin historia gemensam, de förknippas även av Östersjön. Det verkar emellertid vara lättare att ta sig västerut än österut över Östersjön. Det gäller såväl mobilitet bland studerande som forskare. Det är fler sökande från Finland till Sverige än vice versa. Sweden Alumni Club i Stockholm inrättades för att jämna ut det skeva förhållandet och mer allmänt för att sprida kunskap om Finland och universitetet.

– Snart trettio års erfarenhet i Sverige har påvisat behovet av ökad kännedom och kunskap om Finland på många områden. Jag tror att den nyinrättade lokalklubben kan göra mycket här, säger dess ordförande Kate Sevón. Vårt mål är att fungera som lokala ambassadörer för Helsingfors universitet i Sverige och sprida kunskap om det akademiska Finland. Vi berättar om vilka möjligheter det finns att studera vid Helsingfors universitet – även på svenska, något som många inte känner till.

Den lokala klubben i Stockholm inledde verksamheten i augusti 2017 och fick snabbt 70 medlemmar. Ordföranden Kate Sevón har varit medlem i Alumnföreningen i många år, men resan till evenemang i Helsingfors är oftast alltför lång. Lokalklubben är inte enbart till för universitetet utan även för alumnerna själva.
– När jag hörde talas om planerna på att inrätta en lokalklubb blev jag genast intresserad av att vara med.

Vad gör lokalklubben?

Klubben arrangerar tre evenemang årligen; ett mera vetenskapligt, ett näringslivsorienterat och ett tredje för social samvaro. För alumnklubben i Sverige har följande teman framförts:

 • Att jobba för en bättre kännedom om det akademiska Finland och om studiemöjligheter i Finland på svenska. Kunskapen om Finland är generellt rätt låg i Sverige.
 • Flera finländare och 7% av finlandssvenskarna har flyttat till Stockholm. Klubben kan stärka kontakterna mellan dessa inflyttare.
 • Flera forskare från Helsingfors universitet är verksamma i Stockholm och delar gärna med sig av sina forskningsresultat inom juridik, biologi, historia, sociologi mm. till intresserade lokala alumner.
 • Alumnerna utgör ett unikt nätverk av högt utbildade människor som tillsammans bildar ett värdefullt nätverk. Med klubben är det lätt för varje alumn att koppla sig till detta mervärde.

Årsmötet för Sweden Alumni Club ordnas i Stockholm på Nationalmuseets Glasbar och cafe  tisdagen den 14.5.2019 klockan 14.15-15.15. På mötet väljs en ny styrelse. Meddela om möjligt intresse för en styrelsepost då du anmäler dig.

 

OBS, lunchen är fullsatt! Innan årsmötet bjuder Finsk-svenska handelskammaren Sweden Alumni Club medlemmar på föredrag med lunch i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Det finns begränsat antal platser på lunchen. Platserna till lunchen fylls upp i anmälningsordning. 

Lunch program

kl 12:00 öppnas dörrarna för alla inbjudna som anmält sig
kl 12:15 Telias styrelseordförande Marie Ehrling ger sin syn på en telekombransch i förändring. Digitaliseringen och övergången till nästa generations mobilteknologi ställer nya krav och skapar nya möjligheter. Hur viktig är tekniken för att Europa och Norden inte ska bli omkörda när Asien och USA investerar stort i 5G-teknologi?

På anmälningsblanketten till Finsk-svenska handelskammarens lunch bör du fylla i Sweden Alumni Club i fältet "Ange grupp om du deltar som gruppmedlem". Alumnföreningens medlemmar får utnyttja reseförmånen på Finsk-svenska handelskammarens sida som gäller rabaterad kryssning med Silja-Line från Åbo eller Helsingfors.

Obs! Årsmötet kl 11 på Finsk-svenska handelskammarens programsida är inte till för Sweden Alumni Clubbens medlemmar

Föredrag med lunch ti 14.5.2019 kl 12-14, Spegelsalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8

Sweden Alumni Club årsmöte ti 14.5.2019 kl 14.15-15.15, Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen

Members of the Board of Sweden Alumni Club 2018-2019 are Carina Asmussen, Johanna Jussila Hammes, Maria Nicola Nymalm, Eveliina Rengstedt, Ragna Rönnholm, Reija TuomaalaKate Sevón, Tiinamari Sivonen and Barbro Widing.

For further information:
contact person in Finland, Pia Österman, tel: +358 29 412 4916, email: pia.osterman@helsinki.fi
contact person in Sweden, Kate Sevón email: kate.sevon@uhr.se

 

Local Alumni Clubs are groups established by former students under the auspices of the University of Helsinki Alumni Association. Such clubs enable their members to participate in alumni activities no matter where in the world they live.

What do local Alumni Clubs offer?

 •     The presence of the University of Helsinki in your community
 •     The opportunity to network with other University alumni
 •     Networking opportunities with researchers and people in business in your area
 •     Events where you can meet top researchers in several fields from the University of Helsinki, in for instance climate change research and medicine

Who can participate in the Clubs?

Anyone who has been admitted to pursue a degree, has conducted research or has held a position or post at the University of Helsinki can participate in the alumni activities coordinated by the Alumni Association.

Examples of events organised by local Clubs

 •     Science and Practice: Researchers and alumni participate in a panel discussion on a topical issue approached from scientific and practical perspectives
 •     University of Helsinki Evenings: Club-led visits to local sports and cultural events
 •     Wine and beer tastings
 •     Networking lunches

The alumni of the University of Helsinki gathered on the 24th of September 2017 at Nordea's headquarter next to Kungsträdgården in Stockholm to hold the First General meeting of the Sweden Alumni Club of the University of Helsinki Alumni Association.

Over 60 alumni and friends attended.

After the Head of Investor Relations at Nordea, Rodney Alvfén had welcomed the participants, the President of the University of Helsinki Jukka Kola as well as Board Member of the University, CEO of Hanaholmen, Gunvor Kronman, presented the idea for the Sweden Alumni Club and explained the added value that the Club would have for all parties. The strategic aim for the University is internationalization and quality thinking. The alumni are well integrated in Sweden and the University of Helsinki needs local Ambassadors to enhance the knowledge about the University of Helsinki in Sweden.

The CEO of the University of Helsinki Alumni Association Pia Österman presented the ways that alumni can engage locally giving examples from Beijing and Brussels. At the networking lunch participants mingled talking about their affiliation to the University of Helsinki and shared memories and stories about their experience and career.

After lunch researcher at the think-tank Magma, Kaisa Kepsu, presented the results of her research on the demographic of immigration and emigration between Finland and Sweden “Hjärnflykt eller inte? Flyttning mellan Finland och Sverige idag.” The presentation was very interesting and several questions arose. The distance form Helsinki to Stockholm seems to be shorter than the opposite direction, Gunvor commented.

After the presentation a meeting was held at 13.25  where the participants formally decided on founding the Sweden Alumni Club, decided on the bylaws, and elected a Board of nine people for the Club to guarantee its future success.

At 14.30 the participants walked together to Kungsträdgården to participates in the Finland 100 festivities there. We heard Krista Siegfrieds sing and greeted both His Majesty Carl XVI Gustaf The King of Sweden and the President of Finland Sauli Niinistö.