Ukraina-opintokokonaisuus
Aleksanteri-instituutin ja kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman yhteinen 15 op:n Ukraina-opintokokonaisuus on yksi harvoista alueeseen keskittyvistä ohjelmista Euroopassa.

Monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kulttuuriin, historiaan, politiikkaan, kansainväliseen asemaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Ukraina-opintokokonaisuus antaa mainion pohjan jatkaa Ukraina-asiantuntemuksen syventämistä.

Opinto-oikeus

Oikeus Ukraina-opintokokonaisuuden suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Kurssit

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2022

Ukraine lecture course: The Russian invasion in the core of Europe: Bringing Ukrainian voices to the fore (ALKU-IK531, ALKU-IK533, PVK-P209, KUKA-UK501, KUKA-UK502, KUKA-UK503, RUS-521, RUS-522, RUS-523, RUS-524), course page, I-II period, online independent studies course

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (KUKA-UK501, ALKU-IK533), course page, I period, online course

Migration in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union (ALKU-IK533, ALKU-IK531, ALKU-E319, ALKU-E320, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-AL216, KIM-SB305), course page, I-II period, online course

Russia’s war in Ukraine: Lessons in the context of contemporary warfare and European security (KUKA-UK502, KUKA-UK503, ALKU-IK533, ALKU-IK531), course page, I period, hybrid course

The approaches of historical policy research: History of the Soviet Union (YMV-P513, ALKU-IK533, KUKA-IK509, KUKA-IK510), course page, I period

Ukrainian culture and society (KUKA-UK502, KUKA-UK501, KUKA-UK503, ALKU-IK533), course page, II period, online course

The politics of memory in Central and Eastern Europe (ALKU-IK533, KUKA-UK503, KUKA-UK502, KUKA-IK505, KUKA-IK506, ALKU-E317, KUKA-AL218, KIM-SB305), course page, II period

Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova ja Romania 1930-1955. Järistysajan historia ja sen historiapolitiikka. (KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK507, ALKU-IK533), kurssisivu, II periodi, hybridikurssi
 

Kevät 2023

IV periodin kurssikuvaukset julkaistaan tammikuussa 2023.

Uskonto ja politiikka 1900-luvulta eteenpäin Venäjän, Ukrainan ja Puolan suhteissa (ALKU-IK533, KUKA-UK501, KUKA-IK505, KUKA-IK506, ALKU-E320, KIK-PL221, KIM-SB305), kurssisivu, III periodi, verkkokurssi

Investigating the Ukrainian crisis: effects on Ukraine, Belarus, Moldova, Romania and CEE region (ALKU-IK531, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508,  ALKU-IK532, ALKU-IK533, KUKA-AL218, KIM-SB305), course page

Modern Economic History Eastern Europe and Russia (ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-UK501, KUKA-UK502, KUKA-UK503, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISK-225, ENS-365, KIM-SB305), course page, III-IV period, online course

Chornobyl Studies: Political, Social and Cultural Contexts (ALKU-IK533, KUKA-UK501, KUKA-UK502, ALKU-E319), course page, III period, online course

Geopolitical theories and the place of Central and Eastern Europe in the modern world order (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E322, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503, ENS-359, KIM-SB305), course page, IV period, online course

The Great Famine (1932–1933) and the Birth of Modern Ukraine (KUKA-UK501, ALKU-IK533, ALKU-E317, ALKU-E313), course page, IV period

Democratic Erosion in Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-IK532, ALKU-IK533, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510), course page, IV period, online course

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelmia lukuvuodesta 2008-2009 alkaen voi tiedustella Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelijalta.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023

Ukraina-opintokokonaisuus (KUKA-UK500, 15 op) toteutetaan 1.8.2020 lähtien kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. 

KUKA-UK500 Ukraina-opintokokonaisuuteen (15 op) vaadittavat opintojaksot:

 • KUKA-UK501 Ukrainan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-UK502 Ukrainan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-UK503 Ukraina maailmassa (5 op)
   

Vastaavuustaulukot

Alla olevista vastaavuustaulukoista voi tarkastella vanhojen tutkintovaatimusten ja opetussuunitelman 2017-2020 sekä 17-20 ja 20-23 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuuksia:

Opintojen suorittaminen

Ukraina-opintokokonaisuutta kokevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista (valitse koulutusohjelmaksi Kielten kandiohjelma). Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Tutkijat ja asiantuntijat).

Opiskelu ulkomailla

Helsingin yliopistolla on kahdenvälinen vaihtosopimus Ukrainaan, jossa yhteistyökorkeakoulu on National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA) Kiovassa. Kahdenvälisiä vaihtopaikkoja voivat hakea kaikkien tiedekuntien opiskelijat, hakuaika lukuvuodelle 2020-2021 on 24.10. – 7.11.2019 (päättyy klo 15:00).

Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: Venäjän, Ukrainan, Serbian ja Georgian vaihtokohteet

Ukrainasta kiinnostuneet opiskelijat voivat myös hakea lyhyt- tai kesäkurssille Ukrainaan.

Sähköpostilista

Ukrainian-studies -sähköpostilista on keskeinen Ukraina-opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Listalle voi liittyä myös itsenäisesti seuraavalla tavalla:

 • Lähetä pyyntö listalle liittymisestä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  subscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesiukrainian-studies -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

ukrainian-studies -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ukrainian-studies@helsinki.fi Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Ukraina-koulutussuunnittelija

Tekijät

Ukraina-opintokokonaisuus tuotetaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja muiden osastojen sekä muiden kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä. Tuntiopettajina asiantuntijoita kaikkialta maailmasta. 

Opintokokonaisuuden johtaja: Jouni Järvinen

Opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Arseniy Svynarenko, vanhempi tutkija, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sanna Turoma, akatemiatutkija, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua opintokokonaisuuden pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Suunnitteluryhmässä on kaksi paikka auki opiskelijajäsenille. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan!

Linkkejä opiskelun tueksi

Tietoa Ukrainasta

Ukrainalaisia yliopistoja ja kirjastoja

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Sanakirjoja