Kieliharjoittelu

Valtakunnallinen venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoittelu

Aleksanteri-instituutti on 2000-luvun alusta lähtien koordinoinut valtakunnallista venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoitteluohjelmaa Venäjällä.

Ohjelmassa on mukana venäjän kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja kääntämisen oppiaineet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista sekä Åbo Akademista. Vuosittain noin 50 opiskelijaa suorittaa 10–15 viikon kieliharjoittelujakson Tverin valtionyliopiston venäjä vieraana kielenä -laitoksella.

Opetusjaksoja on kolme: syyskuun alusta alkaen (kesto 15 viikkoa), maaliskuun alusta alkaen (kesto 12 viikkoa) sekä toukokuun puolivälistä alkaen (kesto 10 viikkoa).

Suomalaisten opiskelijoiden opetusohjelma Tverissä on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten opettajien kanssa. Opetusohjelma on integroitu osallistuvien oppiaineiden tutkintovaatimuksiin. Ohjelmaan kuuluu mm. seuraavia kursseja (opetusohjelman sisältö vaihtelee osittain eri opetusjaksoilla):

  • Suullinen ja kirjallinen viestintä
  • Kaunokirjallisuus
  • Verbioppi
  • Venäjän yhteiskunta ja historia
  • Suomi–venäjä -käännöskurssi
  • Fraseologia (erikoiskurssi kaksikielisille opiskelijoille)

Kieliharjoitteluohjelmasta vastaa Aleksanteri-instituutti. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston ja venäjä vieraana kielenä -laitoksen kanssa. Ohjelmaa rahoittaa Aleksanteri-instituutti osana instituutin valtakunnallista erityistehtävää.

Lisätietoa kieliharjoitteluohjelman koordinaattorilta Eeva Korteniemeltä Aleksanteri-instituutista tai oman yliopistosi yhteyshenkilöltä. Katso myös kieliharjoittelun facebook-sivu!

Ilmoittautuminen vuoden 2020 kieliharjoitteluun

Ilmoittautuminen vuonna 2020 järjestettäviin kieliharjoittelujaksoihin on auki 15.10.2019 asti. Kieliharjoittelu järjestetään seuraavasti:

LIITE 1: Terveydentilatiedon ilmoittaminen