Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on suuntautumisvaihtoehto kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina.

IKEBB:in tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2019

The Cold War: a history through sports (ALKU-IK533, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-IK509, ALKU-E313, ALKU-E320, ExpREES), I period

The Growth of Populism in Central Eastern Europe (ALKU-IK532, ALKU-E313, ALKU-E320, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, KUKA-AL218, ExpREES), I period

History of Bulgaria (KUKA-IK507, ALKU-E320, ExpREES), II period

Holokausti puolalaisessa kirjallisuudessa (KUKA-IK505, ALKU-E313, ALKU-E317, VIExpert), II periodi

1989 - Itä-Euroopan loppu? Vallankumous itäisessä Keski-Euroopassa (ALKU-IK531, ALKU-E313, ALKU-E319, KUKA-IK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, VIExpert), II periodi

Kevät 2019

EU's eastern enlargements (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E313, ExpREES), III period

Gender and sexuality in the making of new Europe (ALKU-IK533, ALKU-E318, KUKA-AL219, PVM-P309, ExpREES), III period

Puolalaisen elokuvan analyysi (KUKA-IK505, ALKU-IK533, VIExpert), III periodi

(Post)colonial Balkans and Baltics (ALKU-IK532, ALKU-E319, ExpREES), III period

Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-E319, ALKU-E320, KIK-UK105, ExpREES), III-IV period, web course

History of Technology and Economy of East-central- and Southeast Europe (ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-AL213, ExpREES), III-IV period, web course

Geopolitical imaginaries around the Baltic Sea (ALKU-IK533, ALKU-E319, ExpREES), IV period

Change and Continuity: Challenges of Historical Interpretation of Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-E317, KUKA-AL213, ExpREES), IV period

Post-Soviet Lithuania: memory, trauma and social development (KUKA-IK509, KUKA-AL213, ALKU-IK533, ExpREES), IV period

Jazz in former Eastern Europe (ALKU-IK533, ALKU-E315, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-IK509, ExpREES), May intensive period

Vanhat opetusohjelmat

Lukuvuoden 2006 – 2007 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2007 – 2008 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2008 – 2009 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2009 – 2010 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2010 – 2011 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011 – 2012 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2012 – 2013 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2013 – 2014 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2014 – 2015 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2015 – 2016 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2016 – 2017 opetusohjelma (pdf-tiedosto)

Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

IKEBB on suuntautumisvaihtoehto syksyllä 2017 alkavassa uudessa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä uudessa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina. Lisätietoa tutkintorakenteesta ja opetuksesta löytyy ohjelmien WebOodi-oppaista:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimus (180 op)

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (120 op), Opintosuunta: Euroopan kulttuurit

IKEBB I -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, 30 op

IKEBB II -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet > Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet > ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, 15 op

Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

IKEBB:iä voi vanhassa järjestelmässä voi opiskella perus-, aine- ja syventävät opinnot käsittävänä sivuaineena tai pääaineena, omana opintosuuntanaan osana Maailman kulttuurien laitoksen alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Tutkintorakenteet löytyvät WebOodi-oppaista:

IKEBB PÄÄAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet > Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Tutkintorakenteet -välilehti:

>Humanististen tieteiden kandidaatti, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (180 op)

> Filosofian maisteri, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (120 op)

IKEBB SIVUAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet >Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Opintokokonaisuudet -välilehti (ks. myös Opintojaksot)

> 94301 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, perusopinnot (XIK100) 25 op
> 94304 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, aineopinnot (XIK200) 35 op
> 405408 Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja, syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (XAK300IS) 60 op

Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)
Huom: taulukkoa on päivetty 7.9.17: KUKA-IK502 Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen (5 op) on korvattu KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssilla (5 op).

Vanhat tutkintovaatimukset

Lukuvuoden 2006–2007 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2007–2009 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2009–2011 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, pääaine ( WebOodi)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, pääaine (WebOOdi)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)

Opis­ke­li­jan oh­jeet

IKEBB:iä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kanditason opintojen ohjeet löytyvät valitsemalla koulutusohjelmaksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma ja maisteritason opintojen ohjeet valitsemalla Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma. Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla (esim. opiskelijavaihdossa) suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Henkilökunnan yhteystiedot).

Opis­ke­lu ul­ko­mail­la

Opiskelijavaihtoon IKEBB-alueen maihin voi hakea Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien tai Helsingin yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista:

Monet yliopistot järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lyhyt- ja kesäkursseja. Tietoa kannattaa hakea yliopistojen kotisivuilta. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa IKEBB-alueella järjestettävistä kielikursseista ja/tai kesäkouluista sekä harjoittelupaikoista.

Kansainvälinen syyskoulu järjestetään Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tarton yliopiston Johan Skytte Institute of Political Studies -instituutin ja Freie Universität Berlinin Institute for East European Studies instituutin yhteistyönä. Syyskouluja on järjestetty 2012 lähtien vuorotellen Berliinissä, Tartossa ja Helsingissä.

Haku Tartossa ja Narvassa 16.-21.9. järjestettävään "Thirty Years without the Wall: Edges of a Borderless Europe" syyskouluun on nyt auki. Hakemusten takaraja on 26.6.2019. Lisätietoja ja hakuohjeet:

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Emma Hakala, vanhempi tutkija, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti

 • Sigrid Kaasik-Krogerus, tutkijatohtori, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

 • Suvi Kansikas, tutkijatohtori, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

 • Helena Lehečková, dosentti, yliopistonlehtori, Kielten osasto, Helsingin yliopisto

 • Katalin Miklóssy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

Opiskelijajäsenet:

 • Haemme uusia opiskelijajäseniä, uusien jäsenten tiedot päivitetään tähän todennäköisesti syksyn 2018 aikana.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua IKEBB:in pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä