Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on suuntautumisvaihtoehto kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina.

IKEBB:in tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2018

 

Kulttuuri ja yhteiskunta Itä-Euroopassa. Naistaiteilijan asema taiteen kentällä. (KUKA-IK506)* I periodi
Korvaavuudet: KUKA-IK503, KUKA-TA217, ALKU-E313, VIExpert valinnaiset opinnot

Anti-gender equality mobilizations in Central and Eastern Europe (CEE) (ALKU-IK531)*, I period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, ALKU-E319, ExpREES optional studies, SPT-377, and SPT-378 & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Green Autocracies? Nature-Society Relationships in USSR/Russia and Eastern Europe (ALKU-IK531)*, I period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, ALKU-E319, ExpREES optional studies & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Post-communist Transformations in CEE (ALKU-IK533)*, I period
The course can also be accepted as: ALKU-E313, ALKU-E319, ExpREES optional studies & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Kaupungit ja innovaatio Baltian maissa (KUKA-IK510), II periodi
Korvaavuudet: KUKA-IK503, KUKA-103

A Good Idea at the Time? A History of Yugoslavia (ALKU-IK532)*, II period
The course can also be accepted as: KUKA-IK507, ENS-338, ExpREES optional studies & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Historical roots of the contemporary conflicts in the Balkans (KUKA-IK507)*, web course, II period
The course can be also accepted as: KUKA-IK508, ENS-316, ENS-338, ExpREES optional studies & ENS-515/525 specialization courses

Digital text analysis in Russian and East European studies (ALKU-IK533)*, web course & workshop, II period (NB: web lectures start already on week 43)
The course can also be accepted as: ExpREES optional studies & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Strategic Culture and Russian Neighbourhood (ALKU-IK531)*, II period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, ALKU-E313, ExpREES optional studies
& ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Polish anti-liberal turn - how does it perform? (ALKU-IK532)*, II period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, ALKU-E313, ExpREES optional studies
& ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Kevät 2019

Kevään kurssikuvaukset julkaistaan elo-syyskuussa 2018.

Latvian ja Liettuan kulttuurihistoriaa (KUKA-IK503), III periodi
Korvaavuudet: KUKA-IK509, KUKA-103

Autoritaarinen järjestelmä Tshekkoslovakiassa vuosina 1938-1939 (KUKA-IK505), III periodi
Korvaavuudet: KUKA-IK503

Nationalism and culture in the Western Balkans (KUKA-IK507)*, III period
The course can also be accepted as: KUKA-IK508, KUKA-103, ExpREES optional studies, ENS-316, ENS-338 & ENS-515 and ENS-525 specialization courses

Religion and Politics in Central and Eastern Europe (ALKU-IK531)*, web course, III-IV period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, ExpREES optional studies, KUKA-US208 (5 ECTS required) & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Itärintama. Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa (KUKA-IK509)*, IV periodi
Korvaavuudet: KUKA-IK503, VIExpert valinnaiset opinnot

Social Movements in Central and Eastern Europe: Past and Present (ALKU-IK533)*, IV period
The course can also be accepted as: KUKA-IK506, KUKA-IK508, ExpREES optional studies, ENS-314, ENS-316,  & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

Eastern Europe and the Balkans between European Ties and Russia (KUKA-IK508)*, IV period
The course can also be accepted as: KUKA-IK503, ExpREES optional studies, ENS-316, ENS-515 and ENS-525 specialization courses

Hip Hop East (KUKA-IK507)*, IV period
The course can also be accepted as: KUKA-IK503,  ALKU-E313, ExpREES optional studies, ENS-338, ENS-515 and ENS-525 specialization courses

Sites and manifestations of popular music in the context of Estonian cultural history (KUKA-IK509)* one-week intensive course, May intensive period
The course can also be accepted as: ExpREES optional studies, TTK-MU230, TTM-MU320, ENS-515 and ENS-525 specialization courses

Queer/Women in East and Central European Cinema (Culture and Politics of LGBT) (ALKU-IK532)* one-week intensive course, May intensive period
The course can also be accepted as: KUKA-505, ALKU-E313, ALKU-E319, TTK-EL260, SPT-377, SPT-378, ExpREES optional studies & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses

* = Aleksanteri-instituutin VIExpert (Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot) -opiskelijoille avoimet kurssit.

Vanhat opetusohjelmat

Lukuvuoden 2006 – 2007 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2007 – 2008 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2008 – 2009 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2009 – 2010 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2010 – 2011 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011 – 2012 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2012 – 2013 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2013 – 2014 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2014 – 2015 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2015 – 2016 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2016 – 2017 opetusohjelma (pdf-tiedosto)

Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

IKEBB on suuntautumisvaihtoehto syksyllä 2017 alkavassa uudessa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä uudessa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina. Lisätietoa tutkintorakenteesta ja opetuksesta löytyy ohjelmien WebOodi-oppaista:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimus (180 op)

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (120 op), Opintosuunta: Euroopan kulttuurit

IKEBB I -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, 30 op

IKEBB II -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet > Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet > ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, 15 op

Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

IKEBB:iä voi vanhassa järjestelmässä voi opiskella perus-, aine- ja syventävät opinnot käsittävänä sivuaineena tai pääaineena, omana opintosuuntanaan osana Maailman kulttuurien laitoksen alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Tutkintorakenteet löytyvät WebOodi-oppaista:

IKEBB PÄÄAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet > Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Tutkintorakenteet -välilehti:

>Humanististen tieteiden kandidaatti, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (180 op)

> Filosofian maisteri, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (120 op)

IKEBB SIVUAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet >Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Opintokokonaisuudet -välilehti (ks. myös Opintojaksot)

> 94301 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, perusopinnot (XIK100) 25 op
> 94304 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, aineopinnot (XIK200) 35 op
> 405408 Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja, syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (XAK300IS) 60 op

Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)
Huom: taulukkoa on päivetty 7.9.17: KUKA-IK502 Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen (5 op) on korvattu KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssilla (5 op).

Vanhat tutkintovaatimukset

Lukuvuoden 2006–2007 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2007–2009 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2009–2011 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, pääaine ( WebOodi)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, pääaine (WebOOdi)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)

Kansainvälinen syyskoulu järjestetään Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tarton yliopiston Johan Skytte Institute of Political Studies -instituutin ja Freie Universität Berlinin Institute for East European Studies instituutin yhteistyönä. Syyskouluja on järjestetty 2012 lähtien vuorotellen Berliinissä, Tartossa ja Helsingissä.

Haku syyskouluun on auki touko-kesäkuussa ja viikon kestävä syyskoulu järjestetään syys-lokakuussa.

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

  • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
  • Kirjoita viestiksi
    unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
  • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

  • Kokoamme parhaillaan suunnitteluryhmää - tiedot päivitetään tälle sivulle todennäköisesti kevään 2018 aikana.

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä