Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on suuntautumisvaihtoehto kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina.

IKEBB:in tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2019

The Cold War: a history through sports (ALKU-IK533, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-IK509, ALKU-E313, ALKU-E320, HISK-223, ExpREES), I period

The Growth of Populism in Central Eastern Europe (ALKU-IK532, ALKU-E313, ALKU-E320, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, KUKA-AL218, ExpREES), I period

Environmentalism under Authoritarian Regimes in the USSR/Russia and Eastern Europe (YMV-T516, ALKU-IK533, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, HISK-224, ExpREES), I period

Eteläslaavilainen kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-SL112/401521, KUKA-IK507, VIExpert), I-II periodi

Viron kulttuuri ja yhteiskunta (KOK-G118, 406626, KUKA-IK509, VIExpert), I-II periodi

Viron kulttuurihistoria (SUKU-V323, ZVI351/ZVI352/ZVI356, KUKA-IK509, HISK-223, VIExpert), I-II periodi

Liettuan kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-LT112, KUKA-IK509, VIExpert), I-II periodi

Tšekin kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-CS112, KUKA-IK505, VIExpert), I-II periodi

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (KOK-G108, ZUN111, KUKA-IK505, VIExpert), I periodi

(History of Bulgaria (KUKA-IK507, ALKU-E320, HISK-222, ExpREES), II period) Cancelled

Holokausti puolalaisessa kirjallisuudessa (KUKA-IK505, ALKU-E313, ALKU-E317, TTK-YL244, TRA-Y303, VIExpert), II periodi

1989 - Itä-Euroopan loppu? Vallankumous itäisessä Keski-Euroopassa (ALKU-IK531, ALKU-E313, ALKU-E319, KUKA-IK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510, HISK-222, VIExpert), II periodi

Kevät 2020

(EU's eastern enlargements (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E313, ExpREES), III period) Cancelled

Gender and sexuality in the making of new Europe (ALKU-IK533, ALKU-E318, KUKA-AL219, PVM-P309,  SPT-377, SPT-378, ExpREES), III period

Puolalaisen elokuvan analyysi (KUKA-IK505, ALKU-IK533, TTK-EL260, VIExpert), III periodi

(Post)colonial Balkans and Baltics (ALKU-IK532, ALKU-E319, ExpREES), III period

Apostoleista 2000-luvulle: Kristinuskon vaiheet Albaniassa (TUM-Y3215, KUKA-IK507, KUKA-IK508, ALKU-IK532, ALKU-IK533), III periodi, huom. myös vapaaehtoinen ekskursio Albaniaan 2.5.-10.5.20.

Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-E319, ALKU-E320, KIK-UK105, ExpREES), III-IV period, web course

History of Technology and Economy of East-central- and Southeast Europe (ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-AL213,HISK-225, ExpREES), III-IV period, web course

Environmental awareness and waste recycling in Russia: Innovation workshops with Sustainable Business Model Canvas (ALKU-IK533, Ukrainian Studies, ExpREES) III-IV period, intensive week in St. Petersburg 1.-6.3.20

Balttilaiset kansat ja kielet (KIK-BA101/406520, KUKA-IK509), III periodi, tiiviskurssi (luennot 15.-29.1.20 ja kirjatentti), opetuskielet: englanti, liettua, latvia. Suositellaan, että opiskelija olisi suorittanut ensimmäisen lukukauden kurssista Latvia 1 tai Liettua 1 tai vastaavat tiedot (kielitaitotaso CEFR A2).

Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta (KOK-G207, KUKA-IK505), III-IV periodi, Magdolna Kovacs & Ildiko Vecsernyes, vaadittu osaaminen: unkari VI tai vastaavat tiedot (kielitaitotaso CEFR B2.1.).

Kulttuuri sosialistisessa yhteiskunnassa. Viro ja Unkari (SUKU-U332, SUKU-U334/SUKU-V323/KOK-GV511/ZUN324/ZUN326, KUKA-IK505, KUKA-IK509, ALKU-IK532, VIExpert), III-IV periodi

Kulttuurinen muisti Virossa (SUKU-V305, ZVI362/ZVI363/ZVI366, ALKU-IK531, VIExpert), III-IV periodi

Virolainen nykykirjallisuus (SUKU-V321, ZVI357/ZVI358, KUKA-IK509, ALKU-IK533, VIExpert), III-IV periodi

Viro ja Suomi: lähihistoria ja nykypäivä (SUKU-V521, ZVI363, KUKA-IK509, VIExpert), III-IV periodi

Viron kirjallisuus (KOK-G218, ZVI235/ZVI236/ZVI237/ZVI239, KUKA-IK509, VIExpert), III-IV periodi

Geopolitical imaginaries around the Baltic Sea (ALKU-IK533, ALKU-E319, ExpREES), IV period

Change and Continuity: Challenges of Historical Interpretation of Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-E317, KUKA-AL213, ExpREES), IV period

Post-Soviet Lithuania: memory, trauma and social development (KUKA-IK509, KUKA-AL213, ALKU-IK533, ExpREES), IV period

(Jazz in former Eastern Europe (ALKU-IK533, ALKU-E315, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-IK509, TTK-MU247, ExpREES), May intensive period) Cancelled

Vanhat opetusohjelmat

Lukuvuoden 2006 – 2007 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2007 – 2008 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2008 – 2009 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2009 – 2010 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2010 – 2011 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011 – 2012 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2012 – 2013 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2013 – 2014 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2014 – 2015 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2015 – 2016 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2016 – 2017 opetusohjelma (pdf-tiedosto)

Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

IKEBB on suuntautumisvaihtoehto syksyllä 2017 alkavassa uudessa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä uudessa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina. Lisätietoa tutkintorakenteesta ja opetuksesta löytyy ohjelmien WebOodi-oppaista:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimus (180 op)

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (120 op), Opintosuunta: Euroopan kulttuurit

IKEBB I -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, 30 op

IKEBB II -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet > Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet > ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, 15 op

Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

IKEBB:iä voi vanhassa järjestelmässä voi opiskella perus-, aine- ja syventävät opinnot käsittävänä sivuaineena tai pääaineena, omana opintosuuntanaan osana Maailman kulttuurien laitoksen alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Tutkintorakenteet löytyvät WebOodi-oppaista:

IKEBB PÄÄAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet > Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Tutkintorakenteet -välilehti:

>Humanististen tieteiden kandidaatti, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (180 op)

> Filosofian maisteri, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (120 op)

IKEBB SIVUAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet >Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Opintokokonaisuudet -välilehti (ks. myös Opintojaksot)

> 94301 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, perusopinnot (XIK100) 25 op
> 94304 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, aineopinnot (XIK200) 35 op
> 405408 Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja, syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (XAK300IS) 60 op

Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)
Huom: taulukkoa on päivetty 7.9.17: KUKA-IK502 Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen (5 op) on korvattu KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssilla (5 op).

Vanhat tutkintovaatimukset

Lukuvuoden 2006–2007 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2007–2009 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2009–2011 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, pääaine ( WebOodi)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, pääaine (WebOOdi)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)

IKEBB:iä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kanditason opintojen ohjeet löytyvät valitsemalla koulutusohjelmaksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma ja maisteritason opintojen ohjeet valitsemalla Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma. Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla (esim. opiskelijavaihdossa) suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Henkilökunnan yhteystiedot).

Opiskelijavaihtoon IKEBB-alueen maihin voi hakea Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien tai Helsingin yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista:

Monet yliopistot järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lyhyt- ja kesäkursseja. Tietoa kannattaa hakea yliopistojen kotisivuilta. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa IKEBB-alueen harjoittelupaikoista.

Kansainvälinen syyskoulu järjestetään Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tarton yliopiston Johan Skytte Institute of Political Studies -instituutin ja Freie Universität Berlinin Institute for East European Studies instituutin yhteistyönä. Syyskouluja on järjestetty 2012 lähtien vuorotellen Berliinissä, Tartossa ja Helsingissä.

Haku Tartossa ja Narvassa 16.-21.9. järjestettävään "Thirty Years without the Wall: Edges of a Borderless Europe" syyskouluun on edelleen auki. Hakemusten takaraja on 14.8.2019. Lisätietoja ja hakuohjeet:

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Emma Hakala, vanhempi tutkija, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti

 • Sigrid Kaasik-Krogerus, tutkijatohtori, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

 • Suvi Kansikas, tutkijatohtori, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

 • Helena Lehečková, dosentti, yliopistonlehtori, Kielten osasto, Helsingin yliopisto

 • Katalin Miklóssy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
   
 • Juulia Heikkinen, opiskelija, maailmanpolitiikka, politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua IKEBB:in pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä

IKEBB-alumni Kerttu Auvinen työskentelee Moldova-maakoordinaattorina Suomen suulähetystössä Bukarestissa. Haastattelussa on Kertun mietteitä IKEBB-opinnoista ja työelämään siirtymisestä. Ota  talteen Kertun vinkit opiskelijoille!

1) Millainen on nykyinen toimenkuvasi?

Työskentelen Moldova-maakoordinaattorina Suomen suurlähetystössä Bukarestissa. Suomella ei ole suurlähetystöä Moldovassa vaan suurlähetystömme Romaniassa vastaa myös Moldovasta.

Ehkä kliseistä, mutta tyypillistä työpäivää ei ole. Oikeastaan ainut varmasti toistuva elementti jokaisessa työpäivässäni on Moldovan poliittisen tilanteen seuraaminen uutisia ja analyyseja lukemalla. Muuten keskeiset työtehtäväni vaihtelevat poliittisesta, taloudellista ja yhteiskunnallisesta raportoinnista edustuston tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallintoon. Edustusto tukee vuosittain muutamaa moldovalaisten kansalaisjärjestöjen toimeenpanemaa hanketta. Hankehallinto on monipuolista sisältäen tuettavien hankkeiden valinnan, monitoroinnin, raportoinnin seuraamisen ja tulosten raportoimisen. Lisäksi kehitysyhteistyöhön liittyy suunnittelua vuositasolla sekä monivuotisten suunnitelmien laatimista.

Työni sisältää myös säännöllistä matkustamista Moldovaan, jossa minulla on tapaamisia, osallistun erilaisiin kokouksiin sekä tarkkailen edustuston rahoittamien hankkeiden etenemistä.

 

2) Mikä aikoinaan motivoi opiskelussa ja miten päädyit suuntautumaan IKEBB-opintoihin?

Into Balkanin alueeseen syntyi välivuosien aikana. Osallistuin kansanopiston järjestämälle opintomatkalle, jossa vietimme muutaman viikon Kosovossa, Albaniassa ja Makedoniassa. Reissu ajoittui vuoden Kosovon itsenäistymisen jälkeen. Ennen tuota matkaa en ollut matkustanut Pohjois- ja Länsi-Eurooppaa pidemmälle ja jotenkin voisi sanoa, että palaset loksahtivat kohdalleen tuolla reissulla. Tietty erilaisuus aiemmin näkemääni verrattuna teki vaikutuksen ja Länsi-Balkan kiinnosti välittömästi. Jo ennen yliopisto-opintojen alkua näin mainoksen IKEBB-opinnoista ja silloin päätin, että tuo on minun juttu.

Pääaineenani opiskelin maailmanpolitiikkaa, mutta IKEBB kulki koko opintojen ajan rinnalla: suoritin Balkaniin liittyviä kursseja aika paljon. Yleisesti voisi sanoa, että IKEBB motivoi minua teoriapainotteisissa maailmanpolitiikan opinnoissa: ammensin kaikki tapausesimerkit Balkanilta. Lisäksi opinnoissa motivoi opiskelijavaihdot Sloveniassa ja Valko-Venäjällä sekä Bosniassa, Kroatiassa ja Moldovassa suoritetut työharjoittelut.

Pari viimeistä opiskeluvuotta olin mukana myös VIExpert-asiantuntijaopinnoissa, joiden kautta sain lisää syvyyttä aluetuntemukseen. Lisäksi VIExpert-opinnoissa tutustuin muihin idästä kiinnostuneisiin opiskelijoihin (kävimme mm. Huikealla opintomatkalla Kazakstanissa ja Kirgisiassa), mikä lisäsi ennestään opiskeluintoa.

 

3) Mistä opiskeluajan kokemuksista on ollut eniten hyötyä työuraa ajatellen?

Valmistuin vasta reilu kaksi vuotta sitten, joten vielä on aika aikaista miettiä sitä, mikä opiskeluajan kokemuksissa on hyödyttänyt eniten työelämää ajatellen. Aluetuntemuksen tuoma etu on tietysti kiistaton: Moldova ja sen naapurimaat olivat tuttuja jo tässä tehtävässä aloittaessani. Historian ja kulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään nykypäivän ilmiöitä Moldovan politiikan ja yhteiskunnan kentällä.

Lisäksi opintojen aikana ulkomailla vietetty aika auttaa työelämässä. Romaniaan muutto ei jännittänyt ja pystyin alusta asti keskittymään hyvin töihin ja vapaa-aikaan, kun ulkomaille muutossa itsessään ei ollut mitään uutta. Eli liputan siis työharjoitteluiden/vaihtojen ja omatoimimatkailun lisäksi kurssien käymisen ja alueeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymisen puolesta.

 

4) Mitkä tekijät ovat olleet mielestäsi tärkeimpiä työllistymisesi kannalta?

Mielestäni työllistymisessä on aina mukana myös onnenkauppaa ja hyvää ajoitusta. Tietenkin tällä alalla korkeakoulututkinnolla on merkitystä, eikä työharjoitteluiden tai kielitaidonkaan merkitystä voi jättää huomiotta. Monilla on kuitenkin nuo palikat kasassa. Verkostot ja aktiivisuus varmasti auttavat “oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemisessa”: jos en olisi vuosia sitten tykännyt Bukarestin edustuston Facebook-sivuista, tuskin olisin huomannut, että maakoordinaattorin paikka on vapaana. Hyvin kohdistettujen työhakemusten ja työhaastatteluihin huolellisen valmistautumisen merkitystä ei myöskään voi väheksyä, jos hakee töitä hakemuksella työpaikasta, jossa ei ole vielä tuttu kasvo.

Uskon, että nykyisen työpaikkani saamisessa vaikutti ratkaisevasti IKEBB-alueella työharjoitteluiden ja opiskelijavaihtojen puitteissa viettämäni ajan sekä IKEBB- ja VIExpert-opintojen laajan suorittamisen rakentama itsevarmuus: töitä hakiessa minulla oli vahva olo siitä, että olen erikoistunut tähän alueeseen ja ymmärrän sen dynamiikkoja. Myös korkea motivaatio ja aito kiinnostus työtehtävää kohtaan tuli työnantajan mukaan hyvin ilmi, kun hain nykyistä työpaikkaani.

 

5) Miten työelämään siirtyminen sujui valmistumisen jälkeen?

Työelämään siirtyminen sujui yllättävänkin vaivattomasti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa minulla oli usein sellainen olo, että miten ihmeessä löydän joku päivä työpaikan. Ensimmäinen työpaikka löytyi kuitenkin pian valmistumisen jälkeen, kun pääsin toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni työskennellä Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijänä. Työskentelin vajaan vuoden nuorisodelegaattina Malawissa. Malawissa kartutettu käytännön kokemus kehitysyhteistyöstä yhdistettynä YK-harjoitteluun Moldovassa ja valtsika-tutkintoon auttoi puolestaan saamaan nykyisen työn.

 

6) Mikä oli IKEBB-opintojen tärkein anti?

IKEBB-opintojen paras anti ja opetus oli, että tekemällä oppii. En tiennyt kohdealueesta kovin paljoa perushistoriaa enemmän opinnot aloittaessani, mutta kiinnostus oppimiseen oli hurja. Substanssikurssien lisäksi opiskelin yliopistolla serbian ja venäjän kieltä ja yhä saan hyvää mieltä siitä, kun pärjään hyvin Länsi-Balkanilla kielitaidollani. Opin serbiaa pääasiassa oppitunneilla ja viettämällä kolme kesää Länsi-Balkanilla työharjoitteluissa ja kesäkursseilla.

Samalla tavalla tekemisen kautta olen harjoitellut työelämässä tarvitsemani muut taidot esim. raportoimisen ja hankehallinnon.

Mielestäni IKEBB-opinnoissa kivaa oli myös, että kaikilla opiskelijoilla oli omat kiinnostuksen kohteet alueen puitteissa. Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita tuettiin ja niitä sai hyvin sisällytettyä kurssitehtäviin ja esseisiin. Itseäni kiinnosti (ja yhä kiinnostaa) erityisen paljon synkkä historia, julkinen muistaminen ja muistopaikat ja aika hyvin sain noita teemoja sisällytettyä eri kursseihin.

 

7) Vinkkejä IKEBB-opiskelijoille?

Vinkkini on, että nauti laadukkaista IKEBB-opinnoista ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. Älä pelkää opintoajan venähtämistä: töitä kerkeää kyllä tehdä myöhemminkin.

Osallistu työelämäopintoihin ja mentorointiin: vertaistuesta saa uusia ideoita ja tsemppiä ja joskus ihan käytännönvinkkejäkin.

Jos et pysty menemään työharjoitteluun kohdealueelle, kannattaa osoittaa itselleen ja tuleville työnantajille IKEBB-osaaminen valitsemalla kandin ja gradun aihe kohdealueeseen liittyen.

Vaikka IKEBB-alue olisi ykkösintohimosi, kannattaa katsella myös ympärille. Lähdin Punaisen Ristin keikalle Malawiin, koska halusta tehdä hyvää muille. Tein kuitenkin samalla hyvää myös omalle tulevaisuudelleni, sillä en olisi välttämättä saanut nykyistä työtäni ilman Malawin keikan kehitysyhteistyökokemusta.

Kerttu Auvinen, Bukarest 4.10.2019

Itäisestä Keski-Euroopasta, Balkanista tai Baltiasta (IKEBB) kiinnostunut graduntekijä!

Oletko tekemässä tai suunnitelmassa gradua IKEBB-alueeseen liittyen ja haluaisit saada lisäohjausta työhösi? IKEBB-tutkielmaseminaari on uusi vapaaehtoinen graduseminaari kaikille IKEBB-alueesta kiinnostuneille yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla opiskeleville opiskelijoille.

Seminaarin tarkoitus on toimia oman koulutusohjelman/oppiaineen seminaarien tukena edistämässä pro gradu -työn tekemistä. Se ei kuitenkaan korvaa oman koulutusohjelman pakollisia seminaareja.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea IKEBB-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön. Opettajina toimivat Katalin Miklóssy ja Jouni Järvinen.

Työskentely edellyttää halukkuutta avoimeen tieteiden väliseen keskusteluun. Kokoontumiset pidetään kerran kuussa keskiviikkoisin klo 12-14 Aleksanteri-instituutin pohjakerroksen kokoushuoneessa. Seuraava kokoontuminen on 19.2. klo 12-14.

Seminaarista voi saada 5 op:ä sisällytettäväksi IKEBB-tutkimuksen erikoistumisopintoihin (ALKU-IK533). Opintopisteiden saaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarin työskentelyyn. Ohjelma laaditaan yksilöllisesti opiskelijan ohjaustarpeen ja gradun työsuunnitelman mukaan.

Ilmoittautuminen e-lomakkeella (mukaan voi hypätä kesken lukuvuotta):
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102436/lomake.html

Tervetuloa!