Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus

Aleksanteri-instituutin koordinoima Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on suuntautumisvaihtoehto kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina.

IKEBB:in tavoitteena on antaa opiskelijalle kattava tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2018

 

Kulttuuri ja yhteiskunta Itä-Euroopassa. Naistaiteilijan asema taiteen kentällä. (KUKA-IK506, KUKA-IK503, KUKA-TA217, KUKA-AL218, KUKA-AL219, ALKU-E313, VIExpert) I periodi

Anti-gender equality mobilizations in Central and Eastern Europe (CEE) (ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E318, ALKU-E319, ExpREES, SPT-377, and SPT-378 & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization course), I period

Green Autocracies? Nature-Society Relationships in USSR/Russia and Eastern Europe (ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E319, ALKU-E320, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), I period

Post-communist Transformations in CEE (ALKU-IK533, ALKU-E313, ALKU-E319, ALKU-E320, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), I period

Puolan historia elokuvissa (KIK-PL121/KIK-PL221, KUKA-IK505, VIExpert), 5 op

Puolan kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-PL112, KUKA-IK505), 5 op

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (KOK-G108/ZUN111, KUKA-IK505), 5 op

Viron kulttuuri ja yhteiskunta (KOK-G118/406626, KUKA-IK509, VIExpert), 5 op

Neuvostoviron kulttuuri (SUKU-V523/ZVI362, KUKA-IK509, VIExpert), 5 op

Johdatus viron kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen (SUKU-V301/ZVI131, KUKA-IK509), 5 op

Latvian kirjallisuus ja kulttuuri (KIK-LV112, KUKA-IK509, VIExpert), 5 op

Kaupungit ja innovaatio Baltian maissa (KUKA-IK510, KUKA-IK503, KUKA-AL218), II periodi

A Good Idea at the Time? A History of Yugoslavia (ALKU-IK532, KUKA-IK507, ALKU-E313, ALKU-E317, ENS-338, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses, HISK-222), II period

Historical roots of the contemporary conflicts in the Balkans (KUKA-IK507, KUKA-IK508, ALKU-E313, ENS-316, ENS-338, ExpREES, ENS-515/525 specialization courses, HISK-222), web course, II period

Digital text analysis in Russian and East European studies (ALKU-IK533, KIK-UK105, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), web course & workshop, II period
NB: web lectures start already on week 43

Polish anti-liberal turn - how does it perform? (ALKU-IK532, KUKA-IK506, ALKU-E313, ALKU-E320, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), II period

Kevät 2019

Kevään kurssikuvaukset julkaistaan elo-syyskuussa 2018.

Autoritaarinen järjestelmä Tshekkoslovakiassa vuosina 1938-1939 (KUKA-IK505, KUKA-IK503, KUKA-AL213), III periodi

Historical Symbolism and Political Practices in Russia and Poland (ALKU-IK533, ALKU-304, ALKU-E313, ALKU-E317, KUKA-AL213, KUKA-IK505) two-week intensive course, III period

Unkarilaiset naiset yhteiskunnassa ja kulttuurintekijöinä kautta aikojen (SUKU-U344/ZUN326, KUKA-IK506), 5 op

Viron ja Unkarin kirjallisuus sosialistisessa yhteiskunnassa (SUKU-U332/SUKU-U334/SUKU-V323/KOK-GV511/ZUN324/ZUN326, KUKA-IK505/509), 5 op

Viron kirjallisuus (KOK-G218/ZVI235/ZVI236/ZVI237/ZVI239, KUKA-IK509), 5 op

Virolainen lastenkirjallisuus (SUKU-V322/ZVI354, KUKA-IK509), 5 op

Virolainen nykykirjallisuus (SUKU-V321/ZVI357/ZVI358, KUKA-IK509), 5 op

Viron historia ja merkkitekstit (SUKU-V305, KUKA-IK509), 5 op

Religion and Politics in Central and Eastern Europe (ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E320,  ExpREES, KUKA-US208:5 ECTS required, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), web course, III-IV period

Nationalism and culture in the Western Balkans (KUKA-IK507, KUKA-IK508, KUKA-AL218, ALKU-E313, ExpREES, ENS-316, ENS-338, ENS-515 and ENS-525 specialization courses), III period

Latvian ja Liettuan kulttuurihistoriaa (KUKA-IK503, KUKA-IK509, KUKA-AL213, HISK-223), III periodi
Huom: opiskelumuoto on vaihtunut luentokurssista verkkokurssiksi.

Social Movements in Central and Eastern Europe: Past and Present (ALKU-IK533, KIK-UK105, KUKA-IK506, KUKA-IK508, ALKU-E317, ALKU-E320, ExpREES, ENS-314, ENS-316,  & ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), IV period

Strategic Culture and Russian Neighbourhood (ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E313, ALKU-E320, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), IV period

Eastern Europe and the Balkans between European Ties and Russia (KUKA-IK508, KUKA-IK503, KUKA-AL218, ALKU-E313, ExpREES, ENS-316, ENS-515 and ENS-525 specialization courses), IV period

Hip Hop East (KUKA-IK507, KIK-UK104, KUKA-IK503, KUKA-AL217, ALKU-E313, ExpREES, ENS-338, ENS-515 and ENS-525 specialization courses), IV period

Itärintama. Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa (KUKA-IK509, KUKA-IK503, KUKA-AL213, ALKU-E313, VIExpert, HISK-212), IV periodi

Sites and manifestations of popular music in the context of Estonian cultural history (KUKA-IK509, KUKA-AL217, TTK-MU230, TTM-MU320, ENS-338, ENS-515 and ENS-525 specialization courses, ExpREES) one-week intensive course, May intensive period

Queer/Women in East and Central European Cinema (Culture and Politics of LGBT) (ALKU-IK532, KUKA-505, ALKU-E313, ALKU-E315, ALKU-E318, ALKU-E319, TTK-EL260, SPT-377, SPT-378, ExpREES, ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses), one-week intensive course, May intensive period

Vanhat opetusohjelmat

Lukuvuoden 2006 – 2007 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2007 – 2008 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2008 – 2009 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2009 – 2010 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2010 – 2011 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011 – 2012 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2012 – 2013 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2013 – 2014 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2014 – 2015 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2015 – 2016 opetusohjelma (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2016 – 2017 opetusohjelma (pdf-tiedosto)

Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

IKEBB on suuntautumisvaihtoehto syksyllä 2017 alkavassa uudessa kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sekä uudessa alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB II (ALKU-IK530, 15 op) -opinnot käsittävinä opintokokonaisuuksina. Lisätietoa tutkintorakenteesta ja opetuksesta löytyy ohjelmien WebOodi-oppaista:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimus (180 op)

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet -välilehti: Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma (120 op), Opintosuunta: Euroopan kulttuurit

IKEBB I -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I, 30 op

IKEBB II -opintokokonaisuus:
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma > Tutkintorakenteet > Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet > ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II, 15 op

Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

IKEBB:iä voi vanhassa järjestelmässä voi opiskella perus-, aine- ja syventävät opinnot käsittävänä sivuaineena tai pääaineena, omana opintosuuntanaan osana Maailman kulttuurien laitoksen alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiainetta. Tutkintorakenteet löytyvät WebOodi-oppaista:

IKEBB PÄÄAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet > Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Tutkintorakenteet -välilehti:

>Humanististen tieteiden kandidaatti, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (180 op)

> Filosofian maisteri, alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja (120 op)

IKEBB SIVUAINEENA
WebOodin etusivu > Opintotarjonta > Opinto-oppaat > Humanistinen tiedekunta > Humanistisen tiedekunnan vanhat oppiaineet >Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja > Opintokokonaisuudet -välilehti (ks. myös Opintojaksot)

> 94301 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, perusopinnot (XIK100) 25 op
> 94304 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, aineopinnot (XIK200) 35 op
> 405408 Alue- ja kulttuurintutkimus, Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian linja, syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (XAK300IS) 60 op

Vastaavuustaulukko vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)
Huom: taulukkoa on päivetty 7.9.17: KUKA-IK502 Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen (5 op) on korvattu KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssilla (5 op).

Vanhat tutkintovaatimukset

Lukuvuoden 2006–2007 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2007–2009 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuosien 2009–2011 tutkintovaatimukset (pdf-tiedosto)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, pääaine ( WebOodi)
Lukuvuoden 2011–2012 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2012–2013 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, pääaine (WebOodi)
Lukuvuosien 2013–2014 tutkintovaatimukset, sivuaine (WebOodi; aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, pääaine (WebOOdi)
Tutkintovaatimukset 2014–2015, sivuaine (WebOodi: aine- ja perusopinnot, syventävät opinnot)

Opis­ke­li­jan oh­jeet

IKEBB:iä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kanditason opintojen ohjeet löytyvät valitsemalla koulutusohjelmaksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma ja maisteritason opintojen ohjeet valitsemalla Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma. Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla (esim. opiskelijavaihdossa) suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Henkilökunnan yhteystiedot).

Opis­ke­lu ul­ko­mail­la

Opiskelijavaihtoon IKEBB-alueen maihin voi hakea Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien tai Helsingin yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista:

Monet yliopistot järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lyhyt- ja kesäkursseja. Tietoa kannattaa hakea yliopistojen kotisivuilta. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa IKEBB-alueella järjestettävistä kielikursseista ja/tai kesäkouluista sekä harjoittelupaikoista.

Kansainvälinen syyskoulu järjestetään Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin, Tarton yliopiston Johan Skytte Institute of Political Studies -instituutin ja Freie Universität Berlinin Institute for East European Studies instituutin yhteistyönä. Syyskouluja on järjestetty 2012 lähtien vuorotellen Berliinissä, Tartossa ja Helsingissä.

Haku syyskouluun on auki touko-kesäkuussa ja viikon kestävä syyskoulu järjestetään syys-lokakuussa.

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Emma Hakala, vanhempi tutkija, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti

 • Sigrid Kaasik-Krogerus, tutkijatohtori, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

 • Suvi Kansikas, tutkijatohtori, Eurooppa-tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto

 • Helena Lehečková, dosentti, yliopistonlehtori, Kielten osasto, Helsingin yliopisto

 • Katalin Miklóssy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

Opiskelijajäsenet:

 • Haemme uusia opiskelijajäseniä, uusien jäsenten tiedot päivitetään tähän todennäköisesti syksyn 2018 aikana.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua IKEBB:in pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä