Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus
Aleksanteri-instituutin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksessa (IKEBB) voit suorittaa monitieteisiä alueopintoja 15, 30 tai 45 op:ttä omien tarpeittesi mukaan.

Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada ohjausta esim. opinnäytetyöhösi ja opintojen suunnitteluun. IKEBB-alueeseen voi myös erikoistua suuntautumisvaihtoehtona kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa sekä Master’s Programme in European and Nordic Studies -ohjelmassa.

IKEBB antaa opiskelijalle kattavan tietopohja itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskunnan kulttuuristen ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. IKEBB sopii kaikille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua opinnoissaan itäisen Keski-Euroopan, Balkanin tai Baltian alueen asiantuntijoiksi.

Opinto-oikeus

Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Kurssit

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua. Kurssisivuilta löydät kurssikuvaukset ja ilmoittautumislinkit.

Syksy 2022

Johdatus Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen (RUS-511, KUKA-IK503), kurssisivu, I-II periodi, verkkokurssi

Ukraine lecture course: The Russian invasion in the core of Europe: Bringing Ukrainian voices to the fore (ALKU-IK531, ALKU-IK533, PVK-P209, KUKA-UK501, KUKA-UK502, KUKA-UK503, RUS-521, RUS-522, RUS-523, RUS-524), course page, I-II period, online independent studies course

Migration in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union (ALKU-IK533, ALKU-IK531, ALKU-E319, ALKU-E320, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-AL216, KIM-SB305), course page, I-II period, online course

Gulag and Beyond: exploring Eastern European societies through incarceration (ALKU-IK533, ALKU-IK532, KUKA-IK505, KUKA-IK506, KUKA-IK507, KUKA-IK508, KUKA-IK509, KUKA-IK510, ALKU-E320, ALKU-E317, ALKU-E313), course page, I period

Russia’s war in Ukraine: Lessons in the context of contemporary warfare and European security (KUKA-UK502, KUKA-UK503, ALKU-IK533, ALKU-IK531), course page, I period, hybrid course

Conspiracy theories and illiberalism in East Central Europe (ALKU-IK532, ALKU-IK531, KUKA-IK506, KUKA-IK505, ALKU-E313, KUKA-AL218, KIM-SB305), course page, I period

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (KUKA-UK501, ALKU-IK533), course page, I period, online course

Viron kulttuuri ja yhteiskunta (KOK-G118/KUKA-IK510/KUKA-IK509/KUKA-AL215/KUKA-AL216), kurssisivu, I-II periodi

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus (KOK-G108, KUKA-IK505), kurssisivu, I-II periodi

Yhteiskuntakuva unkarilaisessa kirjallisuudessa (SUKU-U342, KUKA-IK506, KUKA-IK505), kurssisivu, I-II periodi

The approaches of historical policy research: History of the Soviet Union (YMV-P513, ALKU-IK533, KUKA-IK509, KUKA-IK510), course page, I period

Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan (ALKU-IK533, VIE-502, ALKU-IK532), kurssisivu, II-III periodi

Political and social transformation in the Balkans after the dissolution of Yugoslavia (ALKU-IK532, ALKU-IK533, ALKU-IK531, KUKA-IK508, KUKA-IK507, ENS-360, KIK-SL221, KIM-SB305, KUKA-AL218), course page, II period, online course

The politics of memory in Central and Eastern Europe (ALKU-IK533, KUKA-UK503, KUKA-UK502, KUKA-IK505, KUKA-IK506, ALKU-E317, KUKA-AL218, KIM-SB305), course page, II period

Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova ja Romania 1930-1955. Järistysajan historia ja sen historiapolitiikka. (KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK507, ALKU-IK533), kurssisivu, II periodi, hybridikurssi

Ukrainian culture and society (KUKA-UK502, KUKA-UK501, KUKA-UK503, ALKU-IK533), course page, II period, online course

Kevät 2023

IV periodin kurssikuvaukset julkaistaan tammikuussa 2023.

Johdatus Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen (RUS-511, KUKA-IK503), kurssisivu, III periodi, verkkokurssi

Uskonto ja politiikka 1900-luvulta eteenpäin Venäjän, Ukrainan ja Puolan suhteissa (ALKU-IK533, KUKA-UK501, KUKA-IK505, KUKA-IK506, ALKU-E320, KIK-PL221, KIM-SB305), kurssisivu, III periodi, verkkokurssi

Histories of Hip Hop culture(s) in the Balkans (ALKU-IK533, KUKA-IK507, KUKA-AL217,  ALKU-E313, ALKU-E315, ALKU-E320, KUKA-AL217, KIK-SL221, KIM-SB305), course page, III period

Investigating the Ukrainian crisis: effects on Ukraine, Belarus, Moldova, Romania and CEE region (ALKU-IK531, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508,  ALKU-IK532, ALKU-IK533, KUKA-AL218, KIM-SB305), course page

Post-Communist Nostalgia in the Balkans: Literature, Culture, Politics (ALKU-IK533, ALKU-IK531, KUKA-IK507, ALKU-E316, ALKU-E313, ALKU-E317, ALKU-E320, KUKA-AL218, KIK-SL221, KIM-SB305), course page,  III period, two-week intensive course

Modern Economic History Eastern Europe and Russia (ALKU-IK533, ALKU-E313, KUKA-IK505, KUKA-IK507, KUKA-UK501, KUKA-UK502, KUKA-UK503, HISM-321, HISM-322, HISM-323, HISK-225, ENS-365, KIM-SB305), course page, III-IV period, online course 

Chornobyl Studies: Political, Social and Cultural Contexts (ALKU-IK533, KUKA-UK501, KUKA-UK502, ALKU-E319), course page, III period, online course

Viron kirjallisuus (KOK-G218, KIR-331, KUKA-IK509), kurssisivu, III-IV periodi

Kulttuurinen muisti Virossa (SUKU-V306, KUKA-IK509, ALKU-IK533), kurssisivu, III-IV periodi

Viro ja Suomi: lähimenneisyys ja nykypäivä (SUKU-V521/KOK-GV511/ALKU-E317, KUKA-IK509, KUKA-IK510, ALKU-IK532, ALKU-IK533), kurssisivu, III-IV periodi

Virolainen nykykirjallisuus (SUKU-V321/KIR-331/KIR-317/KIR-347/KOK-K230, KUKA-IK509, ALKU-IK533), kurssisivu, III-IV periodi

(Communism and transition to democracy in the Balkans (ALKU-IK533, KUKA-IK507), course page, IV period, online course) CANCELLED

The resilience of Baltic and Eastern European democracies: Theoretical and methodological approaches (ALKU-IK533, ALKU-IK532, ALKU-IK531), IV period, Nordplus intensive course, apply by 16 February

Abortion and homosexuality in Poland, East Central Europe and the Balkans (ALKU-IK533, ALKU-E318, KIM-SB305, KIK-SL221, KIK-PL221, ALKU-E318, KUKA-AL215), course page, IV period, online course

Geopolitical theories and the place of Central and Eastern Europe in the modern world order (ALKU-IK532, ALKU-IK531, ALKU-E322, ALKU-E313, KUKA-UK502, KUKA-UK503, ENS-359, KIM-SB305), course page, IV period, online course

Literacy in the Balkans (ALKU-IK533, KUKA-IK508, KUKA-IK507, KIK-SL221, KIM-SB305), course page, IV period

The Great Famine (1932–1933) and the Birth of Modern Ukraine (KUKA-UK501, ALKU-IK533, ALKU-E317, ALKU-E313), course page, IV period

Democratic Erosion in Eastern Europe (ALKU-IK531, ALKU-IK532, ALKU-IK533, KUKA-UK502, KUKA-UK503, KUKA-IK506, KUKA-IK508, KUKA-IK510), course page, IV period, online course

Introduction to Quantitative Data Analysis for Students of Area Studies and Social Scientists (RUS-521, ALKU-IK533, ALKU-IK532, ALKU-IK531), course page, IV period

Jazz in former Eastern Europe (ALKU-IK533, KUKA-IK509,  ENS-367, TTK-MU244, TTK-MU254, TTM-MU333, TTM-MU353, ALKU-E315, ALKU-E320, KUKA-AL217, KIK-SL221, KIM-SB305), course page, May intensive period

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelmia lukuvuodesta 2006-2007 alkaen voi tiedustella IKEBB:in koulutussuunnittelijalta.

Opetussuunnitelmat

IKEBB-opintokokonaisuudet toteutetaan Aleksanteri-instituutin ja kulttuurien tutkimuksen kandiohjeman (KUKA) sekä alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman (ALKU) yhteistyönä.

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023

IKEBB-opintokokonaisuuksia voi suorittaa seuraavasti 1.8.2020 alkaen:

 • KUKA-IK520 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op), TAI KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (30 op)
 • ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen erikoistumisopinnot (15 op)

Alla on lueteltu opintokokonaisuuksiin vaadittavat opintojaksot:

KUKA-IK520 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op)

Pakollinen:

 • KUKA-IK503 IKEBB-alueen yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimuksen lähtökohtia (5 op)

Valitse kaksi opintojaksoa:

 • KUKA-IK505 Itäisen Keski-Euroopan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK506 Itäisen Keski-Euroopan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK507 Balkanin kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK508 Balkanin yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK509 Baltian kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK510 Baltian yhteiskunta ja politiikka (5 op)

TAI

KUKA-IK500 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (30 op)

Pakollinen:

 • KUKA-IK503 IKEBB-alueen yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimuksen lähtökohtia (5 op)

Valitse viisi opintojaksoa:

 • KUKA-IK505 Itäisen Keski-Euroopan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK506 Itäisen Keski-Euroopan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK507 Balkanin kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK508 Balkanin yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-IK509 Baltian kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-IK510 Baltian yhteiskunta ja politiikka (5 op) 

LISÄKSI

ALKU-IK530 Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen erikoistumisopinnot (15 op)

 • ALKU-IK531 IKEBB-tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op)
 • ALKU-IK532 IKEBB-alueet osana Eurooppaa (5 op)
 • ALKU-IK533 IKEBB-tutkimuksen erikoistumisopintoja (5 op)
Opintojen suorittaminen

IKEBB:iä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Kanditason opintojen ohjeet löytyvät valitsemalla koulutusohjelmaksi Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma ja maisteritason opintojen ohjeet valitsemalla Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma. Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla (esim. opiskelijavaihdossa) suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Tutkijat ja asiantuntijat).

Opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihtoon IKEBB-alueen maihin voi hakea Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien tai Helsingin yliopiston kahdenvälisten sopimusten kautta. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista:

Monet yliopistot järjestävät ulkomaisille opiskelijoille lyhyt- ja kesäkursseja. Tietoa kannattaa hakea yliopistojen kotisivuilta. Myös Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa IKEBB-alueen harjoittelupaikoista.

Sähköpostilista

Ikebb-ecebb-info -sähköpostilista on keskeinen IKEBB-alueen ja -opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ikebb-ecebb-info -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

Ikebb-ecebb-info -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ikebb-ecebb-info@helsinki.fi . Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ikebb-ecebb-info oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa IKEBB-koulutussuunnittelija.

Tekijät

Opinto-ohjelman johtaja: Jouni Järvinen

Opinto-ohjelman koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Emma Hakala, vanhempi tutkija, Globaali turvallisuus -tutkimusohjelma, Ulkopoliittinen instituutti

 • Sigrid Kaasik-Krogerus, yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto

 • Katalin Miklóssy, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
   
 • Mila Oiva, vanhempi tutkija, CUDAN Open Lab, School of Humanities, Tallinn University
   
 • Juulia Heikkinen, opiskelija, Master's Programme in European and Nordic Studies, Helsingin yliopisto
   
 • Elli Luukkainen, opiskelija, slavistiikka, kielten maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua IKEBB:in pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Linkkejä opiskelun tueksi

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Alla olevaan listaan on koottu yliopistolaitoksia ja tutkimuskeskuksia, joissa on IKEBB-alueeseen liittyyvää opetusta ja/tai tutkimusta.

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

BALTIA

MUUT EUROOPAN MAAT

POHJOIS-AMERIKKA

AASIA & AUSTRALIA

Ystävyysseurat

BALTIA

ITÄINEN KESKI-EUROOPPA

BALKAN

Muita mielenkiintoisia linkkejä

Alumnitarina: Kerttu Auvinen

IKEBB-alumni Kerttu Auvinen työskentelee Moldova-maakoordinaattorina Suomen suulähetystössä Bukarestissa. Haastattelussa on Kertun mietteitä IKEBB-opinnoista ja työelämään siirtymisestä. Ota  talteen Kertun vinkit opiskelijoille!

1) Millainen on nykyinen toimenkuvasi?

Työskentelen Moldova-maakoordinaattorina Suomen suurlähetystössä Bukarestissa. Suomella ei ole suurlähetystöä Moldovassa vaan suurlähetystömme Romaniassa vastaa myös Moldovasta.

Ehkä kliseistä, mutta tyypillistä työpäivää ei ole. Oikeastaan ainut varmasti toistuva elementti jokaisessa työpäivässäni on Moldovan poliittisen tilanteen seuraaminen uutisia ja analyyseja lukemalla. Muuten keskeiset työtehtäväni vaihtelevat poliittisesta, taloudellista ja yhteiskunnallisesta raportoinnista edustuston tukemien kehitysyhteistyöhankkeiden hankehallintoon. Edustusto tukee vuosittain muutamaa moldovalaisten kansalaisjärjestöjen toimeenpanemaa hanketta. Hankehallinto on monipuolista sisältäen tuettavien hankkeiden valinnan, monitoroinnin, raportoinnin seuraamisen ja tulosten raportoimisen. Lisäksi kehitysyhteistyöhön liittyy suunnittelua vuositasolla sekä monivuotisten suunnitelmien laatimista.

Työni sisältää myös säännöllistä matkustamista Moldovaan, jossa minulla on tapaamisia, osallistun erilaisiin kokouksiin sekä tarkkailen edustuston rahoittamien hankkeiden etenemistä.

 

2) Mikä aikoinaan motivoi opiskelussa ja miten päädyit suuntautumaan IKEBB-opintoihin?

Into Balkanin alueeseen syntyi välivuosien aikana. Osallistuin kansanopiston järjestämälle opintomatkalle, jossa vietimme muutaman viikon Kosovossa, Albaniassa ja Makedoniassa. Reissu ajoittui vuoden Kosovon itsenäistymisen jälkeen. Ennen tuota matkaa en ollut matkustanut Pohjois- ja Länsi-Eurooppaa pidemmälle ja jotenkin voisi sanoa, että palaset loksahtivat kohdalleen tuolla reissulla. Tietty erilaisuus aiemmin näkemääni verrattuna teki vaikutuksen ja Länsi-Balkan kiinnosti välittömästi. Jo ennen yliopisto-opintojen alkua näin mainoksen IKEBB-opinnoista ja silloin päätin, että tuo on minun juttu.

Pääaineenani opiskelin maailmanpolitiikkaa, mutta IKEBB kulki koko opintojen ajan rinnalla: suoritin Balkaniin liittyviä kursseja aika paljon. Yleisesti voisi sanoa, että IKEBB motivoi minua teoriapainotteisissa maailmanpolitiikan opinnoissa: ammensin kaikki tapausesimerkit Balkanilta. Lisäksi opinnoissa motivoi opiskelijavaihdot Sloveniassa ja Valko-Venäjällä sekä Bosniassa, Kroatiassa ja Moldovassa suoritetut työharjoittelut.

Pari viimeistä opiskeluvuotta olin mukana myös VIExpert-asiantuntijaopinnoissa, joiden kautta sain lisää syvyyttä aluetuntemukseen. Lisäksi VIExpert-opinnoissa tutustuin muihin idästä kiinnostuneisiin opiskelijoihin (kävimme mm. Huikealla opintomatkalla Kazakstanissa ja Kirgisiassa), mikä lisäsi ennestään opiskeluintoa.

 

3) Mistä opiskeluajan kokemuksista on ollut eniten hyötyä työuraa ajatellen?

Valmistuin vasta reilu kaksi vuotta sitten, joten vielä on aika aikaista miettiä sitä, mikä opiskeluajan kokemuksissa on hyödyttänyt eniten työelämää ajatellen. Aluetuntemuksen tuoma etu on tietysti kiistaton: Moldova ja sen naapurimaat olivat tuttuja jo tässä tehtävässä aloittaessani. Historian ja kulttuurin tunteminen auttaa ymmärtämään nykypäivän ilmiöitä Moldovan politiikan ja yhteiskunnan kentällä.

Lisäksi opintojen aikana ulkomailla vietetty aika auttaa työelämässä. Romaniaan muutto ei jännittänyt ja pystyin alusta asti keskittymään hyvin töihin ja vapaa-aikaan, kun ulkomaille muutossa itsessään ei ollut mitään uutta. Eli liputan siis työharjoitteluiden/vaihtojen ja omatoimimatkailun lisäksi kurssien käymisen ja alueeseen liittyvään kirjallisuuteen perehtymisen puolesta.

 

4) Mitkä tekijät ovat olleet mielestäsi tärkeimpiä työllistymisesi kannalta?

Mielestäni työllistymisessä on aina mukana myös onnenkauppaa ja hyvää ajoitusta. Tietenkin tällä alalla korkeakoulututkinnolla on merkitystä, eikä työharjoitteluiden tai kielitaidonkaan merkitystä voi jättää huomiotta. Monilla on kuitenkin nuo palikat kasassa. Verkostot ja aktiivisuus varmasti auttavat “oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemisessa”: jos en olisi vuosia sitten tykännyt Bukarestin edustuston Facebook-sivuista, tuskin olisin huomannut, että maakoordinaattorin paikka on vapaana. Hyvin kohdistettujen työhakemusten ja työhaastatteluihin huolellisen valmistautumisen merkitystä ei myöskään voi väheksyä, jos hakee töitä hakemuksella työpaikasta, jossa ei ole vielä tuttu kasvo.

Uskon, että nykyisen työpaikkani saamisessa vaikutti ratkaisevasti IKEBB-alueella työharjoitteluiden ja opiskelijavaihtojen puitteissa viettämäni ajan sekä IKEBB- ja VIExpert-opintojen laajan suorittamisen rakentama itsevarmuus: töitä hakiessa minulla oli vahva olo siitä, että olen erikoistunut tähän alueeseen ja ymmärrän sen dynamiikkoja. Myös korkea motivaatio ja aito kiinnostus työtehtävää kohtaan tuli työnantajan mukaan hyvin ilmi, kun hain nykyistä työpaikkaani.

 

5) Miten työelämään siirtyminen sujui valmistumisen jälkeen?

Työelämään siirtyminen sujui yllättävänkin vaivattomasti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa minulla oli usein sellainen olo, että miten ihmeessä löydän joku päivä työpaikan. Ensimmäinen työpaikka löytyi kuitenkin pian valmistumisen jälkeen, kun pääsin toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni työskennellä Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijänä. Työskentelin vajaan vuoden nuorisodelegaattina Malawissa. Malawissa kartutettu käytännön kokemus kehitysyhteistyöstä yhdistettynä YK-harjoitteluun Moldovassa ja valtsika-tutkintoon auttoi puolestaan saamaan nykyisen työn.

 

6) Mikä oli IKEBB-opintojen tärkein anti?

IKEBB-opintojen paras anti ja opetus oli, että tekemällä oppii. En tiennyt kohdealueesta kovin paljoa perushistoriaa enemmän opinnot aloittaessani, mutta kiinnostus oppimiseen oli hurja. Substanssikurssien lisäksi opiskelin yliopistolla serbian ja venäjän kieltä ja yhä saan hyvää mieltä siitä, kun pärjään hyvin Länsi-Balkanilla kielitaidollani. Opin serbiaa pääasiassa oppitunneilla ja viettämällä kolme kesää Länsi-Balkanilla työharjoitteluissa ja kesäkursseilla.

Samalla tavalla tekemisen kautta olen harjoitellut työelämässä tarvitsemani muut taidot esim. raportoimisen ja hankehallinnon.

Mielestäni IKEBB-opinnoissa kivaa oli myös, että kaikilla opiskelijoilla oli omat kiinnostuksen kohteet alueen puitteissa. Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita tuettiin ja niitä sai hyvin sisällytettyä kurssitehtäviin ja esseisiin. Itseäni kiinnosti (ja yhä kiinnostaa) erityisen paljon synkkä historia, julkinen muistaminen ja muistopaikat ja aika hyvin sain noita teemoja sisällytettyä eri kursseihin.

 

7) Vinkkejä IKEBB-opiskelijoille?

Vinkkini on, että nauti laadukkaista IKEBB-opinnoista ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista. Älä pelkää opintoajan venähtämistä: töitä kerkeää kyllä tehdä myöhemminkin.

Osallistu työelämäopintoihin ja mentorointiin: vertaistuesta saa uusia ideoita ja tsemppiä ja joskus ihan käytännönvinkkejäkin.

Jos et pysty menemään työharjoitteluun kohdealueelle, kannattaa osoittaa itselleen ja tuleville työnantajille IKEBB-osaaminen valitsemalla kandin ja gradun aihe kohdealueeseen liittyen.

Vaikka IKEBB-alue olisi ykkösintohimosi, kannattaa katsella myös ympärille. Lähdin Punaisen Ristin keikalle Malawiin, koska halusta tehdä hyvää muille. Tein kuitenkin samalla hyvää myös omalle tulevaisuudelleni, sillä en olisi välttämättä saanut nykyistä työtäni ilman Malawin keikan kehitysyhteistyökokemusta.

Kerttu Auvinen, Bukarest 4.10.2019