Ukraina-tutkimus

Aleksanteri-instituutin maisteritasoinen, 15 opintopisteen laajuinen Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuus on yksi harvoista alueeseen keskittyvistä ohjelmista Euroopassa.

Monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kulttuuriin, historiaan, politiikkaan, kansainväliseen asemaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuus antaa mainion pohjan jatkaa Ukraina-asiantuntemuksen syventämistä.

Opinto-oikeus

Oikeus Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuuden suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Kurssit

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2023

History of Modern Ukraine, 1569–1991 (REE-551, ExpREES), course page, I period

Making Sense of Russia’s war in Ukraine: Military, Political and Social Context (REE-553, REE-552, ExpREES), course page, I period, hybrid course

Yiddish Women Writers' Voice in East European Tales (REE-531, REE-543, REE-535, REE-551, ExpREES), course page, I period, online course

Spatial History of Nineteenth-Century East Central Europe, (REE-532, REE-543, REE-542, REE-551, REE-535, ExpREES), course page, I period

An Imperial History of the Soviet Union (REE-521, REE-522, REE-523, REE-524, ENS-320, ExpREES, REE-535, REE-551, ExpREES, course page, I period

Ukrainan ei-slaavilaiset vähemmistökansat ja sen suhteet Romaniaan, Moldovaan ja Unkariin 1917-2023 (REE-551, REE-553, REE-531, REE-532, REE-543, VIExpert), kurssisivu, II periodi, hybridikurssi

Ukrainian culture and society after 1991 (REE-552, REE-551ExpREES), course page, II period

Politicized Media in Eastern Europe and its Impact on Public Opinion (REE-532, REE-541, REE-543, REE-552ExpREES), course page, II period

Kevät 2024

Ukraine is ours! Churches, Religions and Politics in and about Ukraine (REE-552, REE-551, ExpREES, KUKA-US208, KUKA-US218, HISM-321, HISM-322, HISM-323), course page, III period, online course

Ukrainian Modernism: Image and Text (REE-551, ExpREES), course page, III period

Anti-gender politics in Eastern Europe and beyond (REE-542, SPT-375, SPT-377, SPT-378, ALKU-E318, ALKU-E313, ExpREES, REE-541, REE-543, REE-552), course page, III period

Nuclear Narratives in the East Central European Context (REE-543, REE-532, REE-534, REE- 536  REE-541, REE-553, ExpREES), course page, III period, one-week intensive course in hybrid format

Ethnic and Gender Identities of the Caucasus Region and Ukraine (REE-522, REE-521, REE-523, REE-524, REE-551, REE-552 and REE-553), course page, III period, one-week intensive course in hybrid format

Geopolitical theories and the place of Central and Eastern Europe in the modern world order (REE-532, REE-534, REE-536, REE-541, REE-542, REE-543, REE-552,ExpREES), course page, IV period, online course

Slaavilaiset kansat ja kielet (KIK-SL114, REE-531, REE-533, REE-551, REE-553), kurssisivu, IV periodi, avoinna kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille, mutta perustiedot ainakin yhdessä slaavilaisessa kielessä ovat tarpeen

Gender (In)Equality in Russia and Eastern Europe: Gender, Feminism and Society (REE-523, ExpREES, REE-543, REE-541, REE-532, REE-534, REE-536, REE-552, SPT-375, SPT-377, SPT-378), course page, IV period

 

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelmia lukuvuodesta 2008-2009 alkaen voi tiedustella Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuuden koulutussuunnittelijalta.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023

Ukraina-opintokokonaisuus (KUKA-UK500, 15 op) toteutettiin 2020-2023 kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä. 

KUKA-UK500 Ukraina-opintokokonaisuuteen (15 op) vaaditut opintojaksot:

 • KUKA-UK501 Ukrainan kulttuuri ja historia (5 op)
 • KUKA-UK502 Ukrainan yhteiskunta ja politiikka (5 op)
 • KUKA-UK503 Ukraina maailmassa (5 op)

   

Opetussuunnitelmakausi 2023-2026

Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuus (REE-550, 15 op) toteutetaan 1.8.2023 alkaen Aleksanteri-instituutin Master´s Programme in Russian, Eurasian and Eastern European Studies (MAREEES) puitteissa. Alla olevasta taulukosta näet opetussuunnitelmien 2020-2023 ja 2023-2026 vastaavuudet.

  Opetussuunnitelma 2020-2023     Opetussuunnitelma 2023-2026    

Koodi

Suoritusmuoto Op Koodi Suoritusmuoto Op Vastuuopettaja
KUKA-UK500 Ukraina-opintokokonaisuus 15 REE-550 Ukraina-tutkimus, opintokokonaisuus 15 Jouni Järvinen
KUKA-UK501 Ukrainan kulttuuri ja historia 5 REE-551 Ukrainan kulttuuri ja historia 5  
KUKA-UK502 Ukrainan yhteiskunta ja politiikka 5 REE-552 Ukrainan yhteiskunta ja politiikka 5  
KUKA-UK503 Ukraina maailmassa 5 REE-553 Ukraina maailmassa 5  

 

Vastaavuustaulukot

Alla olevista vastaavuustaulukoista voi tarkastella vanhojen tutkintovaatimusten ja opetussuunitelman 2017-2020 sekä 17-20 ja 20-23 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuuksia:

Opintojen suorittaminen

Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuutta kokevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista (valitse koulutusohjelmaksi Master's Programme in Russian, Eurasian and Eastern European Studies). Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen (ks. Tutkijat ja asiantuntijat).

Opiskelu ulkomailla

Helsingin yliopistolla on kahdenvälinen vaihtosopimus Ukrainaan, jossa yhteistyökorkeakoulu on National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA) Kiovassa. Huomaathan kuitenkin ettei Ukrainaan toistaiseksi lähetetä vaihto-opiskelijoita.

Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: Georgian ja Ukrainan vaihtokohteet

Sähköpostilista

Ukrainian-studies -sähköpostilista on keskeinen Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Listalle voi liittyä myös itsenäisesti seuraavalla tavalla:

 • Lähetä pyyntö listalle liittymisestä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi

  subscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesi ukrainian-studies -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

ukrainian-studies -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ukrainian-studies@helsinki.fi Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi

  unsubscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Ukraina-tutkimuksen koulutussuunnittelija.

Tekijät

Ukraina-tutkimuksen opintokokonaisuus tuotetaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja muiden osastojen sekä muiden kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä. 

Opintokokonaisuuden johtaja: Jouni Järvinen

Opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Arseniy Svynarenko, vanhempi tutkija, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
 • Sanna Turoma, professori, Tampereen yliopisto ja akatemiatutkija, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
 • Maija Harju, opiskelijajäsen, kielten kandiohjelma sekä politiikan ja viestinnän maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua opintokokonaisuuden pitkän tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Suunnitteluryhmässä on paikka auki yhdelle opiskelijajäsenelle. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan!

Linkkejä opiskelun tueksi

Tietoa Ukrainasta

Ukrainalaisia yliopistoja ja kirjastoja

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Sanakirjoja